ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Психодефензивні феномени, механізми та бар'єри у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу як чинники дискомплаєнтності
Назва статтi Психодефензивні феномени, механізми та бар'єри у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу як чинники дискомплаєнтності
Автори Криванкова Наталія Віталіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 53-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831+616.891.6]-092 Індекс ББК -
Анотацiя З метою виявити спектр та проаналізувати активність психодефензивних феноменів, механізмів та бар'єрів у хворих на органічні тривожно-депресивні розлади на базі КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР проведено обстеження 102 хворих з використанням клініко-анамнестичного, клініко- психопатологічного, клініко-психо- феноменологічного та статистичного методів дослідження. За результатами дослідження було розроблено систему феноменних проб для квантифікації активності психодефензивних феноменів, механізмів та бар'єрів у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу, також встановлено активність досліджених психічних феноменів та підібрано психокорекційні впливи за відповідними механізмами: комунікативне уникання (1,56 ± 0,02), ірраціональне емоційне відторгнення (1,48 ± 0,06), когнітивно-аналітичне несприйняття (2,05 ± 0,11), дезатентивна рефрактерність (2,13 ± 0,06), афектогенна девербалізація (1,24 ± 0,08), надкритична предиспозиція (2,31 ± 0,17), десентенційно-мотиваційний (1,86 ± 0,09).
Ключовi слова тривожно-депресивні розлади, органічна психопатологія, тривога, депресія, психофеноменологія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ахмедова Д. А., Хакимова С. З., Джурабекова А. Т. Особенности постинсультной депрессии в раннем и позднем восстановительном периодах // Инновационная наука. 2015. № 6—2. С. 224—227.
2. Бурчинский С. Г. Депрессивные расстройства в неврологической практике: возможности ноотропов нового поколения // Здоров'я України. 2009. № 15—16 (220—221). С. 46—47.
3. Дубенко А. Е., Коростий В. И. Депрессия и деменция: коморбидность, дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов // НейроNews. 2016. № 2. С. 22—27.
4. Коростий В. И. Когнитивная психотерапия в лечении тревожных и депрессивных рас ст ройств у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями // Медицинская психология. 2011. Т. 6, № 3 (23). С. 19—22.
5. Психотерапія непсихотичних психічних розладів тривожно-депресивного спектра (когнітивно-реверсивний підхід) / М. В. Маркова, С. А. Бахтіярова, В. В. Бабич [та ін.] // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2008. № 2 (19). С. 25—31.
6. Михайлов Б. В., Чорна Т. С. Комплекс психотерапевтичних закладів у лікуванні тривожних розладів // Довженківські читання: Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою : матер. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю. Харків, 2014. С. 173—174.
7. Путилина М. В., Федин А. И. Постинсультная депрессия, возможности терапии у больных в остром периоде инсульта // Нервные болезни. 2005. № 1. С. 6—9.
8. Терегулова Д. Р., Кутлубаев М. А., Ахмадеева Л. Р. Депрессия в неврологической практике (на примере болевых синдромов и инсульта) // Вестник современной клинической медицины. 2015. № 3. С. 32—36.
9. Cerebrovascular diseases and depression: epidemiology, mechanisms and treatment / F. Göthe, D. Enache, L. O. Wahlund [et al.] // Panminerva medica. 2012. № 54 (3). P. 161—170.
10. Kapfhammer H. P. Coexistent depressive and anxiety disorders in neurological diseases: from a perspective of multimorbidity // Der Nervenarzt. 2014. № 85 (4). P. 437—444.
11. Predictors of anxiety after stroke: a systematic review of observational studies / L. Menlove, E. Crayton, I. Kneebone [et al.] // Journal of stroke and cerebrovascular diseases. 2015. № 24 (6). P. 89—93.
12. Psychiatric disorders in patients suffering from an acute cerebrovascular accident or traumatic injury, and their effects on rehabilitation: an observational study / R. Meroni, E. Beghi, M. Beghi [et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2013. № 49 (1). Р. 31—39.
13. Schöttke H., Giabbiconi C. M. Post-stroke depression and post-stroke anxiety: prevalence and predictors // International Psychogeriatrics Journal. 2015. № 27 (11). Р. 54—61.
14. Zgaljardic D. J. Psychiatric Disease and Post-Acute Traumatic Brain Injury / D. J. Zgaljardic, G. S. Seale, L. A. Schaefer [et al.] // Journal of neurotrauma. 2015. № 32 (23). P. 1911—1925.