ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Вміст глюкози у спинномозковій рідині у хворих на алкогольний делірій з когнітивними порушеннями різного ступеня виразності
Назва статтi Вміст глюкози у спинномозковій рідині у хворих на алкогольний делірій з когнітивними порушеннями різного ступеня виразності
Автори Лінський Ігор Володимирович
Задорожний Володимир Володимирович
Юрченко Микола Павлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 65-71
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-008.441.13-06 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-9

 Мета роботи — визначення вмісту глюкози в спинномозковій рідині (СМР) та оцінка стану гематоенцефалічного бар’єра (ГЕБ) у хворих на алкогольний делірій (АлД) з когні- тивними порушеннями (КП) різного ступеня виразності. Проліковано 182 чоловіки у гострому періоді АлД. Вік хворих був у межах від 22 до 70 років. У всіх пацієнтів були прояви КП. З хворих на АлД були сформовані дві групи спостережень: з помірно вираженими КП (104 особи) та зі значно вираженими КП (78 осіб). В обидві групи входили хворі як із проявами «класичного» АлД (шифр діагнозу за МКБ-10 F10.4), так і з ознаками різних варіантів важкого АлД (F10.43). Для характеристики клінічних проявів АлД використовували шкалу DRS R-98 — Delirium Rating Scale-Revised-98. Додатково оцінювали тривалість періоду психічних розладів. СМР отримували за процедурою люмбальної пункції. Концентрацію глюкози в крові та СМР визначали глюкозооксидазним методом. Для хворих на АлД типовим є тимчасо- ве підвищення рівня глюкози в крові, тому як граничний верхній рівень глюкози крові в дослідженні вибраний 7,8 ммоль/л. Стан ГЕБ оцінювали одночасним порівнянням двох показників, а саме — вмісту креатиніну в СМР та його вмісту в крові, а також вмісту сечовини в СМР та її вмісту в крові. Отримані дані обробляли методами математичної статистики за допомогою обчислювальних таблиць Excel 2016. Встановлено, що у хворих на АлД збільшення виразності КП супроводжується від- носним підвищенням концентрації глюкози в СМР, яке не виходить за межі референсних значень. Стан ГЕБ оцінений як задовільний. Підвищення концентрації глюкози в СМР у хворих на АлД корелює з посиленням характерної біоритмологічної мінливості КП. Зареєстровано наявність невідомої раніше невеликої когорти хворих на АлД з найбільш виразними КП, у яких рівень глюкози в СМР перевершує такий у крові.
Ключовi слова алкогольний делірій, когнітивні порушення, вміст глюкози в спинномозковій рідині
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2000. 943 p. DOI: https://doi.org/10.1176/appi. books.9780890423349. 2. Адрианова Е. Д., Дамулин И. В., Сиволап Ю. П. Когни- тивные расстройства при алкоголизме // Наркология. 2013. Т. 12, № 6. С. 79—85. 3. Гофман А. Г., Кожинова Т. А., Орлова М. А. Алкогольные психозы и их классификация в МКБ-10 // Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24, вып. 3. С. 25—30. URI: https:// psychiatr.ru/files/magazines/2014_09_scp_775.pdf.4. Bernardin F., Maheut-Bosser A., Paille F. Cognitive impairments in alcohol-dependent subjects // Front Psychiatry. 2014. Vol. 16 (5). P. 78. DOI: 10.3389/fpsyt.2014.00078. 5. ICD-10: History and Context / Hirsch J. A., Nicola G., McGinty G. [et al.] // AJNR Am J Neuroradiol. 2016. Vol. 37(4). P. 596—599. DOI: 10.3174/ajnr.A4696. 6. Цветанова Е. М. Ликворология / пер. с болгарского. Киев : Здоров’я, 1986. 273 с. 7. Nigrovic L. E., Kimia A. A., Shah S. S., Neuman M. I. Relationship between Cerebrospinal Fluid Glucose and Serum Glucose // N Engl J Med. 2012. Vol. 366. P. 576—578. DOI: 10.1056/NEJMc1111080. 8. Mosconi L., Pupi A., De Leon M. J. Brain glucose hypometabolism and oxidative stress in preclinical Alzheimer’s disease// Ann N Y Acad Sci. 2008. Vol. 1147. P. 180—195. DOI: 10.1196/annals.1427.007. 9. Trzepacz P. T., Baker R. W., Greenhouse J. A symptom rat-ing scale for delirium // Psychiatry Res. 1988. Vol. 23(1). P. 89—97. DOI: 10.1016/0165-1781(88)90037-6. 10. Validation of the Delirium Rating Scale-Revised-98: comparison with the delirium rating scale and the cognitive test for delirium / Trzepacz P. T., Mittal D., Torres R. [et al.] // J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2001 Spring. Vol. 13(2). P. 229—42. DOI: 10.1176/jnp.13.2.229. Erratum in: J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2001 Summer; 13(3): 433. PMID: 11449030. 11. Задорожный В. В. Шкала оценки длительности алкогольного делирия. В зб.: Матеріали XVIII Української наук.- практ. конф. «Довженківські читання». Харків : Плеяда, 2018. С. 51—52. 12. Leggio L., Ray L. A., Kenna G. A., Swift R. M. Blood glucose level, alcohol heavy drinking, and alcohol craving during treatment for alcohol dependence: results from the Combined Pharmacotherapies and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) Study // Alcohol Clin Exp Res. 2009. Vol. 33(9). P. 1539—1544. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2009.00982.x. 13. Abnormal glucose metabolism in men with alcohol withdrawal syndrome / Pach D., Radomska M., Groszek B. [et al.] // Przegl Lek. 2014. Vol. 71(9). P. 469—474. PMID: 25632784. 14. EFNS Task Force. Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force / Deisenhammer F., Bartos A., Egg R. [et al.] // Eur J Neurol. 2006. Vol. 13 (9) P. 913—922. DOI: 10.1111/j.1468-1331.2006.01493.x. 15. Малахов В. О. Основи клінічної лікворології : навчаль- ний посібник / В. О. Малахов, О. О. Потапов, В. С. Личко. Суми : Сумський державний університет, 2016. C. 9; 11—18. URI: https:// essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/44968/1/ navch_Lychko.pdf;jsessionid=2628AB90BB3B8E1850FB76E5 5F2AF359. 16. Долгов В. В., Меньшиков В. В. Клиническая лабора- торная диагностика : национальное руководство. В 2 томах. Том 1 / под ред. В. В. Долгова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 808 с. (Серия «Национальные руководства»). 17. Параклінічні методи дослідження в психіатрії : мето- дичні вказівки для підготовки лікарів-інтернів до практичних занять / упоряд. Г. М. Кожина, Л. М. Гайчук, К. О. Зеленська. Харків : ХНМУ, 2018. 20 с. 18. Current Challenges for the Early Detection of Alzheimer’s Disease: Brain Imaging and CSF Studies / Mistur, Rachel & Mosconi, Lisa & De Santi, Susan [et al.] // Journal of clinical neurology (Seoul, Korea). 2009. Vol. 5(4). P. 153—66. DOI: 10.3988/jcn.2009.5.4.153.