ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 3 (112)Клініко-психопатологічні, генеалогічні та генетичні зако- номірності формування рекурентних депресивних розладів
Назва статтi Клініко-психопатологічні, генеалогічні та генетичні зако- номірності формування рекурентних депресивних розладів
Автори Марута Наталія Олександрівна
Атраментова Любов Олексіївна
Утевська Ольга Михайлівна
Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Череднякова Олена Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 3 (112) Сторінки 105-114
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-008.64:575.191 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-92

 Мета дослідження: аналіз клініко-психопатологічних, генеалогічних та генетичних закономірностей формування рекурентних депресивних розладів (РДР) для покращення діагностики та терапії. Обстежено 175 хворих на РДР (основна група), що проходили стаціонарний курс лікування у відділі пограничної психіатрії ДУ «ІНПН НАМН України», до групи порівняння увійшли 46 осіб без психічних розладів. Діагноз РДР встановлений за критеріями МКХ-10. В результаті дослідження встановлено, що механізми формування РДР визначаються поєднаним впливом клініко-генеалогічних, соціально-середовищних (факторів психічної травматизації) та індивідуально-психологічних (стресостійкістю та особистісними особливостями) чинників. Залежно від ступеня важкості РДР визначена специфіка провідних психотравматичних факторів. Визначені особливості синдромальної структури РДР залежно від важкості перебігу: при легкому депресивному епізоді вірогідно переважали тривожно-фобічний та соматовегетативний синдроми; при помірному депресивному епізоді — астенічний та апатичний синдроми; при важкому депресивному епізоді — іпохондричний, астенічний та апатичний синдроми. Встановлено, що суттєве родинне накопичення психічних розладів у родоводах пацієнтів з РДР вказує на велику роль спадкових факторів у виникненні депресивних розладів. За результатами дослідження індивідуально-психологічних особливостей, що зумовлюють стрес- протекторні властивості особистості, визначено, що хворі на РДР характеризуються наявністю виразних антивітальних тенденцій (найвиразнішими є «безпорадність», «негативний образ сьогодення та майбутнього», «самотність», тривожні румінації, а також антивітальні думки). У пацієнтів з РДР визна- чено низький рівень життєстійкості (ресурсів щодо подолання перешкод та компенсаторних механізмів). Встановлено, що частота генотипів, асоційованих з підвищеною експресією Р-глікопротеїну (гено- типи ТТ + СТ), серед пацієнтів становить 68 %, а фармакогенетично значущі поліморфізми CYP2D6*4, CYP2C19*2 зумовлюють високий відсоток повільних метаболізаторів (30 % і 23 % за маркерами CYP2D6*4 і CYP2C19*2 відповідно), що вказує на важливість генетичного тестування за цими маркерами перед призначенням фармакотерапії. Виявлено, що тенденція знижування частоти генотипів, асоційованих з повільним метаболізмом антидепресантів (CYP2D6*4, CYP2C19*2) і високою експресією Р-глікопротеїну (MDR1), від важких до легких форм депресії може вказувати на вплив цих поліморфізмів на виразність симптомів. Отримані дані треба використовувати для ретельної діагностики РДР, раннього виявлення ризику розвитку рекурентної депресії, вибору адекватної фармакотерапії з урахуванням генотипування та психотерапевтичних заходів.
Ключовi слова рекурентні депресії, формування, генеалогічні закономірності, генетичні закономірності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Global variation in the prevalence and incidence of major depressive disorder: A systematic review of the epidemiological literature / Ferrari, A. J., Somerville, A. J., Baxter, A. J. [et al.] // Psychological Medicine. 2013. Vol. 43, No. 3. Р. 471—481. DOI: 10.1017/S0033291712001511. 2. World Health Organization. Depression and Other Com- mon Mental Disorders. 2017. P. 1135—1999. URI: https://apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER- 2017.2-eng.pdf. 3. Burden of Depressive Disorders by Country, Sex, Age, and Year: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010 / Ferrari, A. J., Charlson, F. J., Norman, R. E. [et al.] // PLoS Medicine. 2013. Vol. 10, No. 11. Р. e1001547. DOI: 10.1371/ journal.pmed.1001547. 4. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990—2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 / Vos, T., Allen, C., Arora, M. [et al.] // The Lancet. 2016. Vol. 388, Issue 10053. Р. 1545—1602. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31678-6. 5. Prevalence and Incidence Studies of Mood Disorders: A Systematic Review of the Literature / Waraich, P., Goldner, E. M., Somers, J. M. [et al.] // Canadian Journal of Psychiatry. 2004. Vol. 49, No. 2. Р. 124—138. DOI: 10.1177/070674370404900208. 6. EPA guidance on the quality of mental health services / Gaebel, W., Becker, T., Janssen, B. [et al.] // European Psychiatry. 2012. Vol. 27, No. 2. Р. 87—113. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2011.12.001. 7. Cross-national epidemiology of major depression and bipolar disorder / Weissman, M. M., Bland, R. C., Canino, G. J. [et al.] // JAMA. 1996. Vol. 276, P. 293—299. PMID: 8656541. 