Том 19, випуск 2 (67), 2011

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Роль дофаміну в механізмах формуваннях деяких розладів ЦНС та станів залежності (Огляд літератури)
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові можливості нейропротекції в ангіоневрології
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Воробйова Тетяна Германівна
Вельковська Людмила Іллінічна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Статеві особливості імуноендокринних механізмів перебігу експериментального розсіяного склерозу
pdf.png Насонова Тетяна Іванівна
Оптимізація направленої нейрометаболічної корекції в неврології
pdf.png Перцев Григорій Дмитрович
Особливості перебігу процесів циркадної адаптації у хворих з віддаленими наслідками легкої черепно-мозкової травми
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Матузок Едуард Геннадійович
Харіна Катерина Василівна
Лакинський Роман Вікторович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депре- сивним розладом, які мають неповнолітніх дітей
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Філіппова Е. В.
Сучасні підходи до терапії когнітивних порушень у віл- позитивних пацієнтів з опіоїдною залежністю
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Ефективність препарату Велаксин® в терапії тривожно- депресивних розладів
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Сябренко Г. П.
Афективні порушення в структурі дезадаптації подружжя літнього віку та їх комплексна терапія
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Данилова Марина Володимирівна
Депресивні реакції у хворих на розсіяний склероз (клініко- психопатологічні і патопсихологічні особливості та чинники формування)
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Мажбіц В. Б.
Біопсихосоціальна модель реабілітації хворих на шизофренію
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Іващенко Надія Євгенівна
Організація реабілітаційних заходів у Комунальному за- кладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично- наркологічне медичне об’єднання»
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Соціально-психологічні характеристики та особливості ранніх психопатологічних порушень у хворих на злоякісні пухлини головного мозку
pdf.png Парамош О. В.
Громовик Б. П.
Фармацевтична діагностика фармакофобії
pdf.png Радіонова Світлана Іванівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію
pdf.png Смашна О.Є.
Структура афективних порушень у клінічній картині пара ноїд ної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією
pdf.png Цьона Андрій Романович
Влох І. Й.
Даниленко Ю. М.
Психопатологічна картина астенічного синдрому та пору- шення нейрокогнітивного функціонування при параноїдній шизофренії в стадії ремісії
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Бородавко Оксана Олександрівна
Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади
pdf.png Шум С. С.
Аналіз обґрунтованості експертних висновків в актах посмертних судово-психіатричних експертиз онкохворих
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Колядко Світлана Петрівна
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предиктори суїцидального ризику у хворих на тривожно-депресивні розлади похилого віку
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Комплексний аналіз біологічних, соціальних та психологічних чинників ризику та антиризику формування та ви- раженості патологічної схильності до азартних ігор
pdf.png Слободянюк П. М.
Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Судова фармація: Режим контролю наркотичних засобів для фармакокорекції наркопацієнтів з девіантною поведінкою
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
Судова фармація: способи реабілітації наркопацієнтів, що вживають каннабіноїди, за допомогою апітерапії
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Белінський О. В.
Гіпотеза нейролептичного цереброішемічного синдрому
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Препарати Гінкго у сучасній стратегії нейропротекції: можливості та перспективи (Огляд літератури)
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Стрельнікова Ірина Миколаївна
Сучасні можливості терапії хворих на епілепсію з депресивними розладами
pdf.png Супрун Еліна Владиславівна
Громов Л.О.
Модуляція апоптозу як необхідна ланка нейропротекції
ЮВІЛЄЇ
pdf.png До ювілею проф. Евтушенко Станислава Костянтиновича
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Петренко В. О.
Доказова фармація: фармакотерапія хвороб залежності від психоактивних речовин