Том 22, випуск 4 (81), 2014

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 12 від 30.10.2014 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Черкасова Олеся Олександрівна
Навчання лікарів-психіатрів в Україні (проблеми, шляхи вирішення)
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Тахташова Діна Рашидовна
Панько Тамара Василівна
Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Здесенко Ірина Володимирівна
Клініко-патогенетичні особливості розвитку різних форм деменції
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
pdf.png Гриб Вікторія Анатоліївна
Есенційний тремор. Огляд літератури і власні дослідження
pdf.png Посохов Микола Федорович
Класифікації прозопалгій в історичному аспекті (огляд літератури)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Дьяченко Лілія Іванівна
Сергієнко Оксана Вікторівна
Степанова Ірина В’ячеславівна
Петриченко Ольга Олександрівна
Кравченко Ніна Григорівна
Офіцерова Юлія Віталіївна
Поширеність епілепсії в Україні
pdf.png Кутіков Олександр Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Роль антропологічного чинника в епідеміології хвороби Вільсона — Коновалова
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Лебединець Володимир Васильович
Якубенко Юлія Валентинівна
Новiкова Ганна Анатоліївна
Динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів з наслідками легкої черепно-мозкової травми
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Соколік Вікторія Василівна
Хвороба невеликих судин мозку (нейрорадіологічні і біохімічні маркери)
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Дідкова Юлія Петрівна
Особливості клініко-гемодинамічних показників у хворих з різними формами мігрені
pdf.png Салєєва Антонина Денисівна
Чернишова Ірина Миколаївна
Варешнюк Олена Василівна
Пономарьова Галина Володимирівна
Федяй Олександр Олександрович
Ковальова Світлана Віталіївна
Розширення можливостей відновлення рухових функцій у дітей зі спастичними формами ДЦП
pdf.png Сухоруков Віктор Вікторович
Архітектоніка особливостей організації нічного сну за даними полісомнографічних показників у хворих на розсіяний склероз
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Акименко Олена Олексіївна
Лінський Ігор Володимирович
Диференціальна діагностика шизофренії та гострої реакції на стрес у хворих із суицидальною поведінкою
pdf.png Веньовцева Наталія Юріївна
Адаптаційний ресурс як провідний показник вибору стратегій та оцінки ефективності медико-психологічного супроводу підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування
pdf.png Герасименко Лариса Олександрівна
Клініко-автоматизовані особливості та мотивації сфера у жінок із платформою вегетативної дизфункцією
pdf.png Касьянова Анастасія Юріївна
Жовнір Володимир Аполлінарійович,
Маркова Маріанна Владиславівна
Воробйова Анна Михайлівна
Ємець Ілля Миколайович
Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з HIF-1α та S100β в крові
pdf.png Лук'янцева Ольга Юріївна
Привалова Наталія Миколаївна
Ґендерні психологічні особливості дітей з неврозоподібним енурезом
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Рахман Людмила Володимирівна
Плевачук Оксана Юріївна
Динаміка нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування
pdf.png Мєрліч Сергій Васильович
Модель організації медико-психологічного супроводу стомованих хворих на амбулаторному етапі лікування
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Федак Богдан Степанович
Принципи побудови системи психотерапії у хворих на соматичні захворювання з непсихотичними порушеннями психічної сфери
pdf.png Назарчук Олександр Анатолійович
Специфіка клінічної структури депресій, які коморбідні з розладами особистості
pdf.png Полякова Олександра Володимирівна
Емоційні розлади у хворих на епілепсію як мультидисциплінарна проблема
pdf.png Поясник Ірина Миронівна
Депресивний синдром у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Камінська Ганна Олексіївна
Система психокорекції і психопрофілактики професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю
pdf.png Сазонов Сергій Олександрович
Байбарак Наталія Анатоліївна
Серікова Ольга Сергіївна
Вітчизняні особливості диференціальної діагностики ши- зоафективного розладу при різних його типах (Друге повідомлення)
pdf.png Семікіна Олена Євгенівна
Каленська Галина Юріївна
Кутіков Олександр Євгенович
Канурний Іван Іванович
Канцедал Тетяна Василівна
Психофізіологічні особливості пацієнтів з невротичними розладами з урахуванням антропологічних типів
pdf.png Сосін Іван Кузьмич
Страшок Олег Олександрович
Вплив озонотерапії на процеси вільнорадикального окислення при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому
pdf.png Усков Олександр Анатолійович
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості стану психоемоційної сфери підлітків з атопічним дерматитом
pdf.png Шевченко Юлія Миколаївна
Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний панкреатит
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Клініко-психопатологічні фактори формування резистентності при тривожно-фобічних розладах
pdf.png Яцина Андреа Тіборівна
Ґендерні аспекти формування депресивних розладів у чоловіків
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Фармакотерапія атиповими нейролептиками: критерій безпеки
pdf.png Статінова Олена Анатоліївна
Мамедалієва Севиндж Аликизи
Селезньова Софія Веніамінівна
Корекція когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку
ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Іващенко Валентина Кирилівна
Тімен Маргарита Єлізарівна
Іващенко Надія Євгенівна
Організація реабілітаційного процесу в Комунальному закладі Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об'єднання»
pdf.png Куприянова Ирина Евгеньевна
Дашиева Баирма Антоновна
Карауш Ирина Сергеевна
Дистанційне консультування (телепсихіатрія) як технологія реабілітації дітей та підлітків з обмеженими можливостями здоров'я
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні на засадах фармацевтичного права
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png План дій Всесвітньої психіатричної асоціації на 2014— 2017 рр.
pdf.png Шульга Ольга Дмитрівна
Пелехова Ольга Леонідівна
Кальбус Олександр Іванович
Гребенюк Ганна Віталіївна
Сидор Наталія Дмитрівна
Паламарчук Юрій Олександрович
Іващик Ольга Михайлівна
Шульга Людмила Аркадіівна
Школа молодих неврологів Волині: від світового досвіду — до світових стандартів