ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Клініко-феноменологічні кореляти нейропсихіатричних симптомів судинної деменції
Назва статтi Клініко-феноменологічні кореляти нейропсихіатричних симптомів судинної деменції
Автори Дзісь Мирослава Олегівна
Рахман Людмила Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 49-55
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.899.3:616.89-008.454]-036 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-7

 З огляду на актуальність проблематики захворювань літніх людей та наслідків серцево- судинних захворювань, масштаби яких у світі зростають щороку, ми проводили дослідження нейропсихіатричних симптомів судинної деменції (СД) та кореляції цих симптомів як в межах однієї етіологічної групи деменції (СД), так і порівнюючи з іншими групами (нейродегене- ративні захворювання (НДЗ) та деменції змішаної етіології (ЗД)). За допомогою статистичного опрацювання отриманих даних встановлено достовірний зв’язок та визначено різницю перебігу нейропсихіатричних симптомів (НПС) у пацієнтів із СД щодо психотичних, афективних та поведінкових кластерів нейропсихіатричної симп- томатики. Під час досліджування психотичних розладів з’ясовано, що найбільша частота маячень отруєння виявляється у пацієнтів із СД. Вивчення афективних розладів дало розу- міння про частіше поєднання різних проявів афективних НПС між собою (зокрема, апатія та тривога в того самого пацієнта) та з іншими кластерами (наприклад, подразливість і рухові розлади чи депресія або тривога і маячний синдром) у пацієнтів з СД, ніж серед пацієнтів інших груп. Поведінкові розлади у пацієнтів з судинною деменцією характеризувалися такими відмінностями: блукання серед ночі частіше притаманне пацієнтам із СД; вживання неїстівних продуктів виявляється не так часто при СД, як при НДЗ. Досліджування нейропсихіатричної симптоматики у хворих на судинну деменцію дає змо- гу краще розуміти особливості перебігу патології, оцінювати можливості імплементації ефективного менеджменту цих симптомів та прогнозувати їх ускладнення для забезпечення гідної адаптації медичної системи, пацієнта та його опікунів до викликів, що виникають у разі встановлення діагнозу судинної деменції.
Ключовi слова судинна деменція, психотичні симптоми, афективні симптоми, поведінкові симптоми, клінічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. World Health Organization. Dementia. 2023. URI: https:// www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia. 2. The Late Stage of Abnormal Aging: Dementia / [Gao S., Wang Y., Ma T., Zhang J.] // In: Zhang Z. (eds) Cognitive Aging and Brain Health. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2023. Vol. 1419. Springer, Singapore. DOI: https://doi. org/10.1007/978-981-99-1627-6_12. 3. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia in Different Dementia Disorders: A Large-Scale Study of 10,000 Individuals / E. Schwertner, J. Pereira, H. Xu [et al.] // Journal of Alzheimer’s Disease. 2022. Vol. 87, no. 3, pp. 1307—1318. DOI: 10.3233/JAD-215198. 4. Effects of neuropsychiatric symptoms of dementia on reductions in activities of daily living in patients with Alzheimer’s disease / Okabe K., Nagata T., Shinagawa S. [et al.] // Geriatr Gerontol Int. 2020. Vol. 20 (6). P. 584—588. DOI: 10.1111/ ggi.13918. 5. Neuropsychiatric symptoms and subsyndromes in patients with different stages of dementia in primary care followup (NeDEM project): a cross-sectional study / García-Martín V., de Hoyos-Alonso M. C., Ariza-Cardiel G. [et al.] // BMC Geriatr. 2022. Vol. 22(1). P. 71. DOI: https://doi.org/10.1186/s12877- 022-02762-9. 6. Emotion Regulation in Dementia Caregiving: The Role of Neuropsychiatric Symptoms and Attachment Orientation / Brandão T., Brites R., Hipólito J. [et al.] // Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2023; 0(0). DOI: 10.1177/08919887231195228. 7. Radue R., Walaszek A., Asthana S. Neuropsychiatric symptoms in dementia // Handbook of Clinical Neurology. Chapter 24. 2019. Vol. 167. P. 437—454. DOI: https://doi.org/10.1016/B978- 0-12-804766-8.00024-8. 8. Art Walaszek. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Washington, DC; American Psychiatric Association Publishing; 2020; ISBN 978-1-61537-168-6; pp 269. 9. Behavioural and psychological symptoms in neurocognitive disorders: Specific patterns in dementia subtypes / Réka Majer, Viktória Simon, László Csiba [et al.] // Open Med. 2019; 14: 307—316. DOI: 10.1515/med-2019-0028. 10. BPSD Patterns in Patients With Severe Neuropsychiatric Disturbances: Insight From the RECAGE Study / Emmanuel Cognat, Séverine Sabia, Alexandra Fayel [et al.] // The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2023. Vol. 31, Issue 82023, P. 633—639. DOI: 10.1016/j.jagp.2023.03.014. 11. Злобін О. О. Сталі комплекси нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку // Український вісник психоневрології. 2020. Т. 28, вип. 3 (104). С. 44—50. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28- is3-2020-7. 12. Savulich G., O’Brien J. T., Sahakian B. J. Are neuropsychiatric symptoms modifiable risk factors for cognitive decline in Alzheimer’s disease and vascular dementia? // The British Journal of Psychiatry. 2020. Vol. 216 (1). P. 1—3. DOI: 10.1192/ bjp.2019.98. PMID: 31036096. 13. Cummings Jeffrey. The Role of Neuropsychiatric Symptoms in Research Diagnostic Criteria for Neurodegenerative Diseases // The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2021. Vol. 29, Issue 4, P. 375—383. PMID: 32819825. 14. Estimation of the epidemiology of dementia and associated neuropsychiatric symptoms by applying machine learning to real-world data / Javier Mar, Ania Gorostiza, Arantzazu Arrospide [et al.] // Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition). 2021. Vol. 15, Issue 3. P. 167—175. DOI: 10.1016/j. rpsm.2021.03.001. 15. Bergh S. & Selbæk G. The prevalence and the course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia // Norsk Epidemiologi. 2012. Vol. 22(2). P. 225—232. DOI: https:// doi.org/10.5324/nje.v22i2.1570. 16. Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer Disease, Vascular Dementia, and Mixed Dementia / Anor C. J.; O’Connor S.; Saund A. [et al.] // Neurodegener. Dis. 2017. Vol. 17. P. 127—134. DOI: 10.1159/000455127. 17. Neuropsychiatric symptoms (NPS) in patients with pure vascular dementia (VaD) and mixed dementia (MD) from a memory outpatient clinic in Southeast Brazil / José Ibiapina Siqueira-Neto, Octávio Marques Pontes-Neto, Francisco de Assis Carvalho do Vale [et al.] // Dement Neuropsychol. 2013. Vol. 7(3). P. 263—268. DOI: 10.1590/S1980- 57642013DN70300006. 18. Neuropsychiatric profiles in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia / Tushar Kanti Bandyopadhyay, Atanu Biswas, Arijit Roy [et al.] // Ann Indian Acad Neurol. 2014. Vol. 17(3). P. 325—330. DOI: 10.4103/0972-2327.138520. 19. Tiel C., Sudo F. K., Calmon A. B. Neuropsychiatric symptoms and executive function impairments in Alzheimer’s disease and vascular dementia: The role of subcortical circuits // Dement. Neuropsychol. 2019. Vol. 13 (3). P. 293—298. DOI: 10.1590/1980-57642018dn13-030005. 20. Neuropsychiatric symptoms associated with family caregiver burden and depression / Lais Lopes Delfino, Ricardo Shoiti Komatsu, Caroline Komatsu [et al.] // Dement Neuropsychol 2021. Vol. 15(1). P. 128—135. DOI: 10.1590/1980-57642021dn15- 010014. 21. Regier N. G., Hodgson N. A., Gitlin L. N. Neuropsychiatric symptom profiles of community-dwelling persons living with dementia: Factor structures revisited // Int J Geriatr Psychiatry. 2020. Vol. 35(9). P. 1009—1020. DOI: 10.1002/gps.5323. 22. Neuropsychiatric symptoms and subsyndromes in patients with different stages of dementia in primary care followup (NeDEM project): a cross-sectional study / García-Martín V., de Hoyos-Alonso M. C., Ariza-Cardiel G. [et al.] // BMC Geriatr. 2022. Vol. 22(1). P. 71. DOI: 10.1186/s12877-022-02762-9.