ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку
Назва статтi Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку
Автори Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 5-7
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.47-053.2-07.616.8-009 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено комплексне обстеження 106 дітей з різними клінічними варіантами мінімальної мозкової дисфункції (ММД) віком від 5 до 10 років, хлопчиків — 72, дівчаток — 34. У 74 дітей встановлено наявність синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Підтверджено, що основним етіологічним чинником ММД є ранні (антеперинатальні) ураження ЦНС, що зумовлюють порушення дозрівання певних структур головного мозку, які тою чи іншою мірою виявляються в різні періоди розвитку у 74,53 ± 4,25 % дітей. Показано ефективність та доцільність проведення дітям з ММД курсів ней рометаболічної терапії, що підтверджується позитивною клінічною та електроенцефалографічною динамікою. Розроблено концепцію виникнення ММД та запобігання розвитку цієї патології.
Ключовi слова діти, мінімальна мозкова дисфункція, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мартинюк В. Ю., Зінченко С. М. Мінімальна мозкова дис- функція : навчальний посібник. Київ : Інтермед, 2011. 168 с.
2. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. Москва, 2005. 256 с.
3. Морозова Е. А., Морозов Д. В. Перинатальная патология центральной нервной системы в генезе развития синдрома дефи цита внимания с гиперактивностью и его лечение // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2008. Т. 108, № 2. С. 70—72.
4. Faraone, S. V., Mick E. Molecular genetics of attention deficit hyperactivity disorder // Psychiatr Clin North Am Mar. 2010. № 33(1). P. 159—180.
5. Gizer, I. R., Ficks C., Waldman I. D. Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review // Hum Genet. 2009. № 126. P. 51—90.
6. Sharp, S. I., McQuillin A., Gurling H. M. Genetics of attentiondeficit hyperactivity disorder (ADHD) // Neuropharmacology. 2009. № 57. P. 590—600.
7. Lou, H. C. Etiology and pathogenesis of ADHD: significance of prematurity and perinatal hypoxic-haemodinamic encephalopathy // Acta Paediatr. 1996; 85: 1266—71.
8. Домитрак, С. В. Минимальная мозговая дисфункция (факторы риска, клинические, нейрофизиологические и нейропсихофизиологические аспекты, лечение) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук. Иркутск, 2012. 20 с.
9. ADHD: increased dopamine receptor availability linked to attention deficit and low neonatal cerebral blood flow / H. C. Lou, P. Rosa, O. Pryds [et al.] // Acta Paediatr. 1996; 85: 1266—71.
10. Nigg, G. T. What causes ADHD? New York ; London : The Guilford Press, 2006; 422.
11. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition Revision) (DSM-IV-TR