ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Аналіз станів психологічної дезадаптації в осіб з трав- матичним ураженням верхніх кінцівок як обґрунтування необхідності надання їм медико-психологічної допомоги
Назва статтi Аналіз станів психологічної дезадаптації в осіб з трав- матичним ураженням верхніх кінцівок як обґрунтування необхідності надання їм медико-психологічної допомоги
Автори Бутко Казар Матевосович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 38-40
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.717.7+717.8+717.9 Індекс ББК -
Анотацiя пацієнтів з травматичним ураженням верхніх кінцівок, які перенесли реконструктивно-відновні оперативні втручання на кісті, доведена наявність у них станів психологічної дезадаптації. У 40 % розлади адаптації набували клінічно окресленої вираженості в рамках F 43.2, у інших 60 % мали місце окремі, мозаїчно представлені ознаки, які розглядались нами як реакції психологічної дезадаптації. Отримані результати наочно свідчать про необхідність включення медико-психологічної ланки в систему надання хворим з травматичними ураженнями верхніх кінцівок спеціалізованої медичної допомоги.
Ключовi слова травма верхніх кінцівок, розлади адаптації, психологічна дезадаптація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бутко К. М. Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновлювальні операції на кисті / К. М. Бутко // Український вісник психо невро- логії. — 2014. — Т. 22, вип. 2 (79). — С. 159—162.
2. Блінов О. А. Методика прогнозування психогенних втрат: методичний посібник / О. А. Блінов. — К. : ВГІ НАОУ, 2003. — 36 с.
3. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: метод. посіб. / за ред. Пінчук І. Я., Бабова К. Д., Гоженка А. І. — К.: ТОВ «Ви давничий дім «Калита»». — 2014. — 92 с. 4. Бутко К. М. Проблема медичної і психологічної реабілітації осіб з травматичним ураженням верхніх кінцівок/ К. М. Бутко // Медична психологія. — 2016. — № 2. — С. 6—9.