Том 28, випуск 3 (104), 2020

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is3-2020

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Козьолкін Олександр Анатолійович
Кузнєцов Антон Анатолійович
Прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на ґрунті спектрального аналізу біоелектричної активності головного мозку
pdf.png Личко Володимир Станіславович
Імунні предиктори гострого періоду інфаркту головного мозку
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Харіна Катерина Василівна
Фактори ризику розвитку цереброваскулярних порушень у хворих після кардіохірургічних втручань
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
Кутіков Олександр Євгенович
Кізюріна Юлія Віталіївна
Особливості оцінки когнітивної ефективності при розсіяному склерозі
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Durgam Suresh
Earley Willie
Li Rui
Li Dayong
Lu Kaifeng
Laszlovszky István
Fleischhacker W. Wolfgang
Nasrallah Henry A
Длительное лечение карипразином для профилактики рецидивов у пациентов с шизофренией: рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Аддикції та невротичні розлади (механізми та специфіка клініко-психопатологічних проявів коморбідності)
pdf.png Злобін Олександр Олександрович
Сталі комплекси нейропсихіатричної симптоматики, притаманні хворим з судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Атраментова Любов Олексіївна
Утевська Ольга Михайлівна
Федченко Вікторія Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Структура факторів спадковості та їх зв’язок з клініко-психопатологічними проявами у хворих на рекурентну депресію
pdf.png Ярославцев Сергій Олександрович
Особливості процесу сприйняття у пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Терещенко Людмила Павлівна
Волошина Наталія Петрівна
Микробиота кишечника и аутоиммунные заболевания (Обзор литературы)
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Лященко Юлія Вікторівна
Діагностика та лікування диссомнічних порушень у хворих на тривожно-депресивні розлади (огляд літератури)