ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 4 (117)Феномен власної неповноцінності крізь призму п’ятифакторної моделі особистості
Назва статтi Феномен власної неповноцінності крізь призму п’ятифакторної моделі особистості
Автори Березюк Олег Романович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 4 (117) Сторінки 42-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.9:316.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is4-2023-6

 У дослідженні взяли участь 612 здобувачів вищої освіти закладів ІІІ та IV рівнів акредитації м. Львова (середній вік 20,31 ± 2,99 років), з них: 351 чоловік та 261 жінка. Усі респонденти самостійно заповнювали два опитувальники: опитувальник Порівняльного індексу почуття неповноцінності (для визначення наявності чи відсутності феномена власної неповноцінності) та 10-пунктовий опитувальник рис особистості (для визначення та вимірювання глибинних психологічних рис). Метою роботи було досліджування рис особистості залежно від феномена власної неповноцінності. У результаті проведеного дослідження встановлено, що у групі осіб з індексом над- цінності феномена власної неповноцінності були найнижчі середні бали чотирьох рис особистості: екстраверсії, дружелюбності, добросовісності та емоційної стабільності (p < 0,05 проти осіб без феномена зміненої самооцінки). Середні значення щодо відкритості новому досвіду достовірно не відрізнялись між ана- лізованими групами, а найбільше значення виявлено в групі осіб з індексом надцінності феномена власної неповноцінності. Отримані унікальні результати, що важливі для практичного застосування, зокрема, для розроблення ефективних стратегій психотерапії та психологічної підтримки людей, які стикаються з феноменом власної неповноцінності, залежно від змінених рис особистості.
Ключовi слова феномен власної неповноцінності, 10-пунктовий опитувальник рис особистості, опитування, психотерапія, здоров’я
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. John O. P. The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives / O. P. John, S. Srivastava // In: Handbook of personality: Theory and research / L. A. Pervin & O. P. John (Eds.). Second edition. N. Y.; London : Guilford Press, 1999. Chapter 4. Р. 102—138. URI: http://jenni.uchicago.edu/ econ-psych-traits/John_Srivastava_1995_big5.pdf. 2. McCrae R. R.A five-factor theory of personality / R. R. McCrae, P. T. Costa Jr. // Там само. Chapter 5. Р. 139— 153. URI: https://www.researchgate.net/profile/Paul-Costa/ publication/284978581_A_five-factor_theory_of_personality/ links/5a159be94585153b546c8f72/A-five-factor-theory-ofpersonality. pdf. 3. Tupes E. C. Recurrent personality factors based on trait ratings / E. C. Tupes, R. E. Christal. USAF ASD Tech. Rep. 1961. No. 61-97, Lackland Airforce Base, TX: US Air Force. 4. Goldberg L. R. Language and individual differences: The search for universals in personality lexicons. In L. Wheeler (Ed.), Review of Personality and Social Psychology. 1981. Vol. 2. Р. 141— 165. Beverly Hills, CA: Sage Publication. URI: https://projects. ori.org/lrg/PDFs_papers/universals.lexicon.81.pdf. 5. Gosling S. D. A Very Brief Measure of the Big Five Personality Domains / S. D. Gosling, P. J. Rentfrow, W. B. Swann Jr. // Journal of Research in Personality. 2003. Vol. 37. Р. 504—528. URI: https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1. 6. Ahmed A. Critical Synthesis Package: Ten-Item Personality Inventory (TIPI) — A Quick Scan of Personality Structure / A. Ahmed, B. Jenkins // MedEdPORTAL Publications. 2013. Vol. 9 (1). DOI: https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.9427. 7. Кліманська М. Б. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR) / М. Б. Кліманська, І. І. Галецька // Психологічний часопис. 2019. № 5 (9). С. 57—76. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.9.4. 8. Grant A. M. Too much of a good thing: The challenge and opportunity of the inverted U / Adam Grant & Barry Schwartz // Perspectives on Psychological Science. 2011. Vol. 6 (1). Р. 61—76. DOI: https://doi.org/10.1177/1745691610393523. 9. Costa P. T. Jr. NEO PI-R professional manual / P. T. Costa Jr., R. R. McCrae. Psychological Assessment Resources. 1992. 396. 10. McCrae R. R. Personality trait structure as a human universal / R. R. McCrae, P. T. Costa Jr. // American Psychologist. 1997. Vol. 52 (5). Р. 509—516. DOI: https://doi.org/10.1037/0003- 066X.52.5.509. 11. Strano D. A. The Comparative Feeling of Inferiority Index / D. A. Strano, P. N. Dixon // Individual Psychology: Journal of Adlerian Theory, Research & Practice. 1990. Vol. 46 (1). Р. 29—42. 12. Опитувальник порівняльного індексу почуття не- повноцінності: переклад, валідизація та досвід викорис- тання в Україні / [Березюк О. Р., Фільц О. О., Грабчак В. І., Сірко Р. І.] // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, № 4. С. 633—636. DOI: https://doi. org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(4)-20. 13. Comparable characteristics of biologically driven eating behavior in different ethnic groups of medical students] / [Belka B., Muzyka I., Gutor T., Zayachkivska O.] // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки. 2020. Т. 59, № 1. С. 137—143. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2020.01.15. https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/284/320. 14. Kruskal W. H. Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis / W. H. Kruskal, W. A. Wallis // Journal of the American Statistical Association. 1952. Vol. 47 (260). Р. 583—621. DOI: https://doi.org/10.2307/2280779. 15. Shen H. Influence of Social Exclusion on the Inferiority Feeling of Community Youth / H. Shen, M. Li, L. Li // Iran J Public Health. 2022. Vol. 51 (7). Р. 1576—1584. DOI: https:// doi.org/10.18502/ijph.v51i7.10091. 16. Longitudinal relationship between inferiority and maladjustment among college students: The mediation of dispositional mindfulness and moderation of left-behind experience / Si Yu, Chunyang Zhang, Yuyang Zhou [et al.] // Children and Youth Services Review. 2020. Vol. 116. 105249. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105249. 17. Akdogan R. Linking inferiority feelings to subjective happiness: Self-concealment and loneliness as serial mediators / R. Akdogan, E. Cimsir // Personality and Individual Differences. 2019. Vol. 149. Р. 14—20. DOI: https://doi.org/10.1016/j. paid.2019.05.02.