ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Біопсихосоціальна модель реабілітації хворих на шизофренію
Назва статтi Біопсихосоціальна модель реабілітації хворих на шизофренію
Автори Михайлов Борис Володимирович
Мажбіц В. Б.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 52-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-08-039.76:159.922.27 Індекс ББК -
Анотацiя У даній статті розглянуті основні принципи побудови біопсихосоціальної моделі реабілітації хворих на шизофренію. Проаналізовані базові напрямки формування реабілітаційної програми, враховуючи психічні, особистісні та соціальні особливості хворих на шизофренію.
Ключовi слова біопсихосоціальний підхід, реабілітація, шизофренія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абрамов, В. А. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией: Монография / Абрамов В. А., Жигулина И. В., Ряполова Т. Л. — Донецк: Каштан, 2009. — 584 с.
2. Кабанов, М. М. Реабилитация в контексте психиатрии / М. М. Кабанов // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 9—10.
3. Карлінг П. Дж. Повернення в суспільство: Побудова систем підтримки для людей з психіатричною інвалідністю : пер. з англ. О. П. Чернявської. — К.: Сфера, 2001. — 442 с. — Рос. мовою.
4. Кожина, А. М. Роль психообразовательных программ в ока- зании психиатрической помощи / Кожина А. М., Гайчук Л. М., Самардакова Г. А. // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 129.
5. Краснов, В. Н. Границы современной психиатрии и направления ее развития / В. Н. Краснов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2001. — № 1. — С. 19—21.
6. Критерий качества жизни в психиатрической практике: Монография / [Марута Н. А., Панько Т. В., Явдак И. А. и др.]. — Харьков: РИФ Арсис, ЛТД, 2004. — 240 с.
7. Подкорытов, В. С. Международная обучающая конференция «Реабилитация в психиатрии — формы, перспективы, контексты» (Польша, Ополе, апрель 2006) / В. С. Подкорытов, П. Т. Петрюк // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 2. — С. 126—128.
8. Полтавець, В. Система «нових» вірувань і психопатологія: спільність форми чи сутності? / В. Полтавець // Міжнар. конф. «Релігія і церква в контексті реалій сьогодення»: Тези доповідей / відп. ред. А. Колодний. — К., 1995. — С. 60.
9. Табачніков, С. І. Роль та місце соціальної психіатрії в сучасному суспільстві / С. І. Табачніков // Новости медицины и фармации. — № 19—20. — 2002. — С. 20.
10. Актуальні проблеми соціально-реабілітаційної психіатрії в Україні / [Табачніков С. І., Горбань Є. М., Михайлов Б. В. та ін.] // Медицинские исследования. — Т. 1, вип. 1. — Харків, 2002. — С. 6—8.
11. Doerner K. Historische und wissenschaftssoziologische Voraussetzungen der Sozialpsychiatrie // Was ist Sozialpsychiatrie. — Boon, 1995. — S. 91—107.