Том 24, випуск 4 (89), 2016

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 15 від 26.10.2016 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Берченко Ольга Григорівна
Шляхова Анна Володимирівна
Веселовська Олена Валеріївна
Електрична активність таламокортикальної системи мозку та гіпоталамуса при больовому синдромі у щурів з модельованим ішемічним інсультом
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Возможности и критерии выбора препаратов холинергической фармакотерапии в лечении деменций
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Экспериментальное исследование половых аспектов «семейного» рассеянного склероза в зависимости от типа и степени наследственной отягощенности
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Новак Алина Сергеевна
Тихонова Людмила Владимировна
Эффективность использования препарата Энтроп в составе комплексной терапии черепно-мозговой травмы
pdf.png Школьник Валерій Маркович
Фесенко Галина Дмитрівна
Соя Олена Володимирівна
Особливості змін пов’язаної із здоров’ям якості життя та можливості з їх оцінки опитувальника SF-36v2 у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Живилко Володимир Володимирович
Комплексна програма психосоціального супроводу жінок з алопецією
pdf.png Бойко Дмитро Іванович
Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів
pdf.png Будьонний Павло Валерійович
Взаємозв’язок суїцидальної поведінки з сезонно-місячними та добовими циклами у населення, яке проживає у депресивному промисловому регіоні
pdf.png Буздиган Олена Григорівна
Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей
pdf.png Гапонов Костянтин Дмитрович
Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти
pdf.png Кіосєва Олена Вікторівна
Мотиваційні предиктори вживання психоактивних речовин молоддю України
pdf.png Кутіков Олександр Євгенович
Антропологический фактор и особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с неврозами
pdf.png Мухаровська Інна Романівна
Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на етапі первинного лікування
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Нейроанатомические и гистологические предпосылки шизофрении (обзор проблемы)
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Судинна деменція — сучасна проблема психіатрії
pdf.png Савіна Майя Василівна
Типологія стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї
pdf.png Самойлова Олена Вячеславівна
Прояви агресивної поведінки та критерії психологічного захисту дітей із родин вимушених переселенців при посттравматичному стресовому розладі
pdf.png Шестакова Марина Володимирівна
Веревка Наталія Борисівна
Перспективы и возможности применения метода транскраниальной микрополяризации в комплексном лечении различных речевых расстройств у детей дошкольного возраста в детской психиатрической практике
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Бучок Юрій Степанович
Марута Оксана Сергіївна
Особливості репрезентації суб’єктивного сприйняття життєвого шляху у хворих на розлади адаптації
pdf.png Шкода Костянтин Володимирович
Особливості особистісної та соціально-психологічної дезадаптації дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання
pdf.png Шпильовий Ярослав Володимирович
Особливості соціальної підтримки у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників антитерористичної операції
pdf.png Юдін Михайло Анатолійович
Особистісні особливості косметологічних пацієнтів з дисгармонійним самоставленням і завищеною самооцінкою
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Клінічні ознаки резистентних форм неврастенії
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Пісоцька Ксенія Олегівна
Роль электроэнцефалографического исследования в выявлении гепатоэнцефалопатии у пациентов с гепатобилиарной патологией
pdf.png Закаль Катерина Юріївна
Клинико-психопатологические и психосоциальные особенности медикаментозного комплайенса при параноидной шизофрении
pdf.png Сидоренко Анастасія Юріївна
Маркова Маріанна Владиславівна
Медико-психологічні аспекти реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця: паспорт здоров’я як елемент комплексного супроводу
pdf.png Тещук Віктор Йосипович
Тещук Назарій Вікторович
Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції