Том 24, випуск 1 (86), 2016

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 5 від 10.03.2016 р.)

ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Жупанова Дар'я Олександрівна
Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція)
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Кобись Тетяна Олександрівна
Хижняк Юлія Василівна
Сучасні погляди на етіопатоґенез, діагностику та лікування оптиконевромієліту Девіка
pdf.png Осокіна Ольга Ігорівна
Івнєв Борис Борисович
Путятін Геннадій Геннадійович
Структура вызванных потенциалов головного мозга и их особенности при некоторых психических расстройствах (обзор проблемы)
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Казаков Віталій Євгенович
Шустерман Тамара Йосипівна
Рокутов Сергій Вікторович
Шорніков Андрій Воломирович
Современные аспекты лечения и реабилитации когнитивной дисфункции у больных, перенесших травму головного мозга (обзор литературы)
pdf.png Муратова Тетяна Миколаївна
Динаміка вмісту лептину і продукування інтерлейкіну-1 мононуклеарними клітинами крові у хворих на епілепсію за різних умов лікування
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Дзюба Олександр Миколайович
Бабенко Василь Васильович
Кількісний вплив компонентів метаболічного синдрому на динаміку неврологічного дефіциту у пацієнтів з гострим первинним ішемічним інсультом на тлі метаболічного синдрому
pdf.png Кобись Тетяна Олександрівна
Предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі залежно від частоти загострень, нейровізуалізаційних та імунологічних показників
pdf.png Мілевська-Вовчук Любов Станіславівна
Роль віку у розвитку когнітивних порушень
pdf.png Федорченко Світлана Валеріївна
Хворі з запамороченням: особливості реактивної й особистісної тривожності
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Білоус Володимир Сергійович
Клинико-психопатологические проявления продромального периода психоза у пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством
pdf.png Венгер Олена Петрівна
Особливості проявів депресії та тривоги у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади
pdf.png Закаль Катерина Юріївна
Клинико-психопатологические факторы нарушения медика- ментозного комплайенса у больных с непрерывным типом течения параноидной шизофрении
pdf.png Кіосєва Олена Вікторівна
Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Каленська Галина Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями
pdf.png Малюта Ліана Володимирівна
Патопсихологические особенности больных шизофренией с депрессивными расстройствами в зависимости от длительности заболевания
pdf.png Мозгова Тетяна Петрівна
Лещина Ірина Володимирівна
Федорченко Світлана Валеріївна
Від лікування розладів поведінки — до охорони психічного здоров’я підлітків
pdf.png Рахманов Рагіф Вагіфович
Результати клініко-психіатричного та психологічного дослі- дження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм після проведення останнім психосоціальної реабілітації
pdf.png Решетовська Надія Євдокимівна
Медико-оціальний прогноз депресії у підлітків
pdf.png Рокутов Сергій Вікторович
Уніфікований метод моделювання індивідуальних лікувально-реабілітаційних програм в психіатрії з використанням комп’ютерних технологій
pdf.png Сінча Катерина Анатоліївна
Предикторы постшизофренической депрессии в контексте психотерапевтической коррекции
pdf.png Чугунов Вадим Віталійович
Лінський Ігор Володимирович
Сафонов Дмитро Миколайович
Городокін Антон Дмитрійович
Критерии и клинический инструментарий дифференциальной диагностики эндогенной кататонии и поздних нейротропных эффектов нейролептической терапии («шкала различения эндогенной кататонии»)
pdf.png Широков Олександр Васильович
Особливості комплексного лікування пацієнтів з параноїд- ною шизофренією, коморбідною із кістковим туберкульозом, в аспекті їх фармакотерапії та психосоціальної реабілітації
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Посохов Микола Федорович
Modern problems in neurosurgical treatment of pharmacoresistant facial pains
pdf.png Рахман Людмила Володимирівна
Концептуальні чинники розвитку та принципи лікування терапевтично резистентних депресій
pdf.png Савіна Майя Василівна
Структурні й феноменологічні особливості адиктивної поведінки у жінок з порушенням сімейної взаємодії
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Ніконенко Вікторія Анатоліївна
Клініка, діагностика, психотерапія невротичних психопатологічних розладів при артеріальній гіпертензії
pdf.png Мухаровська Інна Романівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Феномен відкладання лікування у пацієнтів онкологічного профілю
pdf.png Панько Тамара Василівна
Клініко-психопатологічні особливості та принципи лікування органічних психічних розладів з симптомами тривоги
pdf.png Петренко В’ячеслав Юрійович
Кошелєва Ганна Миколаївна
Володарська Наталія Михайлівна
Малахов Володимир Олександрович
Місце лікувальної фізкультури при порушеннях координації
pdf.png Толмачов Олексій Анатолійович
Когнітивний тренінг хворих на артеріальну гіпертензію: сприйняття мови
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО І СУДОВА ФАРМАЦІЯ
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Куликова Оксана Вячеславівна
Організація забезпечення антипсихотичними лікарськими засобами на засадах фармацевтичного права і судової фармації