ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Прогнозування тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса
Назва статтi Прогнозування тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса
Автори Самойлова Ганна Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 28-30
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.8-009.17:616.438:53.083.3 Індекс ББК -
Анотацiя Були проаналізовані результати клініко-імунологічного обстеження 102 хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса. За даними кількісної шкали QMGS найтяжчий перебіг у хворих на міастенію спостерігався на фоні тимоми та найлегший — у пацієнтів без структурних змін тимуса. Для хворих на міастенію без структурних змін тимуса критеріями тяжкості захворювання є зниження фагоцитарного індексу, пригнічення експресії CD8+ та посилення експресії CD50+ і CD54+. Для хворих на міастенію на фоні гіперплазії тимуса критеріями тяжкості захворювання є пригнічення експресії CD8+ та підвищення експресії CD16+, CD50+ і CD54+. Для хворих на міастенію на фоні тимоми критеріями тяжкості захворювання є зниження фагоцитарного індексу, зниження експресії CD11а+, підвищення експресії CD11b+, CD16+, CD19+, CD50+ та CD54+.
Ключовi слова  міастенія, гіперплазія тимуса, тимома, імунологічний дисбаланс
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бойко В. В., Климова Е. М., Кудревич А. Н. Лечение миастении с учетом иммунофизиологических фенотипов. Харьков : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. 424 с.
2. Иммунологическая характеристика различных видов миастении и тимом / [В. В.Бойко, Е. М. Климова, Ю. П. Костя, А. П. Самойлова] // Харківська хірургічна школа. 2013. № 6 (63). С. 33—34.
3. Клинико-иммунологические особенности у пациентов с миастенией в зависимости от структуры тимуса / [Е. Л. Товажнянская, Е. М. Климова, А. П. Самойлова и др.] // Неврология и нейрохирургия. 2015. № 4. С. 15—23.
4. Современные взгляды на диагностику и лечение миастении [Электронный ресурс] / В. В. Бойко, Н. П. Волошина, О. В. Егоркина [и др.] // НейроNews. 2009. Режим доступа : http://neuronews.com. ua/page/sovremennye-vzglyady-na-diagnostiku-i-lechenie-miastenii.
5. EFNS/ENS Guidelines for the treatment of ocular myasthenia / E. Kertya, A. Elsaisa, Z. Argovc [et al.] // European Journal of Neurology. 2014. № 2. Р. 687—693. DOI: 10.1111/ene.12359
6. International consensus guidance for management of myasthenia gravis [Electronic Resource] / [Donald B. Sanders, Gil I. Wolfe, Michael Benatar et al.] // Neurology. 2016. URL : http://www. neurology.org/content/early/2016/06/29/WNL.0000000000002790. full.pdf+html.
7. The quantitative myasthenia gravis score: comparison with clinical, electrophysiological, and laboratory markers / [C. Barnett, H. Katzberg, M. Nabavi, V. Bril] // J Clin Neuromuscul Dis. 2012. Vol. 13 (4). P. 201—205.