Том 30, випуск 4 (113), 2022

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is4-2022

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Волошина Наталія Петрівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Терещенко Людмила Павлівна
Особливості прояву та загальнореабілітаційне значення феномена парадоксальної кінезії при хворобі Паркінсона
pdf.png Мащенко Сергій Сергійович
Стоянов Олександр Миколайович
Калашников Валерий Иосифович
Вастьянов Руслан Сергійович
Андреєва Тамара Олександрівна
Олійник Світлана Михайлівна
Вегетативна та цереброваскулярна регуляція при вестибулярних дисфункціях ішемічного походження
pdf.png Негреба Тетяна Валер'янівна
Волошина Наталія Петрівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Василовський Віталій Вадимович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Формування корисної та патологічної нейропластичності залежно від характеру прогнозу при різних типах перебігу у хворих зі спорадичною та сімейною формами розсіяного склерозу
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
Практична цінність результатів систематичних огля- дів і метааналізів щодо поширеності ЕЕГ-аномалій при COVID-19
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Марценковський Дмитро Ігорович
Предиктори тяжкості когнітивних порушень у підлітків з депресією
pdf.png Шорніков Андрій Воломирович
Огоренко Вікторія Вікторовна
Прогнозування якості психічного життя у хворих на асеп- тичний некроз головки стегнової кістки з непсихотичними психічними розладами
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Востротін Олександр Вячеславович
Нейропсихологічні ознаки при правогемісферному інсульті (огляд літератури)
КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ
pdf.png Клінічний протокол третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим на розсіяний склероз
pdf.png Клінічний протокол третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим на шизофренію, шизотиповий і маячні розлади у дорослому віці