Том 24, випуск 3 (88), 2016

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 13 від 15.08.2016 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія)
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Тягар хвороби малих судин головного мозку
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Коршняк Володимир Олексійович
Насібуллін Борис Абдуллаєвич
Влияние геомагнитных возмущений на вегетативную нерв- ную систему у больных с последствиями лёгких черепно- мозговых травм, методы их коррекции
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
Сучасні підходи до профілактичного лікування мігренозного статусу
pdf.png Пісоцька Ксенія Олегівна
Особенности вегетативного статуса у пациентов с патологией гепатобилиарной системы
pdf.png Сидорович Эмилия Константиновна
Амвросьева Тамара Васильевна
Лихачев Сергей Алексеевич
Гончарова Наталья Васильевна
Тяжесть течения и общая выживаемость пациентов с инфарктом мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий в зависимости от выраженности системного воспаления, предшествующих и хронических инфекций, инсульт-индуцированной иммунодепрессии
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Живилко Володимир Володимирович
Індивідуально-психологічні особливості жінок з алопецією
pdf.png Бутко Казар Матевосович
Аналіз станів психологічної дезадаптації в осіб з трав- матичним ураженням верхніх кінцівок як обґрунтування необхідності надання їм медико-психологічної допомоги
pdf.png Волощук Діана Анатоліївна
Аналіз ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їхніх родин
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності адиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання)
pdf.png Дрюченко Майя Олександрівна
Особливості взаємодії у системі мати — дитина в родинах, де мати хворіє на шизофренію
pdf.png Кіосєва Олена Вікторівна
Особливості життєстійкості студентів молодших курсів з розладами адаптації
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Герасимук Валерія Анатоліївна
Оцінка якості життя жінок, чоловіки яких хворіють на шизофренію
pdf.png Савіна Майя Василівна
Поводження в конфліктних ситуаціях у подружжів в родинах жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Клини чес кие особенности, социальные последствия и организация помощи пациентам с депрессиями
pdf.png Chugunov Vadym
Gorodokin Anton
Skripnik Anna
Motivational patterns of internet-addiction in members of anony mous online communities
pdf.png Юрченко Ольга Миколаївна
Порівняльна характеристика аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію та практично здорових осіб
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Дроговоз Светлана Мефодиевна
Кабачный Владимир Иванович
Кабачная Ирина Владимировна
Механизмы действия и фармакотерапевти чес кие возможно- сти карбокситерапии при заболеваниях нервной системы
pdf.png Крамар Юлія Анатоліївна
Особливості терапії шизофренії, ускладненої зловживанням психоактивними речовинами
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Когнифен в постинсультной реабилитации больных
pdf.png Орос Михайло Михайлович
Луц Віталій Васильович
Адамчо Наталія Несторівна
Медикаментозний варіант корекції астенії у пацієнтів після гострого порушення мозкового кровообігу
pdf.png Хижняк Юлія Василівна
Мяловицька Олена Анатоліївна
Когнітивні порушення у хворих з ініціальними і прогресуючими формами розсіяного склерозу