ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію
Назва статтi Активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу при застосуванні поліоксидонію
Автори Радіонова Світлана Іванівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 65-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-092:612.017.1.018 Індекс ББК -
Анотацiя Був обстежений 81 хворий на шизофренію в періоді реабілітації після перенесеного фебрильного нападу. При проведенні біохімічного обстеження було виявлено істотне зниження активності ферментів системи антиоксидантного захисту — каталази й супероксиддисмутази, що свідчило про пригнічення антиоксидантного потенціалу крові. Застосування сучасного імуномодулятору поліоксидонію з антиоксидантною активністю забезпечує нормалізацію активності ферментів системи антиоксидантного захисту. Це дозволяє вважати патогенетично виправданим і клінічно перспективним включення поліоксидонію в схему медичної реабілітації хворих на шизофренію після перенесеного фебрильного нападу.
Ключовi слова шизофренія, система антиоксидантного захисту, поліоксидоній
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский, Ю. А. Психиатрия и психофармако- терапия / Ю. А. Александровский. — М.: Гэотар-Медицина, 2004. — 430 с.
2. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев: Морион, 2000. — 320 с. 3. Лапач, С. Н. Основные принципы применения статистических методов в клинических испытаниях / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев: Морион, 2002. — 160 с.
4. Метод определения активности каталазы / [М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев] // Лабораторное дело. — 1988. — № 1. — С. 16—18.
5. Питер Б. Джонс Шизофрения / Питер Б. Джонс, Питер Ф. Бакли. — М.: МЕДпресс-информ, 2008. — 192 с.
6. Поберезкина, Н. Б. Биологическая роль супероксиддисмута- зы / Н. Б. Поберезкина, Л. Ф. Осинская // Украинский биохимический журнал. — 1989. — Т. 61, № 2. — С. 14—27.
7. Поліоксидоній: інструкція для клінічного застосування препарату / Затверджена 10.11.2006 р. Наказом МОЗ України № 743.
8. Снежневский, А. В. Шизофрения. Цикл лекций / А. В. Снеж- нев ский. — М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 160 с.
9. Хаитов, Р. М. Полиоксидоний: новые аспекты применения / Р. М. Хаитов, Б. В. Пинегин // Новые лекарства. — 2003. — № 3. — C. 21—24.
10. Addington, J. Neurocognitive and social functioning in schizophrenia / J. Addington, D. Addington // Schizophr. Bull. — 1999. — V. 25. — № 1. — P. 173—182.
11. Bottlenderab, R. Social disability in schizophrenic, schizoaffective and affective disorders 15years after first admission / R. Bottlenderab, A. Straub, H. J. Möllerb // Schizophrenia research. — 2010. — V. 116. — P. 9—15.
12. Decreased antioxidant enzymes and membrane essential polyunsaturated fatty acids in schizophrenic and bipolar mood disorder patients / [P. K. Ranjekar, A. Hinge, M. V. Hegde et al.] // Psychiatry Res. — 2003. — № 121 (2). Р. —109—122.