ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1
Назва статтi Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1
Автори Волошина Наталія Петрівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 6-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.4(477) Індекс ББК -
Анотацiя У роботі був проведений порівняльний аналіз перебігу та клінічної структури дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західному та східному регіонах України на моделях Харківської та Львівської областей. Водночас із загальними закономірностями були знайдені суттєві відмінності за ступенем важкості, тривалістю, повнотою клінічної ремісії після дебюту, вірогідним прогнозом, проведеним експертами на момент дослідження. Отримані дані можуть свідчити про можливі екологічні та генетичні відмінності популяцій, які визначають клінічну гетерогенність у структурі дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу в цих регіонах.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гусев Е. И., Демина Т. Л., Бойко А. И. Рассеянный скле- роз. — М.: Изд-во Нефть-газ, 1997. — 464 с.
2. Завалишин И. А. Рассеянный склероз: избранные вопросы теории и практики. — М., 2000. — 640 с.
3. Бархатова В. П., Завалишин И. А., Байдина Е. В. Патофизиоло- гия демиелинизирующего процесса // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 7. — С. 53—58.
4. Лисяный Н. И. Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза. — К., 2003. — 251 с.
5. Чекнев С. Б. Патогенез РС: иммуностимуляция или иммунодефицит // Иммунология. — 1994. — № 2. — С. 9—17.
6. Блажей В. Ю., Дзюба А. Н. Клиника дебюта рассеянного склероза в Луганской области // Український медичний альма- нах. — 2002. — Т. 5. — № 6. — С. 15—16.
7. Негреба Т. В. Клиническая характеристика дебюта при раз- ных типах течения рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — 2003. — Т. 11, вип. 2 (35). — С. 34—36.
8. Негреба Т. В. Течение и прогноз современных форм рассеянного склероза // Там само. — 2006. — Т. 14, вип. 1 (46). — С. 44—48.
9. Бриксман А. М. О клинической характеристике и диагностических критериях дебюта рассеянного склероза // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1984. — № 2. — С. 189—193.
10. Макдональд В. Я., Фазенас Ф., Томсон А. Д. Диагностика рас- сеянного склероза. // Там же. — 2003. — № 2, спец. вып. — С. 4—9.
11. McDonald W. NMR in diagnosis, monitoring treatment and epidemiology of multiple sclerosis // Acta Neurology Scan. — 1995. — P. 52—53.
12. Poser S. M., Paty D. W., Sceinberg L. New diagnostic criteria for multiple sclerosis // Ann. Neurol. — 1983; 13: 227—231.