Том 25, випуск 2 (91), 2017

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 9 від 16.06.2017 р.)

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Эффективность бетаферона у больных с неопределенным прогнозом при рецидивирующем течении рассеянного склероза
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Новак Алина Сергеевна
Тихонова Людмила Владимировна
Влияние препарата Энтроп® на когнитивные функции и качество жизни больных с черепно-мозговой травмой
pdf.png Калашников Валерий Иосифович
Церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения
pdf.png Мєдвєдкова Світлана Олександрівна
Возможности использования определения сывороточного уровня нейронспецифической энолазы для прогнозирования уровня неврологического дефицита в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта
pdf.png Носатов Андрій Васильович
Цитоархитектоника эритроцитов у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике лечения крайне высокочастотной аутогемотерапией
pdf.png Самойлова Ганна Петрівна
Прогнозування тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Білобривка Ростислав Іванович
Свідомість між життям та смертю. Феноменологічний та гносеологічний аспект
pdf.png Вербицький Євген Юрійович
Ефективність антралю в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними стресовими розладами
pdf.png Герасименко Лариса Олександрівна
Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Лакинський Роман Вікторович
Шестопалова Людмила Федорівна
Лінський Ігор Володимирович
Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів
pdf.png Іщук Вадим Васильович
Городокін Антон Дмитрійович
Гормонозалежні та інваріантні компоненти психоендокринного синдрому при патології щитовидної залози та кори наднирників
pdf.png Кабачная Ирина Владимировна
Дроговоз Светлана Мефодиевна
Кабачный Владимир Иванович
Палагина Наталия Юрьевна
Кабачный Владимир Владимирович
Детоксицирующее действие Гетерозида-321 при отравлении алкоголем
pdf.png Криванкова Наталія Віталіївна
Психодефензивні феномени, механізми та бар'єри у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу як чинники дискомплаєнтності
pdf.png Кушнір Анатолій Миколайович
Сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації суспільно небезпечних хворих на шизофренію
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Напрєєнко Наталія Юріївна
Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності
pdf.png Пилягіна Галина Яківна
Понятие когнитивно-эмоционального дисбаланса (дефицита) и его значение в патогенезе психической патологии и саморазрушающего поведения
pdf.png Радченко Тетяна Миколаївна
Овчаренко Микола Олексійович
Клініко-патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому при низькопрогредієнтному перебігу опіоїдної залежності у жінок
pdf.png Сидоренко Олег Олексійович
Психологічна дезадаптація серед дорослого населення працездатного віку
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Оптимизация подходов к терапии депрессивных расстройств
pdf.png Чабан Олег Созонтович
Безшейко Віталій Григорович
Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції
pdf.png Чугунов Вадим Віталійович
Клініко-психопатологічна структура атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії
pdf.png Шпильовий Ярослав Володимирович
Клінічний зміст і вираженість депресивних і тривожних феноменів в структурі невротичних тривожно-депресивних розладів різного психоґенезу у жінок (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників АТО)
pdf.png Юрченко Ольга Миколаївна
Лінський Ігор Володимирович
Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення
pdf.png Явдак Ірина Олександрівна
Феноменологічні особливості клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Стрельнікова Ірина Миколаївна
Зеленська Катерина Олексіївна
Можливості використання сучасних антипсихотичних препаратів в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Сало Сергій Володимирович
Лук'янцева Ольга Юріївна
Трембовецька Олена Володимирівна
Применение лиофилизированного пчелиного маточного молочка торговой марки «Медок» в комплексном лечении хронических тикозных расстройств у детей
pdf.png Хижняк Юлія Василівна
Ефективність амантадину сульфату під час лікування когнітивних і емоційних розладів у хворих на розсіяний склероз