Том 15, випуск 2 (51), 2007

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Бублик Л.А.
Лобанов Г.В.
Стегній С. А.
Оксимець В.М.
Митюшин І. І.
Консервативне лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань шийного відділу хребта
pdf.png Ігнатьєв О. М.
Ярмула К. А.
Комплексне лікування працівників промислових підприємств зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини
pdf.png Калашніков В. Й.
Діагностика та вибір тактики лікування церебральних ве- нозних дисгемій у пацієнтів із пограничною артеріальною гіпертензією
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Пісоцька Олена Володимирівна
Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
pdf.png Тондій О. Л.
Лікування невропатичних болів у пацієнтів з дистальними діабетичними полінейропатіями
pdf.png Цьоха І.О.
Ткаченко Ольга Витальевна
Порівняльна характеристика реабілітаційної фармако- терапії рухового дефіциту в ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, що розвинувся вперше
pdf.png Шевага В.М.
Семчишин Мирослава Григорівна
Післярадіаційні та дисметаболічні енцефалопатії
pdf.png Школьник Валерій Маркович
Погорєлов О.В.
Клініко-нейрофізіологічна ефективність препарату диклоферол у хворих із цефалгіями
pdf.png Шоробура М.С.
Динаміка вмісту інтерферону-γ у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від клінічних характеристик захворювання
pdf.png Яворська Валентина Олексіївна
Бондар Оксана Борисівна
Дьолог М.В.
Псевдоінсульт — маска дисметаболічної енцефалопатії
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Білобривка Ростислав Іванович
Черепанин В.І.
Корекція передчасної еакуляції, сучасні методи
pdf.png Герасименко Лариса Олександрівна
Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя
pdf.png Гончарова І.Є.
Зміна стану хворих із психічними порушеннями внаслідок хронічної гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у процесі лікування методом краніоцеребральної гіпо- термії (за даними психодіагностичного дослідження)
pdf.png Денеко М. О.
Клінічні форми подружньої дезадаптації за специфічного розладу особистості у жінок
pdf.png Дудек Д.
Сівек М.
Психосоціальні аспекти депресивних розладів у жінок
pdf.png Жданова М.П.
Психотерапія порушення здоров’я сім’ї за алкоголізму у жінок
pdf.png Ільяшенко О.О.
Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб із суїци дальною поведінкою
pdf.png Карабань М.В.
Рожкова З.З.
Карабань І.М.
Первинний метаболічний ефект терапії хвороби Паркінсона для порівняльної оцінки ефективності препарату Сталево (Леводопа/карбидопа/ентакапон)
pdf.png Кожекару Л.В.
Особисті особливості жінок з маніакальним синдромом біполярного афективного розладу в ґенезі подружньої дезадаптації
pdf.png Лещинський В.О.
Відношення до своєї хвороби чоловіків, які хворіють екскреторно-токсичною безплідністю
pdf.png Мартиненко Н.В.
Сексуальне здоров’я безробітних з соматоформними та особистісними розладами
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Семікіна Олена Євгенівна
Розлади сну при неврастенії (діагностика та терапія)
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
Особливості терапії депресивних невротичних розладів у підлітків
pdf.png Міхановська Н. Г.
Михайлова Емілія Аурелівна
Психопатологічні розлади у дітей раннього віку (клініка, діагностика, підходи до реабілітації)
pdf.png Мозгова Тетяна Петрівна
Особливості вегетативної реактивності підлітків з гіпер- кінетичними і поведінковими розладами
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Максименко Н.А.
Особливості клінічних проявів психічних розладів непсихо- тичного рівня у пацієнтів, що перенесли черепно-мозкову травму
pdf.png Потапенко О.А.
Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії под- ружньої пари, в якій чоловік страждає на хронічний про- статит, уретрит чи везикуліт, з урахуванням окремих парамет- рів біоритмологічного статусу чоловіків та їх дружин
pdf.png Пріб Г. А.
Поведінкова дисфункція у пацієнтів, які страждають на психічні розлади
pdf.png Рокутов Сергій Вікторович
Невротичні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, механізми формування)
pdf.png Романова Г.О.
Психодіагностичні особливості у хворих на резистентну параноїдну шизофренію в процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії
pdf.png Сазонов Сергій Олександрович
Електроенцефалографічні особливості дітей, що страждають на нічній енурез
pdf.png Філатова О.А.
Особливості панічних розладів у хворих на сурдомутизм
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ЗАЛЕЖНОСТІ
pdf.png Гончарова Олена Юріївна
Психометричний скринінг тривожних розладів при алкогольній залежності
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Рівень глюкози в спинномозковій рідині при гострій ен- цефалопатії у хворих з алкогольними психозами
pdf.png Лебєдєв Д.С.
Про роль блокаторів метаболізму етанолу в терапії алкогольної залежності
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Ігнатов М.Ю.
Застосування дісульфіраму (еспералю) у наркологічній практиці: історія й нові можливості
pdf.png Шараневич І.О.
Принципи, терапевтичні мішені, лікарські засоби аверсивної дії при лікуванні алкогольної залежності (огляд)
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Дзяк Л. А.
Шульга А.М.
Цуркаленко Є.С.
Ефективність застосування нейромідину в лікуванні діабетичної полінейропатії
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Семікіна Олена Євгенівна
Ефективність препарату Венлаксор під час лікування депресивних розладів
pdf.png Мар’єнко Л. Б.
Застосування вальпрокому в лікуванні генералізованих і вогнищевих епілепсій
pdf.png Плевачук Оксана Юріївна
Долішня Н.
Особливості впливу мікросередовища пацієнтів, хворих на шизофренію з безперервним перебігом, на прояви агресивної поведінки. Лікування Соліаном
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Малишко Т. В.
Рахманов Рагіф Вагіфович
Лазаренко А.М.
Порівняльна оцінка ефективності нормазидолу при депресіях органічного та невротичного ґенезу
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Ніконов М.М.
Шаповалов Валерій Володимирович
Судово-фармацевтична кваліфікація злочинів проти здоров’я населення
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
pdf.png Чайка Ю.В.
Чайка Ю.Ю.
Історія, структура та перспективи розвитку психопатологічного методу. Повідомлення 5
РЕЦЕНЗІЇ
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Рецензія на монографію Л. М. Юр’євої та Т. Ю. Больбот «Компьютерная зависимость: формирование, диагнос- тика, коррекция и профилактика» (Днепропетровск: Пороги, 2006. — 196 с.)
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч (до ювілею з дня народження)