Том 20, випуск 3 (72), 2012

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Зінченко Олена Миколаївна
Петриченко Ольга Олександрівна
Дьяченко Лілія Іванівна
Стан психічного здоров'я населеннята перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Сучасні уявлення проетіологіюта патогенез хвороби Вільсона- Коновалова
pdf.png Бабінець Л. С.
Надкевич А. Л.
Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункціяу хворихз рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу, можливості їхкорекції
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Савін А. А.
Динамічний аналіз клініко-психопатологічних порушеньу хворих з першим психотичним епізодом під дією арт-терапії
pdf.png Євтушенко С. К.
Нагорна Н.В.
Симонян В. А.
Євтушенко Л.Ф.
Кардашевська Л.І.
Сімонов Р. В.
Шепотинник Є. В.
Перепечаєнко Ю. М.
Коценко Ю. І.
Сохань Д. А.
Ішемічні інсульти,обумовлені парадоксальною емболією,що асоціюється з незарощеним овальним вікном (putmentforamen ovale),в віковому аспекті
pdf.png Копчак О. О.
Ефективність застосування антидепресивної терапії у лікуванні хворих з депресивними та когнітивними розладами на фоні хронічної недостатності мозкового кровообігу
pdf.png Морозова Г. В.
Діагностична значимість патернреверсивних поліхроматичних зорових викликаних потенціалів у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Пилипець Олена Юріївна
Стан макро-та мікро елементного обміну у дітей з різними типами епілептичних нападів
pdf.png Полшкова С. Г.
Параметриякості життя в осіб небезпечних видів професій
pdf.png Римша С. В.
Теклюк С.В.
Мруг О.Ф.
Порівняльний аналіз застосуванняконвенційних нейролептиків та атипових антипсихотиків із використанням соціореабілітаційних заходів при лікуванні психічних захворювань шизофренічного спектра
pdf.png Рослякова В. О.
Система психотерапевтичного супроводу у хворих із злоякісними пухлинами щелепно-лицевої ділянки
pdf.png Сайко Д. Ю.
Особливості клініки і закономірності формування психічних розладів при хвороби Паркінсона
pdf.png Федак М.Б.
Емоційні розладиу хворих на ішемічну хворобу серця
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Специфіка факторів психічної травматизації у хворих на соматоформні розладита їх вплив наклініко-психопатологічну структуру даноїпатології
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином
pdf.png Пелехова Ольга Леонідівна
Сучасні аспекти синдрому Гійєна— Барре
ТЕЗИ IV-ГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ ТА НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ «ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА В НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ. СЬОГОДЕННЯ Й МАЙБУТНЄ», Україна, Харків, 3—5 жовтня 2012 р. (НЕВРОЛОГІЯ)
pdf.png Tondiy O. L.
Zavalna O. P.
Kol’tsov D. E.
Trydub S. I.
Use of the non-medication on the treatment of acute discogenic neck pain
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Калашников Валерий Иосифович
Марченко В. Г.
Калашникова И. В.
Допплеровская диагностика цервикогенной головной боли
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Калашников Валерий Иосифович
Хвисюк Олександр Миколайович
Марченко В. Г.
Сысун Л. А.
Триплексное ультразвуковое сканирование с функциональными нагрузками в диагностике патологии позвоночных артерий
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Марченко В. Г.
Калашников Валерий Иосифович
Хвисюк Олександр Миколайович
Сысун Л. А.
Применение транскраниального триплексного сканирования в остром периоде ишемического инсульта
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Марченко В. Г.
Сысун Л. А.
Хвисюк Олександр Миколайович
Калашников Валерий Иосифович
Возможности транскраниального триплексного сканирования в дифференциальной диагностике ишемического инсульта в ТИА
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Хвисюк Олександр Миколайович
Марченко В. Г.
Пономаренко С. А.
Калашников Валерий Иосифович
Сысун Л. А.
Ультрасонография в диагностике фораминального стеноза при шейном остеохондрозе
pdf.png Абдуллаев Р. Я.
Хвисюк Олександр Миколайович
Сысун Л. А.
Марченко В. Г.
Калашников Валерий Иосифович
Состояние венозной гемодинамики при полушарном ишемичес-ком инсульте и тиа по данным транскраниального триплексного сканирования
pdf.png Абраменко В. В.
Методика інтегральної пропріоцептивної нейром’язової кінезотерапії та скальппунктури (МІКС) в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
pdf.png Адонкина В. Ю.
Мищенко О. Я.
Фармакоэкономические преимущества комплексной нейропротекции у больных с ишемическим инсультом
pdf.png Бабінець Л. С.
Надкевич А. Л.
Динаміка параметрів мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу під впливом комплексного лікування з включенням рефлексотерапевтичних методів
pdf.png Балкова Неллі Борисівна
Перцева Т. Г.
Романова Л. Я.
Соколік Вікторія Василівна
Латентний запальний процес при ішемічному інсульті (клініко-біохімічні співставлення)
pdf.png Башкірова Л. М.
Етичні та морально-правові аспекти надання неврологічної допомоги хворим з боковим аміотрофічним склерозом
pdf.png Биневская О. М.
Алексеева О. Ю.
Аристов Ю. В.
Влияние изменений геомагнитных условий на функциональное состояние системы равновесия у больных с энцефалопатиями различного генеза по данным стабилографии
pdf.png Биттерлих Л. Р.
Компьютерная база доказательной медицины для индивиду- альной монотерапии в неврологии и психиатрии
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Оцінка вільнорадикальної модифікації білків крові при хворобі Паркінсона
pdf.png Бокатуєва Вікторія Василівна
Клінічні особливості перебігу «фатальних» кардіоемболічних інсультів
pdf.png Бондарь Б. Е.
Лечение невралгии тройничного нерва с помощью алкоголизации
pdf.png Булеца Б. А.
Адамчо Наталія Несторівна
Яроватий В. В.
Роман Р. В.
Пак Л. Н.
Особливості когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в біогеохімічних регіонах Закарпаття
pdf.png Бучакчийская Н. М.
Марамуха А. А.
Харченко И. И.
Марамуха И. В.
Бахарева Л. В.
Марамуха В. И.
Боненко В. П.
Реабилитация и лечение больных и инвалидов с компрессионными корешковыми и рефлекторными синдромами поясничного остеохондроза
pdf.png Варешнюк Олена Василівна
Духовський Олександр Ерікович
Можливості інтраопераційного нейромоніторингу під час нейрохірургічних операцій у дітей
pdf.png Васильева О. А.
Череватенко Г. Ф.
Динамика неврологической симптоматики под влиянием трансформации эпилептических припадков
pdf.png Васильева-Линецкая Л. Я.
Фурса И. А.
Кас И. В.
Оценка эффективности комплексного консервативного лече ния больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обуслов- ленными грыжами межпозвоночных дисков, по данным клиничес- кого и компьютерно-томографического исследований
pdf.png Васильєва Н. В.
Оленович О. А.
Застосування L-лізину есцинату в терапії вертеброгенних дор- салгій, зумовлених остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта
pdf.png Вастьянов Руслан Сергійович
Ляшенко С. Л.
Шандра О. А.
Концепція «нейропептидного пригнічення» епілептичної актив- ності через підвищення активності ендогенних нейропептидів