Том 20, випуск 1 (70), 2012

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Куфтеріна Наталія Сергіївна
Особливості застосування ламотрину для профілактики та лікування ускладнень черепно-мозкової травми
pdf.png Кальбус Олександр Іванович
Стуктурно-морфологічні зміни головного мозку у хворих на цукровий діабет 2 типу
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Сухоносова Ольга Юріївна
Сальникова Владлена Вікторівна
Коренєв С. М.
Особливості лікування епілептичних розладів у дівчат, хворих на симптоматичну епілепсію лобної локалізації
pdf.png Сухоруков Віктор Іванович
Нікішкова Ірина Миколаївна
Важливість фактору впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина І)
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
ЕЕГ-показники у дітей, які страждають на фебрильні судоми, в залежності від варіантів їх перебігу
pdf.png Федорковська Б.О.
Кириллова Л.Г.
Окремі показники окислювально-антиоксидантного гоме- остазу у дітей, народжених в сім'ях ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
pdf.png Шаймурзин М. Р.
Особливості електроміографічного патерну на стадії по- чаткових та розгорнутих клінічних проявів при спадкових мотосенсорних поліневропатіях у дітей
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Байбарак Наталія Анатоліївна
Клініко-типологічні варіанти рекурентного депресивного розладу з довготривалим перебігом
pdf.png Бездітко Наталія Володимирівна
Економічні аспекти взаємозамінності препаратів в психіатрії (на прикладі атипового антипсихотика Амісульприду)
pdf.png Васякіна Л. О.
Система психокорекції психопатологічних розладів у хворих на пневмоконіоз
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Двірський А. А.
Двірський А. О.
Дослідження шизофренії в дисертаційних роботах співробітників кафедри психіатрії Кримського державного медичного університету (До 75-річчя заснування кафедри)
pdf.png Данилова Марина Володимирівна
Депресивні розлади у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури)
pdf.png Жабенко Н. Ю.
Вивчання параметрів агресивності при ВІЛ-інфекції
pdf.png Кирилюк С.
Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок
pdf.png Курило В. О.
Клініко-психопатологічні, клініко-психофеноменологічні, клініко-сексологічні та медико-психологічні характеристи- ки й система психотерапії та психопрофілактики сімейної дезадаптації в осіб із невротичними розладами
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Воробйова Тамара Михайлівна
Значення емоційного і пароксизмального мозку в перехідних процесах нейродинамічних систем при невротичних розладах
pdf.png Мішиєв В’ячеслав Данилович
Педак А. А.
«Наркотик» чи не «наркотик» золотий стандарт антидепресивної дії — амітриптиліна гідрохлорид? Соціальні, юридичні та медичні аспекти
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Вивчення якості життя хворих на новоутворення головного мозку
pdf.png Сайко Д. Ю.
Особливості клініки депресивних реакцій при хворобі Паркінсона
pdf.png Серікова Ольга Сергіївна
Усменцева О. І.
Порівняння рівня триптофану та серотоніну в крові хворих на афективні розлади при несприятливому перебігу захворювання
pdf.png Сновида Л. Т.
Гендерні особливості факторів суїцидогенезу при депресіях
pdf.png Сорока Володимир Вікторович
Огляд сучасних підходів до діагностики та корекції наслідків сімейного насилля у жінок
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Мусоєв С. М.
Шаповалов Валерій Володимирович
Судова фармація: формування міжнародної нормативно- правової бази з контролю за обігом наркотичних засобів у період 1925—1936 років
pdf.png Шарко О. М.
Психопатологічна семіотика та типологія клінічних варіантів посттравматичного стресового розладу на тлі отруєння чадним газом
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Копчак О. О.
Лікування помірних когнітивних порушень у пацієнтів з хро- нічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом із застосуванням гліатиліну
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Фролов В. М.
Височин Євген Вікторович
Оцінка ефективності ентеросорбції у хворих на пара- ноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до терапії
pdf.png Панченко М. С.
Методика оцінки ризику соматизації вегетативних соматоформних розладів
pdf.png Парамош О. В.
Громовик Б. П.
Пасько О. О.
Фармацевтична діагностика проблем фармакоманії
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Судова фармація: особливості виконання «концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки» (на рівні МОЗ України)