ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 2 (59)Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — енцефаломієлітів і енцефаломієлополірадикулоневритів Повідомлення II
Назва статтi Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — енцефаломієлітів і енцефаломієлополірадикулоневритів Повідомлення II
Автори Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 2 (59) Сторінки 9-12
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-022.6-07 Індекс ББК -
Анотацiя У даній роботі були вивчені клінічні особливості сучасних форм нейроінфекцій — системних багаторівневих уражень нервової системи — енцефаломієлітів та енцефаломієлополі- радикулоневритів. Виділені провідні етіологічні чинники, розроблені діагностичні критерії, описана клінічна структура з урахуванням взаємовідносин між осередковими і загально- мозковими синдромами, що формують цілісну клінічну картину при цих захворюваннях. Доведено, що вказані взаємовідносини у більшості хворих мають стадійно-фазовий характер, залежать від гостроти розвитку процесу і динамічно змінюються на різних етапах захворювання, що істотно впливає на важкість перебігу, прогноз, на працездатність та якість життя хворих.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Шмидт Т. Е., Яхно Н. Н. Рассеянный склероз. — М.: Медицина, 2003. — 160 с.
2. Алан Дж. Томпсон, Крис Полман, Райнхард Хольфельд. Рассеянный склероз: клинические аспекты и спорные вопросы / Пер. с англ. Н. А. Тотолян; Под ред. А. А. Скоромца. — СПб.: Политехника, 2001. — 422 с.
3. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания / Под ред. Е. И. Гусева, И. А. Завалишина, А. Н. Бойко. — М., 2004. — 526 с.
4. Дамулин И. В. Инфекционные заболевания нервной системы // Неврологический журнал. — 2004, № 5. — С. 54—58.
5. Волошина Н. П., Негреба Т. В., Левченко И. Л. Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций (фак- торы риска, этиология, типы и варианты течения) // Український вісник психоневрології. — Т. 17, вип. 1 (58), 2009. — С. 10—14.
6. Гузева В. И., Чухловина М. Л. Рассеянный склероз. — СПб., 2007. — 171 c.
7. Штульман Д. Р., Левин О. С. Неврология: Справочник практи- ческого врача. — М: МЕДпресс-информ, 2007. — С. 639—641.
8. Маргулис М. С. Инфекционные заболевания нервной системы: Руководство по неврологии. — Москва; Ленинград, 1940. — Т. V, вып. 1. — 515 с.
9. Марков Д. А., Леонович А. Л. Рассеянный склероз. — М., 1976. — 295 с.