ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 3 (72)Стан психічного здоров'я населеннята перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні
Назва статтi Стан психічного здоров'я населеннята перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні
Автори Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Зінченко Олена Миколаївна
Петриченко Ольга Олександрівна
Дьяченко Лілія Іванівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 3 (72) Сторінки 13-18
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89—362.141:614.447(477) Індекс ББК -
Анотацiя В статті наведені основні напрямки покращання ситуації в сфері психічного здоров’я — необхідність розроблення державної стратегії в галузі психічного здоров’я, яка визначає проблеми профілактики психічних розладів пріоритетами держави та забезпечує участь усього суспільства та міжвідомчу взаємодію у вирішенні цієї складної проблеми; проведення структурної реформи галузі, спрямованої на відтворення соціально-орієнтованої допомоги, яка передбачає розширення мережі стаціонарзамісних форм допомоги при поступовому зменшенні потенціалу стаціонарної служби; перехід від переважно медичної до біопсихосоціальної, та, відповідно, до мультидисциплінарної моделі психіатричної допомоги і бригадного підходу до її надання; вдосконалення методології надання психіатричної допомоги з максимальним використанням можливостей психосоціальної терапії та реабілітації, без обмеження лікувальних можливостей лише фармакотерапією. Реформа психіатричної допомоги на засадах соціально- орієнтованої психіатричної служби потребує фінансування та підтримки держави та активної участі всього суспільства, законодавчої та виконавчої влади, налагодження між секторальної взаємодії закладів Міністерства охорони здоров'я України та інших Міністерств і відомств.
Ключовi слова психічне здоров’я, психіатрична допомога в Україні, реформа
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури