Том 18, випуск 4 (65), 2010

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона
pdf.png Бондар Оксана Борисівна
Першина Ю.В.
Ібрагімова О.Л.
Бондар Б. Є.
Роль клінічних шкал в оцінці гострого та відновного періодів інсульту
pdf.png Гончарук Оксана Миколаївна
Диференціальна діагностика крововиливів та інфарктів мозочку і стовбуру мозку
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Череватенко Г. Ф.
Васильева О. А.
Бабкіна Юлія Андріївна
ЕЕГ-характеристики у хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
pdf.png Завгородня Н. І.
Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених
pdf.png Погорєлов О.В.
Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. ВАЗОНАТ®
pdf.png П’ятикоп-Черняєва О. В.
Лазуренко В. В.
Мерцалова О. В.
Патогенетичні механізми формування неврологічної перинатальної патології при переношуванні вагітності
pdf.png Супрун Еліна Владиславівна
Ефективність цитокінової церебропротекції при експериментальному геморагічному інсульті
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Сучасний стан проблеми шизофренії (Обзор литературы)
pdf.png Табачніков С.І.
Гатицька А. Е.
Зінченко Олена Миколаївна
Сучасні підходи до лікування й профілактиці алкогольної залежності (Огляд)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Денисенко Михайло Михайлович
Клініко-психопатологічні, патопсихологічні особливості та принципи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на ендогенні та екзогенні депресії
pdf.png Герзанич С.О.
Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності
pdf.png Гончаров В. Є.
Порівняльний аналіз клінічної картини органічного шизо- френоподібного розладу і шизофренічного психозу
pdf.png Демченко В.А.
Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої пси- хіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі «інтегрованої медицини»
pdf.png Дукельський Олександр Олександрович
Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Гайчук Л.М.
Оптимізація надання допомоги хворим з біполярною депресією
pdf.png Орлова Н.М.
Принципи лікування пацієнтів з ангедонією при шизофренії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Аймедов Костянтин Володимирович
Вікові особливості патологічної схильності до азартної гри
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Свідерський М.Ю.
Ефективність препарату «Енерлів» в комплексному лікуванні хворих із залежністю від алкоголю, які перенесли гострий психоз
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстежен- ня організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну
pdf.png Петренко В. О.
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Судова фармація: Вивчення особливостей зловживання пси- хоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок
pdf.png Пшук Євген Ярославович
Програма психотерапевтичної корекції комунікативних копінг-ресурсів хворих на алкогольну залежність
pdf.png Федотова І.Ф.
Тарасова О.І.
Чернишов О.Г.
Магнітно-резонансно-электроміографічні кореляції у хворих на стеноз поперекового відділу хребтового каналу
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Сосін Іван Кузьмич
Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів
pdf.png Бахарева Л. В.
Левадна А.В,
Чередниченко Н.В.
Столбинська О.В.
Тарасенко Ю.С.
Досвід використання препарату Габантін у пацієнтів з хронічним нейропатичним болем
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Василовська Людмила Федоровна
Застосування препаратів серії «Карипаїн» у хворих з дор- сопатіями та больовим синдромом у спині
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Гайчук Л.М.
Досвід застосування препарату Солерон в терапії шизофренії
pdf.png Македонська Ірина Василівна
Порівняльна характеристика використання карбамазепіну та топамаксу у лікуванні фокальних епілепсій у дітей раннього віку