ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Семікіна О. Є., Лапінська О. Р., Маркозова Л. М. (Харків) Клініко-анамнестичні кореляти формування вперше діагностованих психічних розладів у пацієнтів, що пере- несли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS‑CoV-2
Назва статтi Семікіна О. Є., Лапінська О. Р., Маркозова Л. М. (Харків) Клініко-анамнестичні кореляти формування вперше діагностованих психічних розладів у пацієнтів, що пере- несли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS‑CoV-2
Автори Марута Наталія Олександрівна
Федченко Вікторія Юріївна
Панько Тамара Василівна
Явдак Ірина Олександрівна
Семікіна Олена Євгенівна
Лапінська Оксана Романівна
Маркозова Любов Михайлівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 75-81
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616.022.6-036.21 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-11

 Мета дослідження: на підставі комплексного клініко-психопатологічного, клініко-анамнестич- ного та психометричного досліджень пацієнтів із вперше діагностованими психічними розладами, що перенесли коронавірусну хворобу COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS‑CoV-2, визначити клініко-анамнестичні кореляти розвитку різних варіантів психічної патології. Для реалізації поставленої мети дослідження обстежені 97 пацієнтів із вперше встановленими психічними розладами, що перенесли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARSCoV- 2 —основна група. Діагноз встановлений відповідно до критеріїв МКХ-10 (F32.0—32.2 — 34 пацієнти, F40—45 — 32 пацієнти, F06.3—06.6 — 31 пацієнт). До групи порівняння увійшли 58 осіб без психічних розладів, які перенесли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS-CoV-2. Визначені клініко-анамнестичні особливості у пацієнтів з вперше встановленими психіч- ними розладами, що перенесли COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARS-CoV-2, які відображають характерні нозологічні відмінності. Встановлено, що лікування COVID-19 в умовах стаціонару (r = 0,553), ступінь ураження легень за даними комп’ютерної томографії КТ-2 (r = 0,549), депресивний (r = 0,651) та астенічний (r = 0,568) синдроми асоційовані з депресив- ними епізодами; одиничний випадок захворювання на COVID-19 (r = 0,640), вплив на початкові психопатологічні прояви таких стресорів пандемії SARS-COV-2: потенційно загрозлива для життя ситуація з невизначеною тривалістю (r = 0,575) та невизначеність, пов’язана з впливом пандемії на сімейний/ особистий соціально-економічний стан (r = 0,556), тривожно-фобічний (r = 0,640) та соматовегетативний (r = 0,566) синдроми, пов’язані з формуванням невротичних, пов’язаних зі стресом та соматоформних розладів; два випадки захворювання на COVID-19 в анамнезі (r = 0,549), соматичні ускладнення після COVID-19 (r = 0,573), початкові психопатологічні прояви у вигляді когнітивних порушень (r = 0,531) та порушень сну (r = 0,528) характеризують психічні розлади органічного ґенезу. Отримані результати свідчать про поєднаний механізм впливу патопластичних та психогенних чинників коронавірусної хвороби COVID-19 і стресорів пандемії SARS-CoV-2 та гетерогенність психічної патології в контексті цього впливу з певними діагностичними та феноменологічними закономірностями.
