Том 18, випуск 2 (63), 2010

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Стан вищих мозкових функцій у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Гончаров В. Є.
Деякі нейропсихологічні кореляти органічної патології головного мозку
pdf.png Ібрагімова О.Л.
Клінічні прояви стенозів та оклюзій внутрішньочерепних артерій вертебробазилярного басейну
pdf.png Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Особливості імунного статусу у чоловіків та жінок при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Лактанова О.А.
Формування легких когнітивних порушень у хворих, що зазнали черепно-мозкової травми, в залежності від терміну, який минув з моменту отримання травми
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Кабачный Владимир Иванович
Кабачная Ирина Владимировна
Мігрень (епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика)
pdf.png Овсянникова Н.В.
Взаємозв'язок чинників ризику з основним маркером запалення високочутливим С-реактивним протеїном у хворих на ішемічний інсульт
pdf.png Супрун Еліна Владиславівна
Громов Л.О.
Беленічев І.Ф.
Корекція антагоністом рецепторів інтерлейкіну-1 неврологічних та когнітивних порушень при експериментальному ішемічному інсульті
pdf.png Сухоруков Віктор Іванович
Привалова Наталія Миколаївна
Сербіненко І.А.
Особливості порушень вищих психічних функцій у хворих на енцефалопатії з емоційними розладами
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові можливості фармакотерапії вікової когнітивної дисфункції
pdf.png Коломаченко В.І.
Кривобок В.І.
Фесенко В.С.
Передопераційна та післяопераційна тривожність в ортопедич- них пацієнтів: кореляція з біохімічними стрес-маркерами
pdf.png Мажбіц В. Б.
Актуальність психосоціальної реабілітації в лікуванні хворих на шизофренію (огляд літератури)
pdf.png Михайлик О.П.
Вивчення патології психосоматичного походження у курсантів Академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання та її психотерапевтична корекція
pdf.png Михайлов Володимир Борисович
Емоційні та когнітивні порушення у осіб, що перенесли інфаркт міокарда
pdf.png Петрюк О.П.
Петрюк П. Т.
Порівняльні клінічні аспекти застосування ремерону і міртастадіну в лікуванні депресивних розладів
pdf.png Рудь В.О.
Фисун Ю.О.
Дослідження циркадіанного десинхронозу у суїцидентів
pdf.png Яковцова Т.Є.
Клінічні та патопсихологічні особливості хворих з невротичними та афективними розладами
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Артемчук Кирило Анатолійович
Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Самойлова Олена Степанівна
Голощапов В.В.
Порівняльний аналіз результатів тримісячної сенсибілізуючої терапії дисульфірамом та ціанамідом (Колме)
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Філіппова Е. В.
Вплив замісної терапії препаратами «Еднок» та «Метадол» на когнітивну сферу хворих на опійну залежність
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
Організаційно-правові і моральні аспекти вивчення проблеми поширеності наркоманії (на прикладі канабісу) в сучасному суспільстві у світлі духовної спадщини православної церкви
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Пересипкін О.В.
Судово-фармацевтичні дослідження фармацевтичних під- приємств, що здійснюють обіг лікарських засобів із психоактивними властивостями
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Фесенко У.А.
Когнітивні показники дітей після наркозу кетаміном з пропофолом
ЮВІЛЄЇ
pdf.png До ювілею і 40-річчя педагогічної, наукової, лікарської і громадської діяльності кандидата медичних наук, доцента, заслуженого лікаря України, голови науково-практичного Товариства психіатрів та психотерапевтів Закарпатської області І. Ю. Лавкай
pdf.png Михайлов Борис Володимирович (Харків). До 60-річчя із дня народження
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Комітет ВПА з освіти Перший епізод психозу. Рекомендована роль психіатру