ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
Назва статтi Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Пісоцька Олена Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 21-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-07-036:616.133 Індекс ББК -
Анотацiя Робота присвячена визначенню ролі структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту з розробленням лікувально- профілактичних заходів, спрямованих на зниження ризику розвитку повторного мозкового інсульту. На підставі даних клінічних, комп’ютерно-томографічних, доплерографічних та біохімічних досліджень 65 хворих на ішемічний інсульт визначено основні фактори ризику. В роботі показано, що основними патогенетичними механізмами атеротромбо- тичного інсульту є гемо-динамічний механізм, який полягає у зниженні швидкості кровообігу дистальніше стенозу, та механізм артеріо-артеріальної емболії. Визначено і проана- лізовано взаємозв’язок потовщення комплексу інтима-медіа внутрішньої сонної артерії зі ступенем каротидного стенозу, рівнем загального холестерину та коронарним атеросклерозом. Показано, що розвиток атеротромботичного інсульту мен- шою мірою залежить від ступеня стенозу внутрішньої сонної артерії, а в основному визначається особливостями будови атеросклеротичної бляшки. За результатами дослідження розроблено лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на зниження ризику розвитку повторного мозкового інсульту.
Ключовi слова атеротромботический инсульт, атеротромботическая бляшка, толщина комплекса «интима- медиа», дуплексное сканирование.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Де Фритас Г. Р., Богусславский Дж. (2001) Первичная профилактика инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- сакова, Инсульт (приложение) (вып. 1): С. 7—17.
2. Горбань С. М., Волошин П. В., Мітенко Т. С., Волошина Н. П. (1998) Нові теоретичні та організаційні передумови боротьби з цереброваскулярною патологією // Укр. вісник психоневроло- гії. — Т. 6, вип. 2 (17). — С. 6—8.
3. Верещагин Н. В. (2003) Гетерогенность инсульта: взгляд с позиций клинициста // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, Инсульт (приложение) (вып. 9). — С. 8—9.
4. Покровский А. В. (2003) Первичная профилактика ишемического инсульта и возможности сосудистой хирургии // Там же. — С. 96—97.
5. Pignoli P., Tremoli E., Poli A. (1986) Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging // Circulation. — 74: 1399—1406.
6. Hodis H. N, Mack W. J, LaBree L. (1998) The role of carotid arterial intima-media thickness in predicting clinical coronary events // Ann Intern. Med. 128: 262—269.
7. Persson J., Formgren JJsraelsson B. (1994) Ultrasound-determined intima-media thickness and atherosclerosis: direct and indirect validation // Arterioscler. Tromb. 14: 261—264.
8. Bonithon-Kopp C., Touboul P. J, Berr C., Leroux С. (1996) Relation of intima-media thickness to atherosclerotic plagues in carotid arteries: the vascular aging (EVA) study // Arterioscler. Thromb. Vase Biol. 16: 310—316.
9. Гавриленко А. В., Сандриков В. А., Скрылев СИ. и др. (2001) Выбор показаний к каротидной эндартерэктомии в зависимости от структуры атеросклеротической бляшки // Ангиология и со- судистая хирургия. — № 4. — С. 11—19.