Том 30, випуск 3 (112), 2022

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Лінський Ігор Володимирович
Клінічні та патогенетичні закономірності виникнення со- матичних розладів у хворих на алкогольний делірій
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Атраментова Любов Олексіївна
Утевська Ольга Михайлівна
Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Череднякова Олена Сергіївна
Клініко-психопатологічні, генеалогічні та генетичні зако- номірності формування рекурентних депресивних розладів
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Матковська Тетяна Миколаївна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Беляєва Олена Ериківна
Психоосвітня програма у системі нейрореабілітації підлітків з депресивними розладами
pdf.png Негреба Тетяна Валер'янівна
Волошина Наталія Петрівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Василовський Віталій Вадимович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Клініко-анамнестична та імуногенетична характеристика здорових дітей, народжених від хворих на розсіяний склероз
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Подольська Людмила Володимирівна
Ситуаційна тривога та особистісна тривожність у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання