ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 1 (70)Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона
Назва статтi Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона
Автори Богданова Ірина Вячеславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 1 (70) Сторінки 5-7
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6:577.157.2:612.398.12 Індекс ББК -
Анотацiя Були оцінені концентрації цитокінів IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, TNFα, INF-γ та імуноглобулінів А, М і G у сироватці крові хворих на ХП з різним ступенем тяжкості. Виявлено підвищення концентрацій прозапальних цитокінів IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α. Збільшення їх рівня в крові є одним з важливих імунологічних показників, що характеризують порушення функцій імунної системи при ХП. Розвиток цього захворювання супроводжується також зміною продукування протизапального цитокіну IL-4. Підвищення його концентрації в сироватці крові, а також посилення продукування прозапальних цитокінів та зниження рівня INF-γ супроводжується послабленням фізичної активності, рухової діяльності, втомою, тобто симптомами, які характерні для ХП. Також виявлено дисімуноглобулінемію у хворих на ХП. Це дає підставу стверджувати, що пригнічення й виснаження факторів гуморального імунітету призводить до зниження імунологічної реактивності організму та диктує необхідність проведення імунокорегуючої та імуномодулюючої терапії.
Ключовi слова хвороба Паркінсона, імунологічні зміни.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Рыбакина, Е. Г. Физиологическая роль интерлейкина 1 в механизмах развития стрессорной реакции / Е. Г. Рыбакина, Е. А. Корнева // Мед. академический журнал. — 2002. — Т. 2, № 2. — С. 4—17.
2. Казмірчук, В.Є. Клінічна імунологія і алергологія / В. Є. Каз- мірчук, Л. В. Ковальчук. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 528 с.
3. Клиническая иммунология : Руководство для врачей / под ред. Е. И. Соколова. — М.: Медицина, 1996. — 272 с.
4. Симбирцев, A. C. Цитокины — новая система регуляции защитных реакций организма / A. C. Симбирцев. В кн.: Цитокины и воспаление. — 2002. — Т. 1. — № 1. — С. 9—16.
5. Сапин, М. Р. Иммунная система человека / М. Р. Сапин, Л. Е. Этинген. — М.: Медицина, 1996. — 304 с.
6. Kim, Y. S. Microglia, major player in the brain inflammation: their roles in the pathogenesis of Parkinson’s disease / Y. S. Kim, T. H. Joh // Exp. Mol. Med. — 2006. — Vol. 38(4). — P. 333—347.