Том 24, випуск 2 (87), 

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Малюта Ліана Володимирівна
Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Соколова Марія Олександрівна
Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія)
pdf.png Dammann Gerhard
Posttraumatic stress Disorder — Challenging a mechanistic neuropsychological and monocausal etiological model
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Фармакоекономічне обґрунтування патогенетичного лікування розсіяного склерозу
pdf.png Волошин Петро Власович
Волошина Наталія Петрівна
Тайцлін В.Й.
Лещенко Азарій Георгійович
Шестопалова Людмила Федорівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Василовський Віталій Вадимович
Дьяченко Лілія Іванівна
Перцев Григорій Дмитрович
Федосєєв Сергій Володимирович
Ткачова Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Гант Є. Є.
Кожевнікова В. А.
Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Ткачова Тетяна Миколаївна
Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди
pdf.png Жданова М.П.
Коллякова О.М.
Зінченко Олена Миколаївна
Марута Наталія Олександрівна
Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні
pdf.png Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Черкасова Олеся Олександрівна
Навчання лікарів-психіатрів в Україні (проблеми, шляхи вирішення)
pdf.png Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Зінченко Олена Миколаївна
Петриченко Ольга Олександрівна
Дьяченко Лілія Іванівна
Стан психічного здоров'я населеннята перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Позднякова Наталія Віталіївна
Онищук Світлана Василіївна
Шестопалова Людмила Федорівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Розлади адаптації серед цивільного населення, що пережило бойові дії, через місяць після їхнього припинення
pdf.png Волошин Петро Власович
Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Самойлова Олена Степанівна
Лінська Катерина Ігорівна
Популяційно-генетичний аналіз формування станів за- лежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Пароксизмальні стани при невротичних розладах (клініко- психопатологічна структура та принципи терапії)
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Роль запалення при бічному аміотрофічному склерозі: дві сторони однієї медалі
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Судинна деменція (еволюція поглядів на проблему)
pdf.png Педаченко Є. Г
Хижняк М. В.
Яворська С. О.
Кущаєв С. В.
Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Образовательные программы профилактики синдрома выгорания у специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Гордієвич Михайло Степанович
Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Тягар хвороби малих судин головного мозку
pdf.png Морозов П.В.
Алімов У.Х.
Алтинбеков С.А.
Волошин Петро Власович
Галако Т.І.
Євсєгнєєв Р.А.
Ісмаілов
Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Марута Наталія Олександрівна
Незнанов Н. Г.
Скугаревський О.А.
Согоян А.
Ходжаєва Н.І.
Хотіняну М.А.
Чконія Е.
Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах Восточно-Европейской зоны WPA: проблемы и решения
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Перший епізод психозу (діагностика, лікування, організація допомоги)
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — енцефаломієлітів і енцефаломієлополірадикулоневритів Повідомлення II
pdf.png Моісеєнко Р.О.
Терещенко О.В.
Марценковський Ігор Анатолійович
Від спеціалізованої дитячої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я дітей
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Тахташова Діна Рашидовна
Панько Тамара Василівна
Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади
pdf.png Хаустова Олена Олександрівна
Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Ніканорова Юлія Валеріївна
Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики)
pdf.png Морозов П.В.
Незнанов Н. Г.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Алтинбеков С.А.
Галако Т.І.
Чконія Е.
Алімов У.Х.
Ходжаєва Н.І.
Ліманкін О. В.
Стан психічного здоров'я населення та тенденції розвитку психіатричної допомоги на пострадянському просторі
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Ткачова Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Эффективность бетаферона у больных с неопределенным прогнозом при рецидивирующем течении рассеянного склероза
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Василовський Віталій Вадимович
Перцев Григорій Дмитрович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Черненко Максим Євгенович
Клиническая характеристика больных с диссомническими расстройствами при рецидивирующем течении рассеянного склероза
pdf.png Галиновская Наталья Викторовна
Некрасова Наталія Олександрівна
Усова Наталия Николаевна
Товажнянская Елена Леонидовна
Марковская Елена Владимировна
Сравнительный анализ вегетативного статуса у пациентов с различными вариантами острой церебральной ишемии в вертебробазилярном бессейне
pdf.png Лінська Ганна Володимирівна
Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Лекомцева Є. В.
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Горбань Т. В.
Губіна-Вакулік Г. І.
Тепловий білок тау — як маркер аксонального пошкодження головного мозку
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — інфекційно-алергічних енцефалітів Повідомлення III
pdf.png Волошин Петро Власович
Пашковська Н.В.
Динаміка показників ендотеліальної дисфункції у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі застосування цитиколіну
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Стан вищих мозкових функцій у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Ткачова Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Роль дофаміну в механізмах формуваннях деяких розладів ЦНС та станів залежності (Огляд літератури)
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Гендерні особливості імунного статусу при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Василовський Віталій Вадимович
Черненко Максим Євгенович
Вплив інфекційного фактору на стан гематоенцефалічного бар'єру у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Новак Алина Сергеевна
Тихонова Людмила Владимировна
Влияние препарата Энтроп® на когнитивные функции и качество жизни больных с черепно-мозговой травмой
pdf.png Берченко Ольга Григорівна
Шляхова Анна Володимирівна
Веселовська Олена Валеріївна
Електрична активність таламокортикальної системи мозку та гіпоталамуса при больовому синдромі у щурів з модельованим ішемічним інсультом
pdf.png Дзюба Олександр Миколайович
Бабенко Василь Васильович
Особливості лікування гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом
pdf.png Гелетка Александр Александрович
Плазменно-клеточные показатели липидного обмена и количество десквамированных эндотелиоцитов крови у больных в раннем восстановительном периоде каротидного ишемического инсульта в зависимости от степени тяжести
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Балкова Неллі Борисівна
Особливості клінічних проявів та структурних змін головного мозку у хворих з постінсультним больовим синдромом
pdf.png Божко Г.Х.
