ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депре- сивним розладом, які мають неповнолітніх дітей
Назва статтi Анамнез життя та хвороби у матерів з рекурентним депре- сивним розладом, які мають неповнолітніх дітей
Автори Бачериков Андрій Миколайович
Матузок Едуард Геннадійович
Харіна Катерина Василівна
Лакинський Роман Вікторович
Малихіна Наталія Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 29-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8954-055.2-036.22-053.71 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 75 жінок з рекурентним депресивним розладом і їх 85 дітей у віці від 12 до 18 років (основна група). Контрольну групу склали 60 здорових жінок і їх 75 неповнолітніх дітей. Проведене дослідження показало що в анамнезі життя жінок з рекурентним депресивним розладом була виявлена значна спадкова обтяженість депресивним розладом по лінії матері. У порівнянні з анамнезом життя практично здорових жінок спостерігалася висока частота зловживання алкоголем у батьків хворої, а також порушення взаємин між пацієнткою і членами сім'ї. Народження ще однієї дитини у жінок з рекурентним депресивним розладом було провокуючим чинником загострення депресивної симптоматики. Діти жінок з депресивними розладами частіше страждали на хронічні хвороби нервової та ендокринної системи у порівнянні з дітьми здорових жінок.
Ключовi слова депресивні матері та їх неповнолітні діти, психічні розлади, психічна інвалідність, фактори ризику депресії, соціальна адаптація, суїцидальна поведінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Европейская декларация по охране психического здо- ровья. Проблемы и пути их решения, Хельсинки, Финляндия, 12—15 января 2005 года [Текст]. — ВОЗ, 2005. — 9 с.
2. Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения. Отчет о Европейской конференции ВОЗ на уровне министров по охране психического здоровья [Текст]. — ВОЗ, 2006. — 166 с.
3. Лазаренко, А. Традиционные и новые сферы применения нейротропных витаминов [Text] / А. Лазаренко // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. — № 4 (15) — С. 37.
4. Cathedral, S. Handbook of stress, trauma and the family [Text] / S. Cathedral (editor). — New York, 2004. — Р. 467.
5. Lerner, R Contextual influences on adolescent development [Text] / R. Lerner, L. Steinberg (editors) // Handbook of adolescent psychology. — New York: Wiley, 2009. — Vol. 2. — Р. 359.