ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Організація реабілітаційних заходів у Комунальному за- кладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично- наркологічне медичне об’єднання»
Назва статтi Організація реабілітаційних заходів у Комунальному за- кладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично- наркологічне медичне об’єднання»
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Іващенко Надія Євгенівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 55-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.862: 616.89-02-082.6 Індекс ББК -
Анотацiя У статті обґрунтований комплексний терапевтичний підхід до лікування психічних захворювань. Розглянуто основні принципи і методи реабілітаційного процесу в «Обласному психіатрично- наркологічному медичному об’єднанні». Підкреслено необхідність етапності реабілітації з поступовим розширенням спектра впливів, окреслені завдання кожного етапу, розглянуто методики, що використовуються на кожному етапі. Вказується на важливість проведення реабілітаційних заходів на різних рівнях — як на рівні всієї лікарні, так і в кожному окремому відділенні, а також на необхідність участі в реабілітаційному процесі всього персоналу лікарні.
Ключовi слова психічні захворювання, реабілітація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов, В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией: Монография / Абрамов В. А., Жигулина И. В., Ряполова Т. Л. — Донецк, 2009. — 584 с.
2. Внебольничная помощь и психиатрическая реабилита- ция при тяжёлых психических заболеваниях / под ред. Я. ван Ви гель; пер. с англ. под общ. ред. А. И. Абессоновой. — К., 2002. — 600 с.
3. Гурович, И. Я. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в психиатрии / Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., Сторожакова Я. А. . — М., 2004. — 492 с.
4. Декер-Фойгт Г.-Г. Введение в музыкотерапию: пер. с нем. / Г-Г. Декер-Фойгт. — СПб., 2003. — 208 с.
5. Кабанов, М. М. Реабилитация в контексте психиатрии / М. М. Кабанов // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 9 —10.
6. Козлов, В. Интегративная танцевально-двигательная терапия / Козлов В., Гиршон А., Веремеенко Н. — М., 2005. — 312 с.
7. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Ко пытин. — СПб.: Питер, 2002. - 368 с.
8. Лиманкин, О. В. Система психосоциальной помощи боль- ным с длительными госпитализациями в условиях психиатрического стационара: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.18 / О. В. Лиманкин. — М., 2007. — 175 с.
9. Стандарты оказания помощи больным шизофренией / под ред. В. Н. Краснова, И. Я. Гуровича, С. Н. Мосолова, А. Б. Шмуклера. — М., 2006. — 53 с.
10. Уткин, А. А. Новые формы оказания психиатрической помощи как часть системы комплексной психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации: автореф. дис…. канд. мед. наук: 14.00.18 / А. А. Уткин. — M., 2010. — 144 с.
11. Ялом, И. Групповая психотерапия. Теория и практика / И. Ялом, М. Лесц. — СПб.: Питер. 2009. — 688 с. 12. Liberman, R. P. Community re-entry: development of life skills / R. P. Liberman, K. Silbert // Psychiatry. — 2005. — № 68(3). — Р. 220—229.