ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 3 (112)Клінічні та патогенетичні закономірності виникнення со- матичних розладів у хворих на алкогольний делірій
Назва статтi Клінічні та патогенетичні закономірності виникнення со- матичних розладів у хворих на алкогольний делірій
Автори Задорожний Володимир Володимирович
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 3 (112) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853.-008.441.13-06 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-91

Метою дослідження було вивчення у хворих на алкогольний делірій (АлД) змін вмісту в си- роватці крові неіонних осмотично активних речовин, а саме сумарної концентрації глюкози та сечовини, залежно від наявності та кількості соматичних ускладнень. У дослідження залучено 570 чоловіків із АлД віком від 18 до 68 років. У 54 пацієнтів констатовано стан відміни алкоголю з тяжкими соматовегетативними проявами (шифр діагнозу F10.3 за МКХ-10), у 211 осіб — наяв- ний «класичний» АлД (F10.4), а у 305 хворих — різні варіанти тяжкого АлД (F10.43). Усі хворі були поділені на чотири групи. Першу групу спостережень становили 222 особи з АлД, психічне захворювання яких не супроводжувалося розвитком соматичних ускладнень. До другої групи увійшли 193 пацієнти з АлД, у яких під час хвороби було встановлено розвиток одного соматич- ного ускладнення. Третю групу спостережень становили 104 хворих, які мали два соматичних ускладнення. До четвертої групи увійшов 51 хворий на АлД, кожен із яких мав три або чотири соматичних ускладнення. До уваги брали чотири види соматичних ускладнень: порушення функції печінки; порушення функції нирок; розвиток гострої пневмонії; розвиток гострого панкреатиту. Нам вдалося математично описати раніше невідомий зв’язок між рівнем осмотичності, зумовленої неіонними осмотично активними речовинами сироватки крові, і кількістю сома- тичних ускладнень. Він виражається такою формулою: Ur + Gl = 1 ммоль/л (1,79N + 9,97), де: Ur — концентрація сечовини у сироватці крові, ммоль/л; Gl — концентрація глюкози у сиро- ватці крові, ммоль/л; Ur + Gl — сумарна концентрація неіонних осмотично активних речовин у сироватці крові, ммоль/л; 1,79 — безрозмірний коефіцієнт пропорційності; N — кількість соматичних ускладнень у одного хворого, безрозмірна величина; 1 ммоль/л — коефіцієнт, потрібний для дотримання розмірності лівої та правої частин формули; 9,97 — константа, розмір якої залежить від вибраної системи одиниць вимірювання. Показано, що соматичним ускладненням належить друге місце серед клінічних проявів (після показників важкості пси- хічного статусу) за впливом на виживаність хворих на АлД.
Ключовi слова алкогольний делірій, неіонні осмотично активні речовини сироватки крові, глюкоза крові, сечовина крові, соматичні ускладнення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Wojnar, M. The Role of Somatic Disorders and Physical Injury in the Development and Course of Alcohol Withdrawal Delirium / M. Wojnar, Z. Bizoń, D. Wasilewski // Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1999. Vol. 23, Issue 2. P. 209—213. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.1999.tb04101.x.
2. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence- based practice guideline / Mayo-Smith M. F., Beecher L. H., Fischer T. L. [et al.] // Arch Intern Med. 2004; 164: 1405—12.
3. Grover S. Delirium Tremens: Assessment and Manage- ment / S. Grover, A. Ghosh // J Clin Exp Hepatol. 2018 Dec; 8(4): 460—470. DOI: 10.1016/j.jceh.2018.04.012.
4. Kurzemnieks, K. Analysis of risk factors in patients with alcohol delirium who have been treated at the riga psychiatry and narcology center in 2018 // European Psychiatry. 2021. 64(S1), S819—S819. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2021.2165.
5. Rahman A. Delirium Tremens / A. Rahman, M. Paul. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. URI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482134/.
6. Blood glucose level, alcohol heavy drinking, and alcohol craving during treatment for alcohol dependence: results from the Combined Pharmacotherapies and Behavioral Interven- tions for Alcohol Dependence (COMBINE) Study / [Leggio L., Ray L. A., Kenna G. A., Swift R. M.] // Alcohol Clin Exp Res. 2009 Sep; 33(9): 1539—44. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2009.00982.x.
