Том 17, випуск 2 (59), 2009

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Жданова М.П.
Коллякова О.М.
Зінченко Олена Миколаївна
Марута Наталія Олександрівна
Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — енцефаломієлітів і енцефаломієлополірадикулоневритів Повідомлення II
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Самойлова Олена Степанівна
Голощапов В.В.
Мінко Олексій Олександрович
Від налоксону до вівітролу блокатори опіатних рецепторів у клінічній практиці
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бабанін В.А.
Клінічні особливості проявів одиничних і повторних алкогольних деліріїв у хворих на шизофренію
pdf.png Бараненко Олексій Валерійович
Параметри якості життя в осіб, залежних від алкоголю, як прогностичний критерій результату терапії
pdf.png Гавенко Н.В.
Терапія ерогенної форми первинної сексуальної дезадаптації у заміжніх жінок з невротичними розладами
pdf.png Максименко Н.А.
Непсихотичні психічні розлади при церебротравматичній хворобі
pdf.png Мінко Олексій Олександрович
Інформативність та діагностична значущість результатів психодіагностичного обстеження як маркерів залежності від опіоїдів
pdf.png Михайлов Володимир Борисович
Емоційні порушення у осіб, що перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Аналіз суїцидів серед населення Сумської області у 2004— 2008 роках
pdf.png Орлова Н.М.
Ангедонія у пацієнтів з шизофренією
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Серікова Ольга Сергіївна
Дьяченко Лілія Іванівна
Сазонов Сергій Олександрович
Скринник Ольга Вячеславівна
Фактори, що в найбільшому ступені впливають на показники врахованої захворюваності та поширеності психічних роз- ладів серед населення України (Перше повідомлення)
pdf.png Пономарьов В. І.
Аналіз психологічних факторів, які обумовлюють схильність до розвитку та погіршують перебіг інгаляційної токсикоманії у дітей та підлітків
pdf.png Рачкаускас Геннадій Стасисович
Височин Євген Вікторович
Фролов В. М.
Оцінка ефективності сучасних вітчизняних фітозасобів релак- силу та імуноплюсу в лікуванні підлітків з соматизованими депресивними розладами
pdf.png Шестакова Марина Володимирівна
Система профілактики суїцидальної поведінки у хворих на депресії літнього віку
pdf.png Шляхов І.М.
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості порушення сімейного функціонування у жінок з тривожно-депресивними розладами, коморбідними з залежністю від алкоголю та стратегія його психотерапевтичної корекції
pdf.png Юр’єв Є.Б.
МіртазапінГЕКСАЛ та ЦитаГЕКСАЛ у клінічній практиці
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Джанелідзе Т.Т.
Стан мікроциркуляції у хворих на діабетичну полінейропа- тію при комплексному лікуванні з використанням озонотерапії
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Череватенко Г. Ф.
Васильева О. А.
Лінська Ганна Володимирівна
Бабкіна Юлія Андріївна
Особливості мозкової гемодинаміки у хворих на епілеп- сію з супутньою патологією судинного ґенезу за даними ультра звукової доплерографії
pdf.png Климович Л.Ф.
Федотова І.Ф.
Тізалуд в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз
pdf.png Погорєлов О.В.
Типи реакцій центральної нервової системи на зовнішні стимули у пацієнтів з церебральним атеросклерозом
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бабюк І.О.
Побережна Н.В.
Найденко С.І.
Гашкова Л.А.
До питання комплексної корекції непсихотичних психічних розладів у хворих хронічним лейкозом
pdf.png Демченко В.А.
Зозуля В.В.
Пономарьов С.В.
Клінічні аспекти психосоціальної реабілітації при первинному психотичному епізоді
pdf.png Журавель Н.В.
Синягіна А.С.
Клінічне обґрунтування та досвід застосування препарату Риссет (рисперидон) в терапії психоорганічного синдрому у пацієнтів похилого віку
pdf.png Кулик Б. В.
Влох І. Й.
Сучасні методи терапії невротичних розладів за наявності іпохондричного синдрому
pdf.png Морозова О. Г.
Ярошевський О.А.
Диференційований підхід до лікування цервікогенного головного болю напруження
pdf.png Приходько В.Ю.
Новий ноотропний препарат Ноопепт в клінічній практиці
pdf.png Цай П. А.
Алексеева О.А.
Недирективна психотерапія шизофренії галюцінаторно- параноідної форми методом символ-драми
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Мироненко Тетяна Василівна
Кузьміна Лідія Миколаївна
Стан імунної системи у хворих на міастенію
pdf.png Соколік Вікторія Василівна
Структурні передумови агрегації β-амілоїдного пептиду
pdf.png Усменцева О. І.
Чурсіна В.С.
Роль триптофану та індоламінів у патогенезі біполярних та рекурентних афективних розладів
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕРВОВО-М'ЯЗОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
pdf.png Євтушенко С. К.
Шаймурзін М.Р.
Євтушенко І.С.
Нові сучасні технології в терапії нервово-м'язових захворювань, спрямовані на сповільнення їх прогресування
pdf.png Петров В.Г.
Чернишова Ірина Миколаївна
Варешнюк Олена Василівна
Ковальова Світлана Віталіївна
Баєв П.О.
Нові можливості ортезування дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Шатілло Андрій Валерійович
Рідкісні захворювання: чи є проблема, та чи існує рішення?
pdf.png Коленко О.І.
Коленко Ф.Г.
Пароксизмальна міоплегія. Випадок нормокаліємічної форми
pdf.png Сьорсен Томас
Стандарти діагностики та надання допомоги хворим, які страждають на м’язову дистрофію Дюшена та спінальну м’язову атрофію
pdf.png Карлье Роберт
ЯМР-візуалізація всього тіла при нейром'язових захворюваннях
pdf.png Штрауб Волкер
Кінцівково-поясні м'язові дістрофії (огляд)
pdf.png Штрауб Волкер
Прискорення впровадження в практику результатів екс- периментальних досліджень в галузі нейром’язових захворювань — модель TREAT-NMD
pdf.png Ігл Мішель
Фізіотерапія та нейром'язові захворювання
pdf.png Чудакова Людмила Бориславівна
Тактика лікування тиків і синдрому Туретта у дітей
ЮВІЛЄЇ
pdf.png До ювілею і 55-річчя наукової, педагогічної, лікарської і сус пільної діяльності Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, академіка, доктора медичних наук, професора Є. Г. Дубенко