ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Класифікації прозопалгій в історичному аспекті (огляд літератури)
Назва статтi Класифікації прозопалгій в історичному аспекті (огляд літератури)
Автори Посохов Микола Федорович
З рубрики ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 25-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-009-005:611.92 Індекс ББК -
Анотацiя В огляді літератури у хронологічному порядку подано найбільш поширені класифікації лицевого болю, що в історичному аспекті відображають етапи розвитку вчення про прозопалгії, починаючи з 1920 р., коли з’явились перші наукові публікації стосовно лицевого болю. Всі наведені класифікації мають, на думку автора, значні недоліки: одні — занадто спрощені, інші — занадто деталізовані, громіздкі та незручні для практичного використання. Всі вони не визначають достатньою мірою тактику лікування. Тому актуальним є розроблення нової класифікації, яка б повною мірою задовольняла неврологів та нейрохірургів.
Ключовi слова класифікація прозопалгій, прозопалгії, лицевий біль, невралгія трійчастого нерва, атипові про- зопалгії, симпаталгії обличчя, гангліоніт.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Cushing H. The major trigeminal neuralgia [Text] / H. Cushing // Am. J. med. Sci. — 1920. — Aug. — P. 154.
2. Bailey P. Neuralgia of the cranial nerves [Text] / P. Bailey // The Serg. Clin. of North America. — 1931. — № 11. — P. 1.
3. Leriche R. A propos de 257 neurotomies retrogasserienes [Text] / R. Leriche // Press. med. — 1955. — P. 631.
4. Михеев В. В. Стоматоневрология. Элементы неврологии в стоматологической практике [Текст] / В. В. Михеев, Л. В. Рубин. — М.: Медгиз, 1958. — 264 с.
5. Rig J. Trigeminal neuralgia [Text] / J. Rig, R. Rig // Laryngoscope. — 1959. — Vol. 69. — Suppl. 7. — P. 921.
6. Umbach W. Differential Diagnose und Therapie des Gesichtsneuralgien [Text] / W. Umbach. — Stuttgart, 1960.
7. Штернберг О. А. Невралгия тройничного нерва и её лечение алкоголизацией [Текст] / О. А. Штернберг. — М.: Медгиз, 1961. — 140 с.
8. Kerr F. W. The etiology of trigeminal neuralgia [Text] / F. W. Kerr // Arch. Neurol. — 1963. — Vol. 8. — P. 15.
9. Ерохина Л. Г. Лицевые боли [Текст] / Л. Г. Ерохина. — М.: Медицина, 1973. — 176 с.
10. Курляндский В. Ю. Классификация прозопалгий [Текст] / В. Ю. Курляндский, В. С. Гречко, В. А. Карлов // Актуальные проблемы стоматологии. Прозопалгии. — М., 1974. — С. 5—30.
11. Смирнов В. А. Заболевания нервной системы лица [Текст] / В. А. Смирнов. — М.: Медицина, 1976. — 239 с.
12. Bell W. E. Orofacial pains. Differential Diagnosis [Text] / W. E. Bell. In: Yearbook medical. — Chicago; London, 1979. — P. 10—125.
13. Антонов И. П. Классификация вертеброгенных неврологиче- ских синдромов [Текст] / И. П. Антонов // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1985. — Вып. 4. — С. 481—487.
14. Classification and Diagnostic Criteria for Headache Disorders. Cranial Neuralgia and Facial Pain. Headache Classification Committee of Internal Headache Society [Text] // Cephalalgia. — 1988. — Vol. 8, Suppl. 7. — P. 1—96.
15. Карлов В. А. Проблема лицевой боли: классификация и терминология [Текст] / В. А. Карлов, О. Н. Савицкая // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1990. — Т. 90. — Вып. 4. — С. 3—8.
16. Болевые синдромы в неврологической практике [Текст] / под ред. чл.-корр. РАМН А. М. Вейна. — М.: Медпресс-информ, 2001. — 368 с.
17. Международная классификация головных болей [Текст] / пер. В. В. Осиповой, Т. Г. Вознесенской. — 2-е изд. — 2003. — 219 с.
18. Международная классификация головных болей [Электрон- ный ресурс] / Классификационный комитет Международного общества головной боли // Боль. Информационный портал. — Режим доступа : http://www.paininfo.ru/off-line/_files/98/classification.pdf 19. Burchiel K. J. A new classification for facial pain [Text] / K. J. Burchiel // Neurosurgery. — 2003. — Vol. 53. — № 5. — P. 1164—1167.
20. Болевые синдромы в рубриках МКБ-10 [Текст] // Доктор. — 2003. — № 1. — С. 14—15.
21. Международная классификация болезней 10-го пересмот- ра (МКБ-10) [Электрон ный ресурс]. — Режим доступа : http:// mkb-10.com/
22. Карлов В. А. Лицевая боль [Текст] / В. А. Карлов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. — № 5. — С. 90—100.