ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 2 (51)Клініко-нейрофізіологічна ефективність препарату диклоферол у хворих із цефалгіями
Назва статтi Клініко-нейрофізіологічна ефективність препарату диклоферол у хворих із цефалгіями
Автори Школьник Валерій Маркович
Погорєлов О.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 2 (51) Сторінки 33-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-009.7-085 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено клініко-нейрофізіологічне й нейропсихологічне дослідження ефективності препарату Диклоферол у 30 пацієнтів з головним болем напруги (ГБН). Установлено, що при короткостроковому курсовому застосуванні, Диклоферол викликає швидкий регрес ГБН без розвитку значимих побічних ефектів. Відзначено, що ступінь регресу болю в балах за візуальної аналогової шкалою залежала від її вираженості: інтенсивні головні болі напруги знижувалися більшою мірою. При нейропсихологічному дослідженні більшість пацієнтів із ГБН виявляли переважно помірно виражені тривожні й депресивні симптоми, що частково регресують при терапії Диклоферолом. Зроблено припущення про зв’язок особистісних особливостей пацієнта й схильності до ГБН. Виявлено зміну функціонального стану стовбурових структур мозку на висоті розвитку головного болю, що проявляється в оборотному зниженні амплітуди 3 і 5 компонентів стовбурних викликаних відповідей. Зроблено висновок про доцільність однократного або короткострокового курсового призначення препарату Диклоферол при ГБН з урахуванням показань для проведення комплексної патогенетичної і етіологічної терапії болю.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Болевые синдромы в неврологической практике / под ред. чл.-корр. РАМН А. М. Вейна. — М.: Мед-пресс, 2001. — 365 с.
2. Breivik H., Collett. B. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment // European Journal of Pain. —2006. — V. 10. — P. 287—333.
3. Holroyd K., Stensland M., Lipchik G. et al. Psychosocial Correlates and Impact of Chronic Tension-type Headaches. // Headache. — 2000. — V. 16. — P. 3—16.
4. Keogh E., Bond FW, Hanmer R. et al. Comparing acceptanceand control-based coping instructions on the cold-pressor pain experiences of healthy men and women // European Journal of Pain. — 2005. — V. 9. — P. 591—598.
5. Компендиум 2005 — лекарственные препараты / Под ред. Коваленко В. Н., Викторова А. П. — К.: Морион, 2005. — 1920 с.
6. Hartrick CT, et al. The numeric rating scale for clinical pain measurement: a ratio measure? // Pain Practice. — 2003. — V. 3. — P. 310—316.
7. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др. Депрессия в неврологической практике. — М.: Мед. информ. агентство, 2002. — 155 с.
8. Практикум по основам психологии/сост. В. А. Мельников. — Симферополь: Соннат, 1997. — 255 с.
9. Зенков Л. Р., Ронкин М. А. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1991. — 640 с.
10. Гнездицкий В. В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. — Таганрог: Изд-во ТРТУ. — 1997. — 252 с.
11. Vancleef LMG., Peters ML., Roelofs J., Asmundson GJG. Do fundamental fears differentially contribute to pain-related fear and pain catastrophizing? An evaluation of the sensitivity index // European Journal of Pain. — 2006. — V. 10. — P. 527—536.