8. Parental major depression and the risk of depression and other mental disorders in offspring: a prospective-longitudinal community study / Lieb, R., Isensee, B., Höfler, M. [et al.] // Arch. Gen. Psychiatry. 2002. Vol. 59, P. 365—374. DOI: 10.1001/ archpsyc.59.4.365. 9. Positive association between altitude and suicide in 2584 U.S. counties / Brenner, B., Cheng, D., Clark, S. [et al.] // High Altitude Medicine and Biology. 2011. Vol. 12, No. 1. Р. 31—35. DOI: 10.1089/ham.2010.1058 10. Andrews, G. Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation: Overview of the Australian National Mental Health Survey / G. Andrews, S. Henderson, W. Hall // British Journal of Psychiatry. 2001. Vol. 178, FEB. Р. 145—153. DOI: 10.1192/bjp.178.2.145. 11. Марута, Н. О. Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція) / Н. О. Марута, Д. О. Жупанова // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). C. 5—11. 12. Рахман, Л. В. Концептуальні чинники розвитку та прин- ципи лікування терапевтично резистентних депресій // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 1 (86). С. 104—110. 13. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in hu- man brain associates with childhood abuse / McGowan, P. O., Sasaki, A., D’Alessio, A. C. [et al.] // Nature Neuroscience 2009. Vol. 12 (3). Р. 342—348. DOI: 10.1038/nn.2270. 14. HPA axis genetic variation, cortisol and psychosis in major depression / Schatzberg, A. F., Keller, J., Tennakoon, L. [et al.] // Molecular Psychiatry. 2014. Vol. 19, No. 2. Р. 220—227. DOI: 10.1038/mp.2013.129. 15. Association of corticotropin-releasing hormone recep- tor1 gene SNP and haplotype with major depression / Liu, Z., Zhu, F., Wang, G. [et al.] // Neuroscience Letters. 2006. Vol. 404, No. 3. Р. 358—362. DOI: 10.1016/j.neulet.2006.06.016. 16. The serotonin transporter promoter variant (5-HTTLPR), stress, and depression meta-analysis revisited: evidence of ge- netic moderation / [Karg, K., Burmeister, M., Shedden, K., Sen, S.] // Arch. Gen. Psychiatry. 2011. Vol. 68, P. 444—454. DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.189. 17. Sullivan, P. F. Genetic epidemiology of major depression: review and meta-analysis / P. F. Sullivan, M. C. Neale, K. S. // Am. J. Psychiatry. 2000. Vol. 157, Р. 1552—1562. DOI: 10.1176/ appi.ajp.157.10.1552. DOI: 10.1176/appi.ajp.157.10.1552. 18. Ising, M. Genetics of stress response and stress-related disorders / M. Ising, F. Holsboer // Dialogues in Clinical Neu- roscience. 2006. Vol. 8, No. 4. Р. 433—444. DOI: 10.31887/ DCNS.2006.8.4/mising. 19. 30-Year Study of 3 Generations at High Risk and Low Risk for Depression / Weissman, M. M., Berry, O. O., Warner, V. [et al.] // JAMA Psychiatry. 2016. Vol. 73. P. 970—977. DOI: 10.1001/ jamapsychiatry.2016.1586. 20. Family-based study of AVPR1B association and interaction with stressful life events on depression and anxiety in suicide attempts / [Ben-Efraim, Y. J., Wasserman, D., Wasserman, J., Sokolowski, M.] // Neuropsychopharmacology. 2013. Vol. 38, P. 1504—1511. DOI: 10.1038/npp.2013.49. 21. Chen, J. The interacting effect of the BDNF Val66Met polymorphism and stressful life events on adolescent depression is not an artifact of gene-environment correlation: evidence from a longitudinal twin study / J. Chen, X. Li, M. McGue // J. Child Psychol. Psychiatry. 2013. Vol. 54. P. 1066—1073. DOI: 10.1111/jcpp.12099. 22. Joels, M. The neuro-symphony of stress / M. Joels, T. Z. Baram // Nat. Rev. Neurosci. 2009. Vol. 10. P. 459—466. DOI: 10.1038/nrn2632. 23. Montgomery S. A. A new depression scale designed to be sensitive to change / S. A. Montgomery M. Asberg // British Journal of Psychiatry. 134 (4): 382 — 89. DOI: 10.1192/ bjp.134.4.382. PMID 444788. 24. Титоренко, К. В. Генеалогическое древо как основа жизнеспособности семьи и рода // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 1631—1635. 25. Сагалакова О. А. Опросник «Антивитальность и Жизне- стойкость» / О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2017. T. 9, № 2 (43). C. 4. URL: http://mprj.ru. 26. Многоуровневый личностный опросник «Адаптив- ность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Практи- ческая психодиагностика. Методики и тесты : учебное посо- бие / ред. и сост. Райгородский Д. Я. Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2006. С. 549—672. 27. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы кор- рекции. СПб. : Питер, 2006. 256 с. 28. Фетискин Н. П. Социально-психологичес кая диагно- стика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. М. : Изд-во Института психо- терапии, 2002. C.193—197. 29. Daly A. K. Pharmacogenetics of the major polymorphic metabolizing enzymes// Fundam Clin Pharmacol. 2003; 17(1): 27—41. 219. DOI: 10.1046/j.1472-8206.2003.00119.x. 30. Lindpaintner K. Review Pharmacogenetics and pharma- cogenomics in drug discovery and development: an overview// Clin Chem Lab Med. 2003 Apr; 41(4):3 98—410. DOI: 10.1515/ CCLM.2003.063. 31. Левкович, Н. М. Характеристика генетичної структури населення України за поліморфними варіантами генів системи детоксикації ксенобіотиків / Н. М. Левкович, Н. Г. Горовенко // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. пр. 2014. Т. 14. С. 208—211.