Том 31, випуск 4 (117), 2023

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Дуве Христина Володимірівна
Дослідження взаємозв’язків між клінічними синдромами і поліморфізмом генів АСЕ та AT2R1 у пацієнтів з хронічною судинною енцефалопатією
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Дмитрієва Олена Вікторівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Особливості психоемоційних порушень у пацієнтів, що перенесли COVID-19.
pdf.png Негреба Тетяна Валер'янівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Волошина Наталія Петрівна
Черненко Максим Євгенович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Кутіков Дамір Олександрович
Гапонов Петро Костянтинович
Порівняльна оцінка вмісту титрів антитіл до двоспіральної ДНК і поширеності гаплотипів АА, АG між хворими на спорадичну та сімейну форми розсіяного склерозу і практично здоровими дітьми за допомогою математичного аналізу (Третя частина)
pdf.png Негреба Тетяна Валер'янівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Волошина Наталія Петрівна
Черненко Максим Євгенович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Василовський Віталій Вадимович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Клініко-математичний аналіз особливостей перебігу розсіяного склерозу у хворих із спорадичною та сімейною формами (Четверта частина).
pdf.png Шалабай Наталя Тарасівна
Шкробот Світлана Іванівна
Оцінка когнітивних порушень у пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Березюк Олег Романович
Феномен власної неповноцінності крізь призму п’ятифакторної моделі особистості
pdf.png Дзісь Мирослава Олегівна
Рахман Людмила Володимирівна
Клініко-феноменологічні кореляти нейропсихіатричних симптомів судинної деменції
pdf.png Лагутіна Софія Іванівна
Франкова Ірина Олександрівна
Впровадження цифрового формату першої психологічної допомоги в умовах стресу війни
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Задорожний Володимир Володимирович
Юрченко Микола Павлович
Вміст глюкози у спинномозковій рідині у хворих на алкогольний делірій з когнітивними порушеннями різного ступеня виразності
pdf.png Луцик Володимир Леонідович
Марута Оксана Сергіївна
Войтенко Ірина Вікторівна
Ставлення до загальних категорій часу громадян України та Ізраїлю в сучасних умовах
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Федченко Вікторія Юріївна
Панько Тамара Василівна
Явдак Ірина Олександрівна
Семікіна Олена Євгенівна
Лапінська Оксана Романівна
Маркозова Любов Михайлівна
Семікіна О. Є., Лапінська О. Р., Маркозова Л. М. (Харків) Клініко-анамнестичні кореляти формування вперше діагностованих психічних розладів у пацієнтів, що пере- несли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS‑CoV-2
pdf.png Скребцова Ганна Віталіївна
Стан інтерпсихічних і інтрапсихічних особистісних ресурсів в контексті психологічної адаптації-дезадаптації пацієнтів з дерматологічними захворюваннями з різним рівнем вітальної загрози
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Кушнір Юрій Анатолійович
Можливості застосування методики SANS для оцінки динаміки ангедонії і асоціальності у пацієнтів з негативними симптомами при шизофренії
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Овчаренко Микола Олексійович
Вербицький Євген Юрійович
Чумакова Ірина Олександрівна
Євтушенко Юлія Олександрівна
Сучасний погляд щодо етіопатогенетичного впливу черепно-мозкової травми на психопатологічну феноменологію (огляд зарубіжної літератури)
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Моделі надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги населенню в період війни» (24—25 листопада 2023 року).
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Бригантина здіймає вітрила (Присвячується Вчителю)