Том 19, випуск 1 (66), 2011

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Маньковський Дмитро Станіславович
Курик О.Г.
Неврологічне обстеження хворих у вегетативному стані
pdf.png Волох Федір Олександрович
Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих з хронічними церебральними ішеміями і дисциркуляторними енцефалопатіями
pdf.png Дубенко Ольга Євгенівна
Сотников В. В.
Порівняльна ефективність різних підходів до профілактичного лікування мігрені
pdf.png Литвиненко Наталія Володимирівна
Дельва І. І.
Дельва М. Ю.
Вплив препарату «Вазонат» на помірні когнітивні розлади при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
pdf.png Супрун Еліна Владиславівна
Корекція ронколейкіном неврологічних та когнітивних по- рушень в умовах білатеральної оклюзії загальних сонних артерій у щурів
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Зінченко Олена Миколаївна
Войтюк Галина Іванівна
Лісовенко В. Л.
Сучасні форми надання наркологічної та психіатричної допомоги сільському населенню України
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Організація роботи поліпрофесіональної бригади при наданні психіатричної допомоги в Україні
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абрамов Володимир Андрійович
Ряполова Т. Л.
Оптимізація пристосувальної поведінки хворих із вперше діагностованою шизофренією
pdf.png Влох І. Й.
Цьона Андрій Романович
Даниленко Ю. М.
Особливості транспорту моновалентних іонів крізь мембрану еритроцитів при параноїдній шизо фре нії в стадії ремісії із астено-депресивною симптоматикою
pdf.png Гончаров В. Є.
Особливості соціальної реабілітації хворих на шизофренію
pdf.png Данилова Марина Володимирівна
Клініко-психопатологічні закономірності формування де- пресивних розладів при розсіяному склерозі
pdf.png Казакова С. Є.
Бондар Р. Б.
Клініко-психопатологічні особливості судинних психозів
pdf.png Криворотько Я. В.
Динаміка формування непсихотичних психічних розладів у вагітних по триместрам вагітності
pdf.png Кудінова Олена Іванівна
Клініка, діагностика та принципи психотерапевтичної корекції соматоформної дисфункції серцево-судинної системи
pdf.png Мажбіц В. Б.
Психосоціальні аспекти проблеми шизофренії
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку
pdf.png Михайлов Володимир Борисович
Непсихотичні психічні розлади у осіб, що перенесли ішемічний мозковий інсульт
pdf.png Овчаренко Микола Олексійович
Сосін Іван Кузьмич
Вороніна Т.Г.
Овчаренко Т.М.
Оцінка індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях у осіб молодого віку
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Проблеми діагностики новоутворень головного мозку з пси- хопатологічним типом клінічної маніфестації пухлинного процесу
pdf.png Панченко М. С.
Електрошкірна чутливість при вегетативних соматоформних розладах: значення для медико-психологічного моніторингу
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Сучасні підходи до терапії соматизованих депресивних розладів
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Андрух П.Г.
Особливості емоціогенезу та характеристики емоційних по- рушень в осіб із залежністю від різних видів психоактивних речовин
pdf.png Влох І. Й.
Кулик Б. В.
Гуль А. Л.
Шпильовий Ярослав Володимирович
Кулик С. Б.
Влох С. Р.
Психотерапевтична та фармакотерапевтична корекція три вожно-депресивних розладів при алкогольному параноїді
pdf.png Друзь Олег Васильович
Психоневрологічні розлади у батьків і ризик формування залежності від опіоїдів у їхніх дітей
pdf.png Животовська Л.В.
Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистиміч- ними характерологічними особливостями при алкогольній залежності
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Порівняльна характеристика фоноскопічних особливостей мови, що звучить, у залежних від опіоїдів та практично здорових осіб
pdf.png Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Малініна Н.Г.
Сухая М.Ю.
Судово-фармацевтичне вивчення обігу функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять лікарські рослини, що викликають наркотичну залежність
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Судова фармація: юридична опіка спеціалістів фармації і медицини у сфері протидії наркоманії і незаконному обігу психоактивних речовин
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Друзі і колеги поздоровляють Закревського Олександра Павловича з ювілеєм