ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Основні напрямки комплексної реабілітація хворих на шизофренію з ожирінням
Назва статтi Основні напрямки комплексної реабілітація хворих на шизофренію з ожирінням
Автори Опря Євген Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 62-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-06:616-056.52-036.66 Індекс ББК -
Анотацiя В роботі наведено результати комплексного клініко-психопатологічного дослідження особливостей клінічних проявів, сприйняття психічної та соматичної хвороби, а також особливостей соціально-особистісного функціонування та якості життя хворих на шизофренію з ожирінням, що стали підґрунтям в розробленні стратегічних напрямків терапії пацієнтів цього контингенту. Як стратегічні напрямки терапії поєднаного варіанту шизофренії з ожирінням виокремлено проведення антипсихотичної терапії з урахуванням наявності ожиріння; опанування навичок контролю за прийняттям їжі та корекція способу життя; формування навичок контролю стресу та власного психопатологічного стану, а також підвищення соціальної компетентності та соціально- особистісного функціонування хворих.
Ключовi слова шизофренія, ожиріння, антипсихотична терапія, психотерапія, психоосвіта, контроль прийняття їжі, контроль стресу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Соловьева Е. Ожирение у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами // НейроNews. Психоневрологія та нейро психіатрія. 2010. № 8 (27). URL: neuronews. com.ua/ ru/issue-article-403.
2. Comorbidity and multimorbidity in patients with schizophrenia and bipolar disorder: similarities and differencies / I. Oreški, M. Jakovljević, B. Aukst-Margetić [et al.] // Psychiatria Danubina. 2012. Vol. 24, No. 1. P. 80—85.
3. Tandon R. Medical comorbidities of schizophrenia // Digest of Psychiatry. 2013. Vol. 42, No. 3. P. 51—55.
4. Physical Health and Schizophrenia / David J. Castle, Peter F. Buckley, Fiona P. Gaughran. Oxford University Press. 2017. 136 p.
5. Данилов Д. С. Применение арипипразола для коррекции связанного с приемом нейролептиков второго поколения ожирения у больных шизофренией // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2014. 114(3). С. 34—40.
6. Мосолов С. Н. Шкалы психометрической оценки симптоматики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств. М., 2001. 238 с.
7. Яньшин П. В. Клиническая психодиагностика личности : уч.-метод. пособие. 2-е изд., испр. СПб. : Речь, 2007. 320 с.
8. Діагностика та психотерапевтична корекція порушення усвідомлення психічної хвороби на ранніх стадіях шизо фре нії (методичні рекомендації) / Абрамов В. А., Осокіна О. І., Студзінський О. Г., Ушенін С. Г. К., 2011. 29 с.
9. Ялтонский В. М., Ялтонская А. В., Сирота Н. А., Московченко Д. В. Психометрические характеристики русскоязычной версии краткого опросника восприятия болезни // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 51. С. 1. URL : http://psystudy.ru.
10. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning / P. L. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla [et al.] // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000. No. 101 (4). Р. 323—329. PMID: 10782554.
11. Ware J. E. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A User’s Manual. Boston, MA : The Health Institute, New England Medical Center, 1994. 238 p.