Том 22, випуск 2 (79), 2014

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (протокол №6 від 09.04.2014р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Роль запалення при бічному аміотрофічному склерозі: дві сторони однієї медалі
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Ніканорова Юлія Валеріївна
Суїцидальна поведінка у хворих на тривожні розлади (клініко-психопатологічна характеристика та принципи профілактики)
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Дарій Володимир Іванович
Баранова Катерина Володимирівна
Взаємозв’язок запальних та протизапальних маркерів у хворих в гострому періоді мозкових інсультів
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бабкіна Юлія Андріївна
ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
pdf.png Багаурі Ольга Віталіївна
Експериментальна оцінка впливу похідного 3,2’-спіро-пір- ро ло-2-оксіндолу (сполука r-86) на динаміку процесів нейродеструкції при гострій церебральній ішемії
pdf.png Бойко Людмила Трифонівна
Сучасні методи лабораторної діагностики серозних менінгітів
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Лінська Ганна Володимирівна
Стан нирок у пацієнтів з церебральними формами хвороби Вільсона — Коновалова
pdf.png Воробйова Тамара Михайлівна
Берченко Ольга Григорівна
Левічева Наталія Олександрівна
Бевзюк Дар'я Олександрівна
Особливості електричної активності мозку у хворих з клінічною трансформацією типів припадків при парціальній епілепсії
pdf.png Гончарук Оксана Миколаївна
Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу
pdf.png Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Єжов Володимир Володимирович
Ковальчук Станіслав Ілліч
Словеснов Сергій Вікторович
Колеснікова Олена Юріївна
Панасенко Дмитро Євгенович
Нормобаричні гипоксичні-гіперкапнічні тренування у реабілітації хворих на хронічну ішемію мозку
pdf.png Паламар Орест Ігорович
Гук Андрій Петрович
Поліщук Микола Єфремович
Краніофаціальні пухлини, інтра-, екстракраніальні варіанти поширення
pdf.png Семененко Андрій Ігорович
Кондрацький Богдан Олексійович
Кобеляцький Юрій Юрійович
Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії
pdf.png Статінова Олена Анатоліївна
Омельченко Руслана Ярославівна
Вплив болю на якість життя хворих на розсіяний склероз
pdf.png Юров Ігор Васильович
Якість життя пацієнтів, «що живуть з Паркінсоном», в аспекті вивчення проблеми болю і когнітивного дефіциту
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абрамов Володимир Андрійович
Путятін Геннадій Геннадійович
Дезінтеграція ідентичності особистості в процесі формування стигми у хворих на шизофренію
pdf.png Веньовцева Наталія Юріївна
Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу
pdf.png Вербовий Павло Петрович
Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості
pdf.png Зінченко Олена Миколаївна
Клінічна характеристика та відмінні особливості основних форм невротичних розладів у міського та сільського населення
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Шікова Вікторія Валентинівна
Сухоіванова Олена Ігорівна
Кришталь Валентин Євгенович
Ефективність циклу психоосвітніх занять на госпітальному етапі лікування пацієнтів із шизофренією
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Косенко Корнелія Артурівна
Соціальне функціонування та якість життя жінок, хворих на параноїдну шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії .
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Марута Оксана Сергіївна
Нейротрофічна терапія депресій: можливості та перспективи
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Фармакодинамічні механізми терапевтичної дії і побічних ефектів антидепресантів
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Динаміка показників особистісного одужання у хворих з маніфестним нападом шизофренії
pdf.png Погорелко Олег Володимирович
Роль контекстуальних чинників в ґенезі аутоагресивної поведінки у підлітків
pdf.png Рачкаускас Геннадій Стасисович
Височин Євген Вікторович
Чеботарьов Євген Валерійович
Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних розладів підліткового віку на сучасному етапі
pdf.png Сорока Володимир Вікторович
Нікіфорова Вікторія Геннадіївна
Фактори психічної травматизації у чоловіків з невротичними станами
pdf.png Стукан Людмила В'ячеславівна
Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами
pdf.png Федак Богдан Степанович
Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю
pdf.png Чабан Олег Созонтович
Безшейко Віталій Григорович
Місце фітопрепаратів (на прикладі Гербастресу) в терапії стресових та посттравматичних стресових розладів в практиці сімейного лікаря
pdf.png Чистова Ольга Олександрівна
Роль психоемоційних, сексуальних та психологічних факторів в ґенезі порушення подружньої взаємодії у жінок з генітальним ендометріозом
pdf.png Юр'єва Наталія Михайлівна
Гендерноспецифічна дезадаптація соціального функціонування у жінок, хворих на параноїдну шизофренію: аналіз феномену та особливості терапії і психосоціальної реабілітації
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Задорожний Володимир Володимирович
Гостра алкогольна енцефалопатія: про необхідність переосмислення цього поняття.
pdf.png Рокутов Сергій Вікторович
Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
pdf.png Самойлова Олена Степанівна
Особливості перебігу адиктивних розладів у пацієнтів наркологічного профілю
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бутко Казар Матевосович
Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновні операції на кисті
pdf.png Дерюгіна Таміла Петрівна
Згода пацієнта на медичне втручання та обробку його персональних даних
pdf.png Засєда Юрій Ігоревич
Діагностичні механізми психотерапії в контексті уявлень про психофеноменологічний профіль
pdf.png Рикова Ганна Іванівна
Проблеми реабілітації пацієнтів з нейросифілісом
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Хмелевський Микола Олександрович
Судово-фармацевтичне вивчення чинників збитковості сільських комунальних підприємств охорони здоров’я — аптек на засадах фармацевтичного права
НЕКРОЛОГ
pdf.png Світлої пам’яті професора Тамари Михайлівни Воробйової