ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 4 (113)Прогнозування якості психічного життя у хворих на асеп- тичний некроз головки стегнової кістки з непсихотичними психічними розладами
Назва статтi Прогнозування якості психічного життя у хворих на асеп- тичний некроз головки стегнової кістки з непсихотичними психічними розладами
Автори Шорніков Андрій Воломирович
Огоренко Вікторія Вікторовна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 4 (113) Сторінки 35-40
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.1-037:613.86:616.718.4-002.4-021.4 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is4-2022-6

 У статті наведені результати дослідження якості психічного життя у пацієнтів з асептичним некрозом головки стегнової кістки (АНГСК) та непсихотичними психічними розладами (НПР). Метою роботи було вивчення психічного компонента якості життя у пацієнтів з АНГСК та НПР і визначення предикторів, які впливають на його формування. Досліджено 137 осіб з АНГСК та НПР, з яких 96 дійшли до кінця дослідження. Для оцінки психічного компонента якості життя використовували опитувальник якості життя (SF-12). Також використовували шкалу SCL-90-R, шкалу депресії Бека (BDI-ІІ), шкали тривоги Бека (BAI) та Тейлор (TMAS), шкалу безнадійності Бека (BHS), Торонтську алекситимічну шкалу (ТАС-20). Визначені психопатологічні та психометричні чинники, які впливали на якість життя па- цієнтів з АНГСК та НПР, дали змогу розробити логістичну модель прогнозування досягнення нормального рівня психічного компонента якості життя в післяопераційному періоді. Як пре- диктори виступили психічний компонент якості життя на передопераційному етапі, загальний індекс тяжкості психопатологічної симптоматики за методикою SCL-90-R, наявність тривожно- депресивного чи апато-абулічного синдромів та алекситимії за методикою ТАС-20. Отримана логістична модель має дуже добру прогностичну здатність: AUC = 0,849 (95 % ДІ 0,761—0,914), p < 0,0001, чутливість — 77,78 % (ДІ 60,8—89,9) та специфічність — 78,33 % (ДІ 65,8—87,9).
Ключовi слова аваскулярний некроз, непсихотичні психічні розлади, невротичні розлади, депресія, тривога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Aseptic Necrosis of Femoral Head — Clinical Study / Vicaş, R. M., Bodog, F. D., Ciursaş, A. N. [et al.] // Current Health Sciences Journal. 2021. Vol. 47, No. 2. P. 228—236. DOI: https:// doi.org/10.12865/CHSJ.47.02.13.
2. Factors associated with pain intensity and magnitude of limitations among people with hip and knee arthritis / Kopp, B., Furlough, K., Goldberg, T. [et al.] // Journal of Ortho- paedics. 2021. Vol. 25. P. 295—300. DOI: 10.1016/j.jor.2021.05.026.
3. Do psychiatric disorders affect patient reported outcomes and clinical outcomes post total hip and knee arthroplasty? / Kooner, S., Kubik, J., Mahdavi, S. [et al.] // SAGE Open Medicine. 2021. Vol. 9. DOI: 10.1177/20503121211012254.
4. Scott, J. E. Depression and anxiety after total joint re- placement among older adults: a meta-analysis / J. E. Scott, J. L. Mathias & A. C. Kneebone // Aging & Mental Health. 2016. Vol. 20, No. 12. P. 1243—1254. DOI: https://doi.org/10.1080/1 3607863.2015.1072801.
5. The influence of psychiatric comorbidity on perioperative outcomes following primary total hip and knee arthroplasty; a 17-year analysis of the National Hospital Discharge Survey database / [Buller, L. T., Best, M. J., Klika, A. K., Barsoum, W. K.] // The Journal of Arthroplasty. 2015. Vol. 30, No. 2. P. 165—170. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arth.2014.08.034.
6. Psychiatric disorders increase complication rate after primary total knee arthroplasty / Klement, M. R., Nickel, B. T., Penrose, C. T. [et al.] // The Knee. 2016. Vol. 23, No. 5. P. 883—886. DOI: https://doi.org/10.1016/j.knee.2016.05.007.
7. Керівна настанова із оцінки технологій охорони здоров’я. Версія 1.1. / Експертний комітет з відбору та ви- користання основних лікарських засобів МОЗ України ; Піняжко, О. Б. (керівник розробки), 2018. URI: https://hta.ua/ wp-content/uploads/2019/04/reguljatorna-baza.pdf.
8. Шорніков, А. В. Дослідження рівня тривоги, депресії та безнадійності у хворих на асептичний некроз голов- ки стегнової кістки на передопераційному етапі // Віс ник проблем біології і медицини. 2021. № 3. C. 172—176. DOI: https://doi.org/10.29254/2077-4214-2021-3-161-172-176. 9. Effectiveness of psychological support in patients un- dergoing primary total hip or knee arthroplasty: a controlled cohort study / Tristaino, V., Lantieri, F., Tornago, S. [et al.] // Journal of Orthopaedics and Traumatology. 2016. Vol. 17, No. 2. P. 137—147. DOI: 10.1007/s10195-015-0368-5.
10. The Effect of Depression on Patient-Reported Outcomes After Total Joint Arthroplasty Is Modulated by Baseline Mental Health: A Registry Study / Halawi, M. J., Cote, M. P., Singh, H. [et al.] // The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume. 2018. Vol. 100, No. 20. P. 1735—1741. DOI: https:// doi.org/10.2106/JBJS.17.01677.
11. Lenhard, W. Testing the Significance of Correlations / W. Lenhard, A. Lenhard. 2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.2954.1367.
12. Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних». Частина-1. «Кореляційний та регресійний аналіз медичних даних» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. А. Настенко, В. С. Якимчук, О. К. Носовець ; ред. А. В. Яко- венко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 51 с. URI: https:// ela.kpi.ua/handle/123456789/19005.
13. Григорьев, С. Г. Роль и место логистической регрессии и ROC-анализа в решении медицинских диагностических задач / С. Г. Григорьев, Ю. В. Лобзин, Н. В. Скрипченко // Журнал инфектологии. 2016. Т. 8, № 4. C. 36—45. DOI: https:// doi.org/10.22625/2072-6732-2016-8-4-36-45.