ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 3 (104)Структура факторів спадковості та їх зв’язок з клініко-психопатологічними проявами у хворих на рекурентну депресію
Назва статтi Структура факторів спадковості та їх зв’язок з клініко-психопатологічними проявами у хворих на рекурентну депресію
Автори Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Атраментова Любов Олексіївна
Утевська Ольга Михайлівна
Федченко Вікторія Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 3 (104) Сторінки 51-57
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-056.7-06:616.895.4-008.47-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is3-2020-8

 У статті подано дані про особливості структури факторів спадковості та їх вплив на клініко-психопатологічну картину рекурентних депресій. Проведено обстеження 87 хворих на рекурентну депресію. На ґрунті результатів соціодемографічного, клініко-генеалогічного, клініко-психопатологічного, психометричного досліджень встановлений високий рівень сімейної обтяженості щодо депресії за всіма ступенями та рівнями спорідненості в родоводі хворих на рекурентні депресивні розлади. Показано, що в родоводі пробандів відзначається висока частка випадків спостереження у психіатра хворих, переважно I ступеня споріднення. Серед успадкованого обтяження за соматичною патологією в родоводі хворих на рекурентні депресивні розлади переважають гіпертонічна хвороба, хвороби серця й ендокринна патологія. Під час аналізу отриманих даних визначено, що наявність певних факторів, як-от спостереження у психіатра за I та II ступенем споріднення, депресивні розлади переважно за II ступенем споріднення, суїцидальна поведінка за I та II ступенем споріднення та переважання в клінічній картині рекурентного розладу іпохондричного і апатичного синдромів, впливають на перебіг та клінічну картину рекурентних депресій. Отримані дані треба брати до уваги як діагностичні та профілактичні заходи під час надання допомоги цієї категорії хворих.
Ключовi слова рекурентні депресивні розлади, спадкові фактори, середовищні фактори
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates / World Health Organization. 2017. URL: https:// apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSDMER-2017.2-eng.pdf.
2. Шафранський В. В., Дудник С. В. Психічне здоров’я населення України: стан, проблеми та шляхи вирішення // Україна. Здоров’я нації. 2016. № 3. С. 12—18. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uzn_2016_3_4.
3. Платонкина Т. В., Боговин Л. В., Наумов Д. Е., Овсянкин А. И. Генетические исследования депрессивных расстройств: обзор литературы // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2018. № 68. С. 96—106. DOI: https://doi.org/10.12737/article_5 b19ee7411be17.38016141.
4. Касьянов Е. Д.,. Мазо Г. Э, Кибитов А. О. В поисках «наследственных» форм депрессии: клинические, генетические и биологические подходы // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. Т. 28, № 1. С. 74—83. URL: https://elibrary. ru/item.asp?id=35411959.
5. Марута, Н. А. Диагностика и терапия униполярной депрессии в современных условиях: мифы и реальность // НейроNews. 2013. № 2(47).
6. A genome-wide association meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in population-based pediatric cohorts / C. M. Middeldorp, A. R. Hammerschlag, K. G. Ouwens [et al.] // J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 2016 Oct; 55 (10): 896—905. DOI: 10.1016/j.jaac.2016.05.025. Epub 2016 Aug 5.
7. Иванец Н. Н., Тихонова Ю. Г., Кинкулькина М. А., Авдеева Т. И. Современное состояние и перспективы развития фармакогенетических исследований в области терапии депрессии // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 2015. № 3. С. 113—121. 10.17116/jnevro201511531113-121.
8. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. Самара : Бахрах-М, 2001. 672 с. URL: https://www.twirpx.com/file/42398/.
9. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учебное пособие. 2-е изд. М. : Форум, 2008. 464 с. URL: https://www.twirpx.com/file/43323/.