ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 2 (59)До питання комплексної корекції непсихотичних психічних розладів у хворих хронічним лейкозом
Назва статтi До питання комплексної корекції непсихотичних психічних розладів у хворих хронічним лейкозом
Автори Бабюк І.О.
Побережна Н.В.
Найденко С.І.
Гашкова Л.А.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 2 (59) Сторінки 92-94
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.155.392—036.12:616.89 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено клініко-психопатологічне та психологічне дослідження хворих на хронічний лейкоз з метою виявлення непсихотичних психічних розладів у них. Виділена структура початкових проявів, а також клінічно окреслених форм психічних розладів при цій патології та основні синдроми: астенічний, астено-депресивний, астено-невротичний у сполученні з веге- тативними розладами. Розглянуті принципи фармако- (хомвіо- нервін) та психотерапії непсихотичних психічних розладів у хворих на хронічний лейкоз. Зроблені акценти на клінічні прояви хронічного лейкозу під час вибору методики психотерапевтичного впливу. Подано результати аналізу ефективності проведених лікувальних заходів.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Возный Э. К., Малова Ю. В. Индивидуальный подход в комплексном лечении онкологических больных // Вопросы онколо- гии. — 1999. — Т. 45, № 2. — С. 202—204.
2. Кривец Д. Я. Заболеваемость лимфо- и ретикулосаркомами взрослого населения Украины в 1991—1998 гг. // Онкология. — 2000. — Т. 2, № 3. — С.162—166.
3. Портнов А. А. Психологические факторы болезни. Психология и медицина. — Москва, 1987. — С. 181—184.
4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. — Самара: ИД «БАХРАХ», 1998. — 672 с.
5. Холланд А. С., Леско Л., Фрейдин Ю. Л. и др. Опыт введения в современную психоонкологию // Независимый психиатрический журнал. — 1995. — № 4. — С. 9—17.
6. Компендиум2000/2001 — Лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова. — К.: МОРИОН, 2000. — 1456 с.