Соколік Вікторія Василівна
Чурсіна В.С.
Перцева Т. Г.
Дослідження співвідношення між апоА-вмісними і зба гаченими тригліцеридами ліпопротеїнами при цереброваскулярних порушеннях, метаболічному синдромі і цукровому діабеті типу 2
pdf.png Гончарук Оксана Миколаївна
Обливач А.А.
Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку. Фактори, що визначають перебіг та наслідки захворювання
pdf.png Грицай Н. М.
Силенко Галина Ярославівна
Пілюгіна Т.В.
Костюк Ю.В.
Застосування препарату Омарон у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій (фактори ризику, етіологія, типи та варіанти перебігу) Повідомлення I
pdf.png Бондар Оксана Борисівна
Першина Ю.В.
Ібрагімова О.Л.
Бондар Б. Є.
Роль клінічних шкал в оцінці гострого та відновного періодів інсульту
pdf.png Гончаров В. Є.
Деякі нейропсихологічні кореляти органічної патології головного мозку
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Бородавко Оксана Олександрівна
Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Маньковський Д. С.
Курик О.Г.
Неврологічне обстеження хворих у вегетативному стані
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові можливості нейропротекції в ангіоневрології
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові можливості ноотропної та вазотропної фармакотерапії у стратегії лікування цереброваскулярної патології
pdf.png Важова Олена Олександрівна
Коршняк Володимир Олексійович
Негреба Тетяна Валер'янівна
Біомікроскопія судин бульбарної кон’юнктиви у хворих з розсіяним склерозом
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Куфтеріна Н. С.
Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми
pdf.png Воробйова Тамара Михайлівна
Гейко Валентина Василівна
Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Статеві особливості моделювання розсіяного склерозу у тварин у різні періоди передпубертатного віку
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Куфтеріна Н. С.
Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми
pdf.png Бабкіна Юлія Андріївна
Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Особливості біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова
pdf.png Бойко Людмила Трифонівна
Імунологічні дослідження при автоімунних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Особливості вмісту тау-протеїну у сироватці крові хворих на гепатоцеребральну дегенерацію
pdf.png Калашников Валерий Иосифович
Церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Возможности и критерии выбора препаратов холинергической фармакотерапии в лечении деменций
pdf.png Коршняк Володимир Олексійович
Насібуллін Борис Абдуллаєвич
Влияние геомагнитных возмущений на вегетативную нерв- ную систему у больных с последствиями лёгких черепно- мозговых травм, методы их коррекции
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Танцура Людмила Миколаївна
Сергієнко Оксана Вікторівна
Бабкіна Юлія Андріївна
Сазонов Сергій Олександрович
Методологія створення регістру хворих на епілепсію з метою оптимізації статистичних даних
ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Жупанова Дар'я Олександрівна
Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція)
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Кобись Тетяна Олександрівна
Хижняк Юлія Василівна
Сучасні погляди на етіопатоґенез, діагностику та лікування оптиконевромієліту Девіка
ЗМІСТ
pdf.png ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО, СУДОВА ФАРМАЦІЯ, ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ
pdf.png ЗМІСТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО, СУДОВА ФАРМАЦІЯ, ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Булеца Б. А.
Турак А.Ю.
Мігалка В.В.
Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Дорсалгії при розсіяному склерозі
pdf.png Горанський Ю. І.
Сон А.С.
Мосенко С.В.
Проблеми порушень венозного кровообігу в неврології
pdf.png Бондар Оксана Борисівна
Порівняльна характеристика клінічної картини кардіо емболічного та атеротромботичного інсультів
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Вовк Вікторія Ігорівна
Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Клініко-соціальна характеристика осіб, що страждають на психічні розлади з обмеженими здібностями до інтеграції в суспільство (безпритульні)
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Сучасні уявлення проетіологіюта патогенез хвороби Вільсона- Коновалова
pdf.png Байтубаев Дюсенгали Габдуллаевич
Байтубаева Мадина Дюсенгалиевна
Биологические механизмы повышения резистентности и физиология прогредиентной адаптации при зависимости организма от психоактивных веществ
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливості антиконвульсантів нової генерації в фармакотерапії епілепсії
pdf.png Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз
pdf.png Віничук С. М.
Мохнач В. О.
Прокопів М. М.
Пустова О. А.
Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту
pdf.png Бублик Л.А.
Лобанов Г.В.
Стегній С. А.
Оксимець В.М.
Митюшин І. І.
Консервативне лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань шийного відділу хребта
pdf.png Грицай Н. М.
Кобзиста Н.А.
Силенко Галина Ярославівна
Мартиненко А.Н.
Вплив ноотропного препарату Ентроп на когнітивні функції мозку пацієнтів, що перенесли нейроінфекцію або черепно- мозкову травму
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Шестопалова Людмила Федорівна
Міщенко Владислав Миколайович
Нейромідин в терапії когнітивних порушень у постінсультних хворих
pdf.png Горанський Ю. І.
Герцев В. М.
Терапія когнітивних порушень при цереброваскулярних захворюваннях
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
pdf.png Ліманкін О. В.
Питання розвитку стаціонарної психіатричної допомоги в Росії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Білоус Володимир Сергійович
Ефективність раннього втручання у продромальну стадію психозу