ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 1 (86)Феномен відкладання лікування у пацієнтів онкологічного профілю
Назва статтi Феномен відкладання лікування у пацієнтів онкологічного профілю
Автори Мухаровська Інна Романівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 1 (86) Сторінки 120-124
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-006-052 Індекс ББК -
Анотацiя Феномен відкладеного звернення онкологічних пацієнтів має важливе медичне та медико-психологічне значення. Раннє звернення за медичною допомогою для онкологічних захворювань вкрай важливе у світлі якнайшвидшого початку спеціального протипухлинного лікування, що пов’язане зі збільшенням шансів на виживання (cancer survivors) та збереження більш повної якості життя (quality-adjusted life years). Серед чинників, які впливають на відкладене звернення, важливу роль відіграють страхи, вік, освіта, рівень матеріальної забезпеченості, наявність психічних захворювань та хронічних соматичних хвороб, соціальна підтримка, вираженість симптоматики, соціомедичні звички. Медико-психологічними заходами, які потенційно здатні позитивно вплинути на проблему відстроченого звернення за медичною допомогою, є розроблення та впровадження комплексних психоосвітніх і медико-просвітніх програм, забезпечення доступності психологічної допомоги в амбулаторній мережі лікувально-профілактичних закладів на ранніх етапах діагностики, підвищення обізнаності лікарів-спеціалістів щодо психології хворого та взаємодії з ним.
Ключовi слова онкологічні захворювання, відкладання лікування, медико-психологічна допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Psycho-Oncology / Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. [et al.]. — Oxford University press, 2010. — 720 p.
2. Смулевич А. Б. Психические расстройства в онкологии (ре- зультаты мультицентровой программы «СИНТЕЗ») / А. Б. Смулевич, А. В. Андрющенко, Д. А. Бескова // Психические расстройства в общей медицине. — М. : Медиа Медика, 2009. — № 1. — С. 4—11.
3. Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. — Т. 20, вип. 4 (73). — 2012. — С. 86—91.
4. Кужель І. Р. Оцінка рівня стресу та вираженості психопато- логічної симптоматики серед членів родини інкурабельних онкологічних хворих / І. Р. Кужель // Медична психологія. — 2010. — Т. 5. — № 4. — С. 50—59.
5. Васильева А. Ю. Особенности коррекции непсихотических расстройств психики у лиц, осуществляющих уход за больными, страдающими онкологической патологией / А. Ю. Васильева // Психічне здоров’я. — 2009. — № 3—4 (24—25). — С. 16—19.
6. Рак в Україні, 2013—2014 / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Ю. Й. Михайлович [та ін.] // Бюлетень Національного канцер- реєстру в Україні. — № 16. — С. 3—6.
7. Рак в Україні, 2007—2008 / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Є. Л. Горох [та ін.] // Там само. — № 10. — С. 4—5.
8. The Andersen Model of Total Patient Delay: a systematic review of its application in cancer diagnosis / F. Walter, A. Webster, S. Scott [et al.] // Journal of Health Services Research & Policy. — 2012. — Vol. 17(2). — P. 110—118.
9. Петелин Д. С. Феномен откладывания в онкологии / Д. С. Петелин, А. В. Лукин // Психические расстройства в общей медицине. — 2015. — № 2—3. — С. 40—53.
10. Andersen B. L. Delay in seeking a cancer diagnosis: delay stages and psychophysiological comparison process / B. L. Andersen, J. T. Cacioppo // Br J Soc Psychol. — 1995. — Vol. 34. — P. 33—52.
11. Scheduling delay in oral cancer diagnosis: a new protagonist / P. D. Dios, N. P. Gonzalez, J. S. Leston [et al.] // Oral Oncology. — 2005. — Vol. 41. — P. 142—146.
12. Dubayova T. The impact of the intensity of fear on patient’s delay regarding health care seeking behavior: a systematic review / T. Dubayova, J. P. Dijk, I. Nagyova // International Journal Public Health. — 2010. — Vol. 55. — P. 459—468.
13. Influences on pre-hospital delay in the diagnosis of colorectal cancer: a systematic review / [E. Mitchell, S. Macdonald, N. C. Cambell et al.] // British Journal of Cancer. — 2008. — Vol. 98. — P. 60—70.
14. Scott S. Studying help-seeking for symptoms: The challenges of methods and models / S. Scott, F. M. Walter // Social and Personality Psychology Compass. — 2010. — Vol. 4. — P. 531—547.
15. Patient delay and stage of diagnosis among breast cancer patients in Germany — a population based study / V. Arndt, T. Sturmer, C. Stegmaier [et al.] // British Journal of Cancer. — 2002. — Vol. 86. — P. 1034—1040.
16. Coping strategies and patient delay in patients with cancer / A. F. Pedersen, F. Olesen, R. P. Hansen [et al.] // Journal of Psychosocial Oncology. — 2013. — Vol. 31. — P. 204—218.
17. Socioeconomic patient characteristics predict delay in cancer diagnosis: a Danish cohort study / R. P. Hansen, F. Olesen, H. T. Sorensen [et al.] // BMC Health Service Research. — 2008. — Vol. 8. — P. 49. 18. Dobson C. M. Patient delay in cancer diagnosis: what do we really mean and can we be more specific? / C. M. Dobson, A. J. Russel, G. P. Rubin // BMC Health Services Res. — 2014. — Vol. 14 (1). — P. 387—393. 19. Ristvedt S. L. Psychological factors related to delay in consultation for cancer symptoms / S. L. Ristvedt, K. M. Trinkaus // Psychooncology. — 2005. — Vol. 14. — P. 339—350.
20. Systematic review of factors influencing patient and practitioner delay in diagnosis of upper gastrointestinal cancer / S. S. Macdonald, U. Macleod, N. C. Cambell [et al.] // British Journal of Cancer. — 2006. — Vol. 94. — P. 1272—1280.
21. DiMatteo M. R. Depression Is a Risk Factor for Noncompliance With Medical Treatment. Meta-analysis of the Effects of Anxiety and Depression on Patient Adherence / M. R. DiMatteo, S. H. Lepper, T. W. Croughan // Archive of Internal Medicane. — 2000. — Vol. 160. — P. 2101—2107.
22. Breast cancer in patients with schizophrenia/ M. Farasatpour, J. Radhakrishna, C. D. Williams [et al.] // American Journal of Surgery. — 2013. — Vol. 206. — P. 798—804.
23. Диссоциативные расстройства в онкологии: психопато- логия, аспекты коморбидности с расстройствами личности / А. Б. Смулевич, С. В. Иванов, Л. К. Мясникова [и др.] // Психические расстройства в общей медицине. — 2014. — № 3—4. — С. 4—14.
24. Butow P. N. Psychosocial predictors of survival: metastatic breast cancer / P. N. Butow, A. S. Coates, S. M. Dunn // Annual Oncology. — 2000. — Vol. 11 (4). — P. 469—474.
25. Current state of medical-advice-seeking behaviour for symptoms of colorectal cancer: determinants of failure and delay in medical consultation / R. J. Courtney, C. L. Paul, R. W. Sanson- Fisher [et al.] // Colorectal Diseases. — 2012. — Vol. 14. — P. 222—229.
26. Smith L. K. Patients’ help-seeking experiences and delay in cancer presentation: a qualitative synthesis / L. K. Smith, C. Pope, J. L. Botha // Lancet. — 2005. — Vol. 366. — P. 825—831.