ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Свідомість між життям та смертю. Феноменологічний та гносеологічний аспект
Назва статтi Свідомість між життям та смертю. Феноменологічний та гносеологічний аспект
Автори Білобривка Ростислав Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 31-34
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-036.88:616.8-009.83:153.75 Індекс ББК -
Анотацiя Свідомість неможливо розуміти як лише фізіологічний процес, що протікає в головному мозку, також неможливим є звести людську розумову активність до анатомії та фізіології. Усвідомлення смерті є фундаментальним світоглядним фактором духовного розвитку особистості. Проблема безсмертя душі пронизує усе Християнське вчення. Протягом багатьох віків в усіх племен та народів можна знайти усні чи писемні пам'ятки, в яких є згадки про рецепти, шляхи та методи досягнення безсмертя. Зокрема про це згадується у тибетській та єгипетській книгах мертвих. Ті ж думки знаходимо і в інших згадках минулого, зокрема й у Будди, Платона, Декарта, Лейбніца, Спінози, Піфагора, Геракліта, Аристотеля. Виходячи з дуальності світу, в якому ми живемо, де все має свої протилежності, та вихідну точку який їх об'єднує потрібно шукати в усіх явищах та речах — трьох. Отже, в парі — життя і смерть бракує третього — а це є народження. Якщо їх правильно розмістити згідно з «–»; «0»; «+», то виходить «смерть», «життя», «народження», тобто життя — це чергування народження та смерті, а разом з'єднуючись вони дають життя, яке є вічним, а народження і смерть — це дві протилежності або дві грані того ж самого — життя.
Ключовi слова смерть, усвідомлення, життя, народження, безсмертя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александр Горбовский, Юлиан Семенов. Закрытые страницы истории. Москва : «Мысль», 1988.
2. Рукопис І. Яремецького-Білахевича, XVIII ст., ст. 74.
3. А. М. Коршунов. Познание и деятельность. Москва, 1984.
4. Словарь по этике / ред. Кон И. С., Адо А. В. Москва : Политиздат, 1983. 5. Свамі Вішнудевананда. Повна ілюстрована книга з йоги. Київ : «Здоров'я», 1992.
6. Українські народні казки. Київ : «Веселка», 1993.