Том 27, випуск 1 (98), 2019

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 3 від 1.03.2019 р.)

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бокатуєва Вікторія Василівна
Модель прогноза функционального дефицита и бытовой адаптации пациентов с благоприятным исходом кардиоэмболического инсульта
pdf.png Кутіков Олександр Євгенович
Антропоморфологічні характеристики пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова та їх значення для діагностики цієї патології
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Лікування хворих з дисциркуляторною енцефалопатією на фоні метаболічного синдрому
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Чутливість когнітивних функцій до тягаря хвороби малих судин головного мозку
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Гапонов Костянтин Дмитрович
Структурний аналіз психопатологічного афективно-конативного аранжування клінічної картини алкогольної залежності у хворих різних соціальних груп з різним рівнем психосоціального стресу
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Прогностическое значение прикусывания языка при судорожных припадках у больных алкогольным делирием
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Особливості клініко-психопатологічних проявів та самосприйняття у хворих на шизофренію з депресивними порушеннями в структурі психозу
pdf.png Лінська Катерина Ігорівна
Хронометричний профіль хворих на депресією при використанні тесту Спілбергера — Ханіна
pdf.png Маркозова Любов Михайлівна
Лісна Наталія Миколаївна
Гольцова Світлана Вікторівна
Дослідження клініко-психологічних чинників розвитку алкогольної залежності та станів співзалежності в умовах соціального стресу
pdf.png Опря Євген Васильович
Основні напрямки комплексної реабілітація хворих на шизофренію з ожирінням
ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
pdf.png Абдряхімов Ростислав Адганович
Абдряхімова Цира Борисівна
Феноменологічні прояви психологічної дезадаптації в учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору
pdf.png Камінська Ганна Олексіївна
Пшук Наталія Григорівна
Взаємозв’язок емоційного інтелекту та якості життя у референтних родичів пацієнтів з ендогенними психічними розладами
pdf.png Росінський Гліб Сергійович
Стан сексуального здоров’я, типологія родинних стосунків та функціонування сім’ї у комбатантів
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Психологічні компетенції лікарів як важлива складова реалізації здоров’яцентрованого підходу у лікуванні цереброваскулярної патології
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Міщенко Владислав Миколайович
Харіна Катерина Василівна
Нові можливості у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, зумовлену метаболічним синдромом
pdf.png Кузьмінов Валерій Никифорович
Залежність клінічної картини гострих психотичних станів в стані відміни алкоголю від форми зловживання алкоголем