7. Abnormal glucose metabolism in men with alcohol with- drawal syndrome / Pach D., Radomska M., Groszek B. [et al.] // Przegl Lek. 2014; 71(9): 469—74. PMID: 25632784.
8. Chandini S. Factors associated with delirium tremens: A retrospective chart study / S. Chandini, A. Z. Sequeira, P. J. Mathai // Muller Journal of Medical Sciences and Research. 2013; 4 (2): 86—9. DOI: 10.4103/0975-9727.118234.
9. Dobrzański T. Plasma immunoreactive insulin and so- matotropin in delirium tremens and alcoholic hallucinosis / T. Dobrzański, D. Pieschl // J Stud Alcohol. 1976 Mar; 37(3): 327—33. DOI: 10.15288/jsa.1976.37.327.
10. Сиволап Ю. П. Фармакотерапия в наркологии / Ю. П. Сиволап, В. А. Савченков ; под ред. Н. М. Жарикова. Москва : Медицина, 2000. 352 с.
11. Trzepacz P. T. A symptom rating scale for delirium / P. T. Trzepacz, R. W. Baker, J. Greenhouse // Psychiatry Res. 1988 Jan; 23(1): 89—97. PMID: 3363018.
12. Validation of the Delirium Rating Scale-Revised-98: comparison with the delirium rating scale and the cognitive test for delirium / Trzepacz P. T., Mittal D., Torres R. [et al.] // J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2001 Spring; 13(2): 229—42. DOI: 10.1176/jnp.13.2.229.
13. Задорожный В. В. Шкала оценки длительности алкоголь- ного делирия. У зб.: Матеріали XVIII Української наук.-практ. конф. «Довженківські читання». Харків : Плеяда, 2018. С. 51—52. 14. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследования в клинике : справочник. Москва : Медицина, 1987. 368 с.
15. Magarian G. J. Clinical significance in alcoholic patients of commonly encountered laboratory test results / G. J. Magarian, L. M. Lucas, K. L. Kumar // West J Med. 1992 Mar; 156(3): 287—94. PMID: 1595246.
16. Корячкин В. А. Клиничес кие функциональные и лабо- раторные тесты в анестезиологии и интенсивной терапии : руководство / В. А. Корячкин, В. И. Страшнов, В. Н. Чуфаров. СПб. : С.-Петербург. мед. изд-во, 2001. С. 73.
17. Møller F. Veronalbehandling af delirium tremens. Ugeskr Laeger 1978; 71: 1253—9.
18. Kramp P., Rafaelsen O. J. Delirium tremens: a double- blind comparison of diazepam and barbital treatment // Acta Psychiatr Scand 1978; 58: 174—90.
19. Woo E. Massive benzodiazepine requirements during acute alcohol withdrawal / E. Woo, D. J. Greenblatt // Am J Psy- chiatry. 1979; 136: 821—3.
20. Hemmingsen R. Delirium tremens and related clini- cal states: psychopathology, cerebral pathophysiology and psychochemistry: a two-component hypothesis concerning etiology and pathogenesis / R. Hemmingsen, P. Kramp // Acta Psychiatr Scand Suppl. 1988; 345: 94—107. PMID: 3067544.
21. Intravenous flunitrazepam in the treatment of alcohol withdrawal delirium / Pycha R., Miller C., Barnas C. [et al.] // Alcohol Clin Exp Res. 1993; 17: 753—7. DOI: 10.1111/j.1530- 0277.1993.tb00835.x.
22. Hack J. B. Resistant alcohol withdrawal: does an unex- pectedly large sedative requirement identify these patients early? / J. B. Hack, R. S. Hoffmann, L. S. Nelson // J Med Toxicol 2006; 2: 55—60. DOI: 10.1007/BF03161171.
23. A strategy of escalating doses of benzodiazepines and phenobarbital administration reduces the need for mechanical ventilation in delirium tremens / [Gold J. A., Rimal B., Nolan A., L. S. Nelson] // Crit Care Med. 2007; 35: 724—30. DOI: 10.1097/01. CCM.0000256841.28351.80.