ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистиміч- ними характерологічними особливостями при алкогольній залежності
Назва статтi Клініко-нейропсихологічна характеристика осіб з дистиміч- ними характерологічними особливостями при алкогольній залежності
Автори Животовська Л.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 102-105
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені клініко-динамічна характеристика та особливості структури нейропсихологічного синдрому у пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю з дистимічними характерологічними особливостями особистості. Це дозволяє підійти до вирішення питань більш диференційованого вибору методів терапії та реабілітації даного контингенту хворих.
Ключовi слова алкогольна залежність, дистимічні характерологічні особливості особистості, нейропсихологічний симптомокомплекс
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Alcohol consumption in a national sample of the Russian population / [Bobak, M., McKee, M., Rose, R. and Marmot] // Addiction. — 1999. — V. 94. — Р. 857—866.
2. Білоус, С. В. Патоморфоз формування, клініки і перебігу хронічної алкогольної енцефалопатії / С. В. Білоус // Таврический журнал психиатрии. — 2002. — Т. 6, № 1(18). — С.55—56.
3. Кузьминов, В. Н. Некоторые аспекты патогенеза, клиники и лечения алкогольного делирия / В. Н. Кузьминов // Международный медицинский журнал. — 2002. — Т. 8, № 1—2. — С. 75—78.
4. Сосин, И. К. Клинические особенности алкогольной депрес- сии и новые подходы к ее лечению / И. К. Сосин [и др.] // Архів психіатрії. — Т. 10, вип. 1 (36). — 2004. — С.84—89.
5. Марута, Н. О. Емоційні порушення при пограничних психічних розладах та алкогольній залежності (діагностика та принципи лікування) : Методичні рекомендації / Н. О. Марута, О. І. Мінко. — Х., 2003. — 20 с.
6. Kunze, K. Metabolic encephalopathies / K. Kunze // J. Neurol. — 2002. — V. 249. — P.1150—1159.
7. Sampson E. L. Young onset dementia / E. L. Sampson, J. D. Warren, M. N. Rossor // Postgrad. Med. J. — 2004. — V.80. — P.125—139.
8. Пишель, В. Я. Нейробиология депрессивных расстройств / В. Я. Пишель, В. Б. Литвинов, О. О. Хоменко // Архив психиатрии.— 2003. — № 1 (32).— С.49—52.
9. Тархан, А. У. Нейропсихологическая диагностика минималь- ной мозговой дефицитарности у больных с алкогольной зависимостью / А. У. Тархан // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 1. — С.77—83.
10. Пятницкая, И. Н. Общая и частная наркология: Руководство для врачей / И. Н. Пятницкая. — М.: Медицина, 2008. — 640 с.
11. Иванец, Н. Н. Вопросы классификации наркологических заболеваний / Н. Н. Иванец, М. А. Винникова. В кн. Руководство по наркологи ; под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Медпрактика, 2002. — Т. 1. — С. 189—197.
12. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. — М.: Академический проспект, 2000. — 506 с.