ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
Назва статтi Метод моделювання індивідуальних програм лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-економічних критеріїв
Автори Рокутов Сергій Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 153-155
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.001.57:364.272:364.048.6 Індекс ББК -
Анотацiя Пропонується метод моделювання індивідуальної лікувально-реабілітаційної програми для хворих наркологічного профілю за допомогою комп'ютерних технологій. Проводиться оцінка наявності мотивації на повну відмову від вживання психоактивних речовин, психічного та соматичного стану хворого, рівня прихильності до терапії і соціально-економічних показників. З використанням моделей впливу оптимізують за критеріями ефективності в межах фінансових ко- штів і необхідного терміну реабілітації параметри, що характеризують план лікувальних і ре абілітаційних заходів. Метод дозволяє автоматизовано, швидко і об'єктивно створювати для хворих наркологічного профілю програми лікування та реабілітації, оптимізувати їх відповідно до потреб пацієнтів і фінансових можливостей держави.
Ключовi слова наркоманія, токсикоманія, лікування, реабілітація, метод моделювання
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Система диагностики и лечения болезней опорно-двигательного аппарата [Текст] // Бюллетень изобретений и полезных моделей РФ. — 2002. — № 14. — С. 330—331.
2. Система выбора санаторно-курортного учреждения или реабилитационного учреждения, или оздоровительного комплекса, блок формирования данных о выбранном учреждении и блок формирования данных об указанных учреждениях [Текст] // Там же. — 2002. — № 10. — С. 302—303.
3. Обґрунтування індивідуальної програми лікування та реабілітації інвалідів за допомогою комп'ютерних технологій [Текст] / [Афанасьєв С. М. , Луковська О., Рокутов С., Хорольський П.] // Спортивний вісник Придніпров'я. — 2011. — № 3. — С. 87—90.
4. Пат. 72148 Україна МПК: G06C 27/00, A61B 5/16. Пристрій для моделювання індивідуальної програми лікування і медичної реабілітації хворих та інвалідів [Електронний ресурс] / А. В. Іпатов, С. В. Рокутов, П. Г. Хорольський. — Режим доступу : http:// uapatents.com/9-49605-pristrijj-dlya-modelyuvannya-individualnoprogrami- likuvannya-reabilitaci-ta-sportivno-pidgotovki-sportsmenivinvalidiv. html
5. Львовский Е. Н. Статистические методы построения эмпирических формул [Текст] / Е. Н. Львовский. — М.: Высшая школа, 1988. — 239 с.
6. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика [Текст] / В. В. Круглов, В. В. Борисов. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 382 с.