ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Динаміка нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування
Назва статтi Динаміка нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування
Автори Маркова Маріанна Владиславівна
Рахман Людмила Володимирівна
Плевачук Оксана Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 76-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:615.015.46]-008.15 Індекс ББК -
Анотацiя В ході дослідження було проаналізовано динаміку нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування. З позицій системного підходу було проведено комплексне обстеження 87 хворих із терапевтично резистентними депресіями. На основі даних анамнезу, клініко-психопатологічного дослідження і показників за опитувальником депресії Бека, шкали MMSE, Монреальської когні- тивної шкали, тесту на зорово-моторну координацію, тесту швидкості мовних відповідей, тесту Струпа встановлено наявність нейрокогнітивного дефіциту із порушеннями виконавчих функцій, уваги, пам’яті, швидкості перебігу психомоторних процесів та оптико-просторових здібностей. Результати дослідження засвідчили, що застосування комплексної терапії (антидепресант, атиповий нейролептик та когнітивно-поведінкова терапія) під час лікування терапевтично резистентних депресій дозволяє істотно зменшити вираженість нейрокогнітивного дефіциту.
Ключовi слова терапевтично резистентні депресії, когнітивні порушення, психопатологічна характеристика.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. WHO: World health statistics 2012 [Electronic Resource]. — Mode of access : URL : // http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/ 9789241564441_eng.pdf?ua=1&ua=1
2. The economic burden of treatment-resistant depression [Text] / N. Olchanski, M. McInnis Myers, M. Halseth [et al.] // Clin Ther. — 2013. — Vol. 35. — P. 512—522.
3. Вертоградова О. П. Затяжные депрессии (закономерности формирования, прогноз, терапия) [Текст] / О. П. Вертоградова, В. В. Петухов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2005. — № 4(15). — С. 18—23.
4. Марута Н. А. Диагностика и терапия униполярных де- прессий в современных условиях: мифы и реальность [Текст] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 2 (47). — C. 20—27.
5. Al-Harbi K. S. Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions [Text] / K. S. Al-Harbi // Patient Prefer Adherence. — 2012. — Vol. 6. — P. 369—388.
6. Clark L. Neurocognitive mechanisms in depression: implications for treatment [Text] / L. Clark, S. R. Chamberlain, B. J. Sahakian // Ann. Rev. Neurosci. — 2009. — Vol. 32. — P. 57—74.
7. Marvel C. L. Cognitive and neurological impairment in mood disorders [Text] / C. L. Marvel, S. Paradiso // Psychiatr. Clin. North Am. — 2004. — Vol. 27. — № 1. — P. 19—23.
8. Взаимосвязи когнитивных и эмоциональных нарушений при депрессиях (обзор литературы) / В. Н. Краснов, М. В. Алфимова, Т. С. Мельникова [и др.] // Доктор Ру. — 2013. — № 5 (83). — C. 70—76.
9. Cognitive aspects of chronic depression [Text] / L. P. Riso, P. L. du Toit, J. A. Blandino [et al.] // Journal of Abnormal Psychology. — 2003. — Vol. 112. — P. 72—80.
10. Вербенко В. А. Клинико-динамические характеристики ког- нитивных нарушений у больных депрессивными расстройствами [Текст] / В. А. Вербенко, А. В. Янцев, А. Э. Асанова // Тавричес кий журнал психиатрии. — 2009. — Т. 13. — № 1(46). — С. 23—31.
11. Быков Ю. В. Резистентные к терапии депрессии [Текст] / Ю. В. Быков. — Ставрополь, 2009. — 77 с.
12. Cognitive therapy of depression [Text] / [A. Beck A. Rush, B. Shaw et al.]. — N-Y.: Guilford, 1979. — 425 p.
13. Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) versus the health-enhancement program (HEP) for adults with treatmentresistant depression: a randomized control trial study protocol [Text] / [S. J. Eisendrath, E. P. Gillung, K. L. Delucchi et al.] // BMC Complement Altern Med. — 2014. — Vol. 14(1). — P. 95—99.
14. Wiles N. Cognitive behavioural therapy as an adjunct to pharmacotherapy for primary care based patients with treatment resistant depression: results of the CoBalT randomised controlled trial [Text] / N. Wiles, L. Thomas, A. Abel [et al.] // The Lancet. — 2013. — Vol. 381. — Issue 9864, — P. 375—384.
15. Підкоритов В. С. Сучасні підходи до лікування «фармако- резистентних» депресій [Текст] / В. С. Підкоритов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2(63). — С. 55—57. 16. Kenny M. A. Treatment-resistant depressed patients show a good response to Mindfulness-based Cognitive Therapy [Text] / M. A. Kenny and J. M. G. Williams // Behav Res Ther. — 2007. — Т. 45(3). — Р. 617—625.
17. Бачинська Н. Ю. Синдром помірних когнітивних порушень, віковий аспект [Текст] / Н. Ю. Бачинська, В. О. Холін // Журнал практичного лікаря. — 2007. — № 3. — С. 46—51.
18. Дамулин И. В. Легкие когнитивные нарушения [Текст] / И. В. Дамулин // Consilium medicum. — 2004. — Т. 6. — № 2. — С. 149—153. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 22, ВИП. 4 (81) — 20180 4 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
19. Anderson I. M. Efficacy, safety and tolerability of quetiapine augmentation in treatment resistant depression: an open-label, pilot study [Text] / I. M. Anderson, A. Sarsfield, P. M. Haddad // J. Affect. Disord. — 2009. — Vol. 117. — P. 116—119.
20. Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression [Text] / S. Dimidjian, S. D. Hollon, K. S. Dobson [et al.] // Journal of Consulting and Clinical Psychology. — 2006. — Vol. 74. — P. 658—670.