Ключовi слова вперше діагностовані психічні розлади, коронавірусна хвороба COVID-19, стресори пандемії SARS-COV-2, клініко-анамнестичні кореляти
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. COVID-19 Pandemic and Overall Mental Health of Healthcare Professionals Globally: A Meta-Review of Systematic Reviews / Chutiyami M., Cheong AMY., Salihu D. [et al.] // Front Psychiatry. 2022; 12: 804525. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.804525. 2. The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in COVID-19 patients: a meta-analysis / Deng J., Zhou F., Hou W. [et al.] // Ann N Y Acad Sci. 2021; 1486 (1): 90—111. DOI: 10.1111/nyas.14506. 3. Depression, Anxiety, and Acute Stress Disorder Among Patients Hospitalized with Coronavirus Disease 2019: A Prospective Cohort Study / Parker C, Shalev D, Hsu I [et al.] // J Acad Consult Liaison Psychiatry. 2021; 62 (2): 211—219. DOI: 10.1016/j. psym.2020.10.001. 4. Richter D, Riedel-Heller S, Zürcher SJ. Mental health problems in the general population during and after the first lockdown phase due to the SARS-Cov-2 pandemic: rapid review of multi-wave studies // Epidemiol Psychiatr Sci. 2021; 30: e27. DOI: 10.1017/S2045796021000160. 5. Economic change and population health: lessons learnt from an umbrella review on the Great Recession / Backhaus I., Hoven H., Di Tecco C. [et al.] // BMJ Open. 2022; 12 (4): e060710. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-060710. 6. Neuropsychological features of severe hospitalized coronavirus disease 2019 patients at clinical stability and clues for postacute rehabilitation / Negrini F., Ferrario I., Mazziotti D. [et al.] // Arch Phys Med Rehabil. 2021; 102: 155—158. DOI: 10.1016/j.apmr.2020.09.376 7. Fear of Covid-19 and its association with mental healthrelated factors: systematic review and meta-analysis / Alimoradi Z., Ohayon M. M., Griffiths M. D. [et al.] // BJPsych Open. 2022; 8:e73. DOI: 10.1192/bjo.2022.26. 8. Impact of the Covid-19 pandemic on the mental health of hospital staff: an umbrella review of 44 meta-analyses / Dragioti E., Tsartsalis D., Mentis M. [et al.] // Int J Nurs Stud. 2022; 131:104272. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2022.104272. 9. Changes in alcohol use during the Covid-19 pandemic in Europe: a meta-analysis of observational studies / Kilian C., O’Donnell A., Potapova N. [et al.] // Drug Alcohol Rev. 2022; 41:918–31. DOI: 10.1111/dar.13446. 10. Mental health outcomes of adults hospitalized for Covid-19: a systematic review / Veazie S., Lafavor B., Vela K. [et al.] // J. Affect. Disord. Rep. 2022; 8:100312. DOI: 10.1016/j.jadr.2022.100312. 11. Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: A cross-sectional evaluation / Halpin S. J., Mcivor C., Whyatt G. [et al.] // J Med Virol. 2021; 93(2): 1013-1022. DOI: 10.1002/jmv.26368. 12. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic / Rogers J. P., Chesney E., Oliver D. [et al.] // Lancet Psychiatry. 2020;7(7):611-27. DOI: 10.1016/S2215-0366(20)30203-0. 13. Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA / [Taquet M., Luciano S., Geddes J. R., Harrison P. J.] // Lancet Psychiatry. 2021 Feb;8(2):130-40. DOI: 10.1016/ S2215-0366(20)30462-4. 14. Авторське право на твір: Анкета-опитувальник для паці- єнтів з психічними порушеннями, що перенесли коронавірусну хворобу COVID-19 та зазнали впливу стресорів пандемії SARSCOV- 2 / Н. О. Марута, В. Ю. Федченко, І. О. Явдак, Т. В. Панько, О. Є. Семікіна; заявка від 13.03.2023 с202301564; свідоцтво від 11.04.2023 № 118009. 15. Наказ МОЗ України від 27.10.2020 № 2438 "Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»" Available from: https://moz.gov.ua/article/ministrymandates/ nakaz-moz-ukraini-vid-27102020--2438-pro-vnesennja- zmin-do-standartiv-medichnoi-dopomogi-koronavirusnahvoroba- covid-19. 16. Chest CT Severity Score: an imaging tool for assessing severe COVID-19. Radiol / Yang R., Li X., Liu H. [et al.] // Cardiothorac Imaging. 2020; 2(2): 200047. DOI: https://doi.org/10.1148/ ryct.2